PKO:n hallitus ja johtoryhmä

PKO:n hallitus

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja 4 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntöjen mukaan toimitusjohtaja. Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua huolellisesti ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, PKO:n sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus päättää PKO:n toimintastrategiat, kokonaistavoitteet, vuosittaiset taloudelliset ja muut tavoitteet sekä tarvittavat toimintasuunnitelmat. Lisäksi hallitukselle kuuluu mm. investoinneista, omaisuuden myynnistä, johdon nimityksestä, henkilöstöpolitiikasta ja lainoista päättäminen.

Hallitus 2020:

Juha Kivelä, toimitusjohtaja, Joensuu (pj)

Kari Hirvonen, toimitusjohtaja (ent.), Liperi

Jani Karjalainen, toimitusjohtaja, Nurmes

Harri Kontturi, laamanni, Joensuu

Anu Puusa, professori, Joensuu

Martti Toivanen, toimitusjohtaja (ent.), Joensuu (vpj)

Lisäksi kokouksiin osallistuvat hallintoneuvoston puheenjohtaja, yliopettaja Kim Wrange Kontiolahdelta sekä hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkoherra Paavo Ratilainen Liperistä.

Hallituksen sihteerinä toimii PKO:n talousjohtaja Antti Varis.

 

PKO:n johtoryhmä

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan johtoryhmä

Kivelä Juha, toimitusjohtaja 010 762 2026

Rantanen Raija, kaupallinen johtaja 010 762 2013

Härkönen Henrik, vähittäiskaupan toimialajohtaja 010 762 2035.

Mononen Mika-Jussi, henkilöstöjohtaja 010 762 2024

Tolvanen Tiina, palveluliiketoimintojen toimialajohtaja 010 762 2042

Varis Antti, vt. matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja ja talousjohtaja 010 762 2020

Vähä Petri, viestintäjohtaja 010 762 2034