Ennätyssuuret investoinnit ja palautukset omistajille – PKO:n vuosikatsaus 2021


01.03.2022

Kaikki PKO:n toimipaikkoihin käytetyt eurot palautuvat oman maakunnan hyväksi.

PKO on liike- ja jäsenyhteisö, ja tämän kaksoisroolin kautta tarkastellaan kaikkia päätöksiä.

– Tuloksen maksimoinnin sijaan osuuskaupan tavoite on maksimoida jäsenhyöty. PKO pyrkii omilla teoillaan tekemään Pohjois-Karjalasta entistä paremman paikan elää, ja tuota tavoitetta kohti mennään kehittämällä palveluja ja etuja osuuskaupan omistajille sekä edistämällä maakunnan elinvoimaisuutta. Luottamus PKO:hon ja sen palvelutarjontaan on erittäin vakaa ja kasvaa koko ajan, mistä kiistattomasti kertovat esimerkiksi vuoden 2021 kasvanut omistajamäärä ja merkittävästi markkinakehitystä kiivaammin kasvaneet myyntiluvut, Pohjois-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.

22,0 miljoonaa euroa pohjoiskarjalaisille omistajille

PKO on kuluttajaosuuskunta, jolla oli vuoden 2021 lopussa 103 212 asiakasomistajaa, mikä on 89,3 prosenttia (87,6%/2020) alueen talouksista. Asiakasomistajapeitto on S-ryhmän osuuskaupoista suurin. Uusia omistajia liittyi 5 823. PKO:sta erosi tai siirtyi muihin osuuskauppoihin 3 181 omistajaa, joten nettolisäys oli 2 642.
2021 PKO:n omistajille maksettiin ennätysmäiset 22,0 miljoonaa euroa (+1,9M€) omistajahyötyjä: bonusta eli jäsenalennusta 14,4 M€ (+1,1, M€)
maksutapaetua 0,44 M€
ylijäämänpalautusta 6,1 M€ (2,0 %)

osuuspääoman korkoa 1,1 M€ (12 %).
Palautus on keskimäärin 214 €/jäsen. Kivelän mukaan omistajat hyötyivät edullisesta ruokakorista, tuote-eduista ja maksuttomista pankkipalveluista vähintään toisen samanmoisen summan.

Työtyytyväisyys yhä ennätyslukemissa
PKO:n omistajien arkea helpottavista palveluista vastasi 2021 keskimäärin 1 445 henkilöä. Palkkoja ja palkkioita sivukuluineen maksettiin 4,5 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna summan ollessa 50,2 miljoonaa euroa (45,7M€/2020). Koko henkilökunta on tulospalkkauksen piirissä.

­­– PKO on maakunnan suurin yksityinen työnantaja, mikä on suoraa seurausta omistajiemme luottamuksesta palvelutarjontaamme. Työtyytyväisyystutkimuksessa saimme historiamme toiseksi parhaan tuloksen: 77,3. Olemme korkealla suomalaisten yritysten yleisnormin 68,6 yläpuolella. Se on huikea saavutus näin poikkeusaikana, Kivelä sanoo.

Tulevana kesänä PKO palkkaa kesätöihin 1 000 nuorta, joista 100 on erityisnuoria ja heidän avustajiaan.

– Kesätyöllistäminen on ehkä näkyvin vastuullisuustekomme. Näin toimimme yhteistä hyvää -arvomme mukaisesti ja edistämme maakunnan elinvoimaisuutta. Lisäksi teemme syrjäytymisen vastaista työtä, koska valitsemme haastateltavia myös sosiaalisin perustein, Kivelä jatkaa.

Tulos palautuu PKO:n omistajille
Vain kannattava liiketoiminta mahdollistaa niin kesätyöllistämisen kuin omistajahyötyjen tuottamisen.

–  Mitä enemmän pohjoiskarjalaiset omistajamme käyttävät palvelujamme sitä enemmän voimme palauttaa liiketoiminnan tuloksena syntyviä euroja omistajillemme sekä investoida palvelutarjonnan kehittämiseen, henkilöstön hyvinvointiin ja esimerkiksi ilmaston muutoksen vastaiseen työhömme, Kivelä sanoo.

PKO:n verollinen myynti kasvoi edellisvuoden 487,4 miljoonasta eurosta 36,3 miljoonaa euroa (+7,4 %) ollen vuonna 2021 yhteensä 523,7 miljoonaa euroa.

– Myyntimme on jo vuosia kehittynyt markkinaa nopeammin yksinkertaisesti siksi, että yhä useampi pohjoiskarjalainen asioi omistamansa osuuskaupan toimipaikoissa. 2021 erityisesti päivittäistavarakauppa pärjäsi hyvin, kun samaan aikaan sekä tavaratalo- että matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä myös liikennemyymälät ja palveluliiketoiminnot kärsivät ajoittaisista pandemia-aaltojen aiheuttamista rajoituksista. PKO:n myyntiä kasvattivat niin asiakasomistajamäärän kasvu, liikkumisen ja asioinnin lisääntyminen, edullinen hintataso kuin S-mobiilin hyötypalvelujen yhä suurempi hyödyntäminen, Kivelä taustoittaa.

