Asiakasomistajat äänestävät maaliskuussa 2024


07.12.2023

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) omistavat noin 106 000 asiakasomistajaa, jotka voivat ottaa päätöksentekoon monella tapaa osaa. 5.-25.3.2024 PKO:n omistajien keskuudesta valitaan vaaleilla 50 jäsentä edustajistoon. Edustajisto valitaan joka neljäs vuosi.

PKO:n edustajisto päättää muun muassa osuuskaupan tilinpäätöksestä ja voitonjaosta sekä valitsee hallintoneuvoston ja tilintarkastajat. Edustajisto myös välittää omistajien toiveet ja ajatukset hallinnon ja johdon tietoon. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

”Osuuskaupan asiakasomistajat voivat vaikuttaa oman osuuskauppansa toimintaan ja sitä kautta koko maakunnan kehittämiseen. Edustajiston tehtävänä on välittää omistajiemme toiveita eteenpäin ja tehdä tärkeitä päätöksiä siitä, mihin asioihin yrityksemme tulos käytetään”, toteaa toimitusjohtaja Juha Kivelä.

Vaikuttaa voi äänestämällä tai asettumalla ehdokkaaksi

PKO:n edustajistonvaaleissa äänioikeus on jokaisella ennen vaalivuoden alkua Pohjois-Karjalan Osuuskauppaan hyväksytyllä, ennen vaalivuotta 15 vuotta täyttäneillä henkilöjäsenellä.

PKO:n edustajistonvaalit pidetään posti- ja nettiäänestyksenä. Äänestyslipuke ja äänestysohjeet toimitetaan PKO:n äänioikeutetuille jäsenille ennen äänestyksen alkua helmikuussa. Äänestysaika on 5.3.-25.3.2024.

Ehdokkaaksi puolestaan voi asettua ennen vaalivuoden alkua Pohjois-Karjalan Osuuskauppaan hyväksytty osuusmaksun kokonaan maksanut jäsen, joka vaalin alkaessa 5.3.2024 on täysivaltainen ja täysi-ikäinen ja asuu PKO:n jäsenalueella.

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan edustajisto valitaan käyttämällä suhteellista vaalitapaa.

Lisää tietoa PKO:n edustajiston vaaleista 2024: www.pko.fi/edustajistonvaalit2024