Pohjois-Karjalan Osuuskaupan


Pohjois-Karjalan Osuuskaupan kilpailusäännöt

Oheiset säännöt koskevat kaikkia PKO:n kilpailuja, jos poikkeuksesta ei erikseen mainita.

PKO:n kilpailusäännöt, päivitetty: 24.11.2021

Järjestäjä

Järjestäjä: Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Osoite: Nurmeksentie 2, 80100 Joensuu
Y-tunnus: 0168170-9
Verkko-osoite: www.pko.fi 

Mitkään järjestäjän Facebookissa tai Instagramissa järjestämät kilpailut eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia eivätkä ne liity mitenkään Facebookiin tai Instagramiin. Näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.

Kilpailuaika

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä kerrotaan selvästi aina kyseisen kilpailun kilpailuilmoituksen yhteydessä. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita päivityksiä ei oteta huomioon.

Kilpailuun eivät saa osallistua kilpailun suunnitteluun tai toteutukseen osallistuneet yrityksen työntekijät tai heidän perheenjäsenensä.

Voittajan valinta

Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen. Arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseisen kilpailun kilpailuilmoituksen yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti kilpailukohtaisissa säännöissä mainitun viestintäkanavan kautta. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, järjestäjällä on oikeus valita tilalle toinen voittaja.

Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

Palkinnot

Arvonnan palkinnot on määritelty kilpailuilmoituksen yhteydessä. Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja väliaikaisesti, ja ainoastaan kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön.

Katso tietosuojaseloste tästä.

Voittajien nimien julkaiseminen

Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Poikkeuksena kaupalliset yhteistyöt, jolloin kilpailun tilaaja vastaa arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat järjestäjän sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä, oikeutta omaan kuvaan taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Järjestäjälle ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla järjestäjällä on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla.

Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Järjestäjän riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin tai Instagramin käyttöehtoja.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Muutoksista ilmoitetaan järjestäjän verkkosivuilla.