PKO:n operatiivinen tulos oli 20,1 miljoonaa euroa (17,0 M€/2020), josta valtaosa palautuu osuuskaupan omistajille eli pohjoiskarjalaisille kotitalouksille. PKO:n edustajistolle tullaan esittämään, että jakokelpoisesta 13,3 miljoonan euron tuloksesta jaetaan omistajille 68%:a (9,0 M€) ja PKO:n toiminnan sekä palveluiden kehittämiseen käytetään 32%:a (4,3 M€). Omistajille palautetaan ylijäämänpalautuksena 2,4 %:a vuoden 2021 aikana tehdyistä ostoista (7,8M€) ja osuusmaksulle maksetaan 12 %:n korko (1,2 M€).

– Toisin kuin pörssiyrityksissä, meillä edustajisto eli tavalliset pohjoiskarjalaiset vahvistavat tuloksen käytön. Edustajisto kokoontuu asian ääreen maaliskuun lopussa, Kivelä sanoo.

 

Hyödyt maakuntaan 130,3 miljoonaa!
– Jokainen PKO:n toimipaikkoihin käytetty euro palaa takaisin maakuntaan mm. palkkojen, verojen, investointien, paikallisten ostojen, edullisen hintatason tai omistajien palkitsemisen kautta, Kivelä linjaa.

2021 PKO:n toiminnan suorat hyödyt omaan maakuntaan olivat 130,3 miljoonaa euroa: verot (4,0 M€), palkat ja palkkiot (50,2 M€), investoinnit (28,9 M€), ostot omasta maakunnasta (24,0 M€), omistajahyödyt (22,0 M€) sekä yhteiskuntavastuuseen käytetty (1,2 M€), joka sisältää nuorten kesätyöllistämisen sekä lukuisille urheilu-, kulttuuri ja järjestöalan toimijoille annetun tuen sekä hyväntekeväisyyden.

Investointien työllisyysvaikutus 491,3 henkilötyövuotta
2021 PKO investoi 28,9 miljoonalla eurolla, jonka työllisyysvaikutus maakunnan yrityksille oli 491,3 henkilötyövuotta. Suurimmat yksittäiset investointikohteet olivat Original Sokos Hotel Kimmelin uudistaminen sekä Break Sokos Hotel Bomban kylpyläosan hotellihuoneiden saneeraus. Muita investointikohteita olivat mm. Kesälahden, Liperin, Papinkadun ja Reijolan S-marketien

kylmälaite-, talotekniikka- sekä miljööuudistukset. Aurinkosähkövoimaloita rakennettiin

Kesälahden, Porokylän, Noljakan, Ylämylly, Reijolan, Niinivaaran, Kiihtelysvaaran, Lieksan,

Siilaisen ja Marjalan liiketoimintayksiköiden yhteyteen. Uutena yksikkönä avattiin ABC-jakeluasema

Ylämyllylle.

– Jatkamme ennätyssuuria investointeja palvelutarjontaan, mikä puolestaan luo uusia työpaikkoja sekä edistää alueen elinvoimaa. 2022 olemme budjetoineet 33,3 miljoonan euron investoinnit, minkä työllisyysvaikutus on 566,1 henkilötyövuotta, Kivelä sanoo.

Suurimmat kohteet ovat Break Sokos Hotel Kolin tarjontaan tuleva uusi hotelli Kolin kylälle, Joensuuhun suunniteltu kauppahalli sekä vähittäiskaupan yksiköiden miljöö- ja kylmälaitepäivitykset. Osana S-ryhmää PKO on asettanut itselleen Suomen kunnianhimoisimmat tavoitteet: 2025 tavoite on olla oman toiminnan osalta hiilinegatiivinen. Niin energiatehokkuusinvestoinnit kuin PKO:n hotellien saamat kestävän matkailun tunnukset ovat toimenpiteitä, joilla edetään kohti ilmastotavoitteita.

– Osuustoiminnallisena yrityksenä PKO kantaa vastuunsa ympäristöstä tehostamalla jatkuvasti energiankäyttöään: PKO on pudottanut oman toimintansa hiilipäästöjä vuodesta 2015 vuoden 2021 loppuun 70 prosenttia. Hiilipäästöjen nopean pudotuksen keskeisin tekijä on ollut siirtyminen käyttämään uusiutuvaa sähköä. Tämän vuoden aikana kaikki PKO:n kuluttama sähkö on uusiutuvaa energiaa, eli tuuli- tai aurinkovoimalla tuotettua. Tuulivoiman lisäksi merkittävää on myös toimipaikkojemme katoilla olevien aurinkopaneelien tuottama uusiutuva sähkö, joka kulutetaan paikallisesti, Kivelä sanoo.

Raadilla osallistetaan omistajia
Asiakasomistajille tarjotaan yhä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja koko yhteisön elämään.
S-mobiili-sovelluksen Omat ostot -palvelu hiilijalanjälki-, kotimaisuus- ja ravintolaskureineen sekä hintavertailijoineen tarjoaa tähän hyvän alustan. PKO:ssa on kehitetty myös uusia vaikutusmahdollisuuksia.

– PKO Raadin kautta olemme osallistaneet jäseniämme ja tuoneet uuden tavan vaikuttaa koko PKO:n tai sen oman lähimyymälän toimintaan. S-marketeissa, Sale-myymälöissä, hotelleissa ja ABC-liikenneasemilla oleviin kosketusnäyttöihin tuli pelkästään kahteen Joensuun kauppahallia koskevaan kyselyyn yli 20 000 vastausta. Näin palvelemme entistä paremmin jäsentemme tarpeita, Kivelä sanