Yhteistyökumppanit


Omistaja-asiakkaana olet monessa mukana! Yhteiskuntavastuutyömme pääkohde ovat lap­set ja nuoret ja tuemmekin monia seuroja aina joukkuelajeista tanssiin.

Junioriurheilun yhteistyökumppanit

Klikkaa logoa niin näet esittelyn seurasta!

Kiteen Urheilijat mäkijaosto logo

Muut yhteistyökumppanit

 

Tarvitseeko seurasi sponsorointia?

PKO tukee ensisijaisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Lähtökohtana avustuksen suuruudelle on toiminnan aktiivisuus ja toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten lukumäärä. Urheilun osalta PKO tukee junioritason joukkueurheilua, aikuisurheilun osalta painopiste on maakunnan kansallisen tason joukkueissa sekä suuremman jäsenmäärän omaavissa massalajeissa.  Urheilun parissa yhteistyösopimus tehdään aina yksittäisten jouk­kuei­den tai tapah­tu­mien sijaan seu­ro­jen kanssa. Näin tuki leviää mah­dol­li­sim­man tas­a­puo­li­sesti mah­dol­li­sim­man laa­jalle joukolle.