Asetu ehdolle PKO:n edustajiston vaaleissa – tule vaikuttamaan!


08.01.2024

Vuosi 2024 on vaalivuosi Pohjois-Karjalan Osuuskaupassa! PKO:n edustajiston vaalien ehdokasasetteluaika on 8.1.-2.2.2024 ja äänestysaika on 5.3.-25.3.2024. PKO:n edustajisto valitaan joka neljäs vuosi.

PKO:n edustajiston vaaleissa ehdokkaaksi voi asettua ennen vaalivuoden alkua Pohjois-Karjalan Osuuskauppaan hyväksytty osuusmaksun kokonaan maksanut jäsen, joka vaalin alkaessa 5.3.2024 on täysivaltainen ja täysi-ikäinen ja asuu PKO:n jäsenalueella.

PKO:n edustajisto muun muassa vahvistaa osuuskaupan tilinpäätöksen ja voitonjaon sekä valitsee hallintoneuvoston ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajisto muodostaa tärkeän keskustelufoorumin osuuskaupan toimivan johdon ja omistajien välille. Edustajisto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

”Edustajisto on siis todellinen näköalapaikka PKO:n toimintaan. PKO:n omistajat voivat asettua ehdolle, esittää ehdokkaita ja äänestää. Mikään muu yritysmuoto ei ole näin avoin ja demokraattinen. Edustajistoon kaivataan ihmisiä, jotka edustavat mahdollisimman laajasti osuuskaupan omistajakuntaa. Kaikkein tärkeintä on kiinnostus ja halu olla mukana kehittämässä oman osuuskaupan toimintaa ja sitä kautta myös oman alueen elinvoimaisuutta. PKO:n perustehtävä on tehdä Pohjois-Karjalasta entistä parempi paikka elää ja siinä merkityksellisessä tehtävässä edustajistolla on oma keskeinen roolinsa. PKO:n edustajiston vaalit ovat hyvä hetki tulla mukaan vaikuttamaan”, toteaa PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä.

Ehdolle voi asettua ottamalla yhteyttä johonkin omalla vaalialueella asuvaan ehdokaslistan ylläpitäjään eli asiamieheen. PKO:n edustajiston vaaleissa käytetään siis suhteellista vaalitapaa eli ehdokkaat on nimetty useammalle ehdokaslistalle, kukin ehdokas yhdelle listalle. Läpipääsyyn vaikuttaa ehdokkaan henkilökohtaisesti saamien äänien lisäksi ehdokaslistan kaikkien ehdokkaiden saama äänimäärä.

”On hyvä muistaa, että asiamies ei voi olla itse ehdolla millään ehdokaslistalla”, selventää PKO:n talousjohtaja ja PKO:n keskusvaalilautakunnan sihteeri Antti Pölönen.

Lisätietoja PKO:n edustajiston vaaleista niin asiamiehille, ehdokkaille kuin äänestäjillekin löytyy osoitteesta https://pko.fi/edustajistonvaalit2024/

”Lähetämme asiakasomistajillemme tietoa vaaleista, ehdokasasettelusta sekä äänestämisestä myös perinteisesti postitse”, lupaa Pölönen.

PKO:n edustajiston vaalit pidetään posti- ja nettiäänestyksenä. Äänestyslipuke ja äänestysohjeet toimitetaan PKO:n äänioikeutetuille jäsenille ennen äänestyksen alkua helmi-maaliskuun vaihteessa. PKO:n edustajiston vaaleissa on 105 723 äänioikeutettua.