PKO työnantajana

Maailman myllerrysten keskellä me PKO:ssa haluamme olla työnantaja, jonka varaan oman tulevaisuutensa uskaltaa rakentaa. Työntekijöidemme hyvinvointi on meille ensisijaisen tärkeää, joten hyvästä työterveydenhuollosta, henkilöstöeduista, kattavasta perehdyttämisestä ja laadukkaasta esimiestyöstä emme laista koskaan.

Miksi PKO:lle töihin?

PKO:sta jokaisen on hyvä ponnistaa

Menestyksemme tae on tyytyväinen työyhteisö. Panostamme jatkuvasti siihen, että työntekijämme voivat kokea työnsä merkitykselliseksi ja kokea ylpeyttä omasta työstään ja työnantajastaan. Tähtäämmekin henkilöstötyössämme aina siihen, että olemme jatkossa halutuin, arvostetuin ja osaavin palvelualan työnantaja Pohjois-Karjalassa.PKO:ssa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviinsä, kehittää omaa ammattitaitoaan ja edistää uraansa haluamaansa suuntaan. Perhe-elämän ja työnteon yhdistäminen tehdään mahdollisimman helpoksi, ja mikäli työntekijän elämäntilanne muuttuu, me joustamme mukana.

Täällä meillä jokainen ihminen on samanarvoinen. Tarjoammekin mahdollisuuksia niin opiskelijoille kuin eritystarpeita omaaville ottaa ensi askeleita työelämässä harjoittelun tai vaikkapa kesätyön muodossa.

Sydämellä Pohjois-Karjalasta

Keskittymällä hyvään johtamiseen sekä työelämän laatuun haluamme varmistaa, että motivoituneet työntekijät luovat joka päivä onnistuneita asiakaskohtaamisia.

Me PKOlaiset olemme tutkitusti tyytyväisiä. Hyvän työyhteisömme merkkejä ovat alle kansallisen keskitason olevat työntekijöiden vaihtuvuus sekä sairauspoissaolo- ja tapaturmaluvut. Työtyytyväisyysmittauksemme tulos on ollut jo usean vuoden ajan erittäin merkittävästi suomalaisyritysten henkilöstöjen keskimääräistä tyytyväisyystasoa parempi.

Menestys tehdään yhdessä

Työtyytyväisyys on äärimmäisen tärkeä asia, koska osuuskaupan menestyksen tekee henkilöstö.

Osuustoiminnan eettiset arvot, kuten muista ihmisistä välittäminen, ohjaavat henkilöstötyön periaatteitamme. Nämä periaatteet ovat työntekijöiden kunnioittaminen ja heidän työnsä arvostaminen, oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus sekä työhyvinvointi.

Mistä osuustoiminnassa on kyse? Oheinen video avaa tarkemmin osuustoiminnallisen yrityksen toimintalogiikkaa sekä kertoo siitä, millaista on työskennellä osuustoiminnallisessa yrityksessä, jossa henkilöstöllä on kolmoisrooli. Me PKOlaiset olemme kaikki samaan aikaan niin asiakkaita, omistajia kuin työntekijöitä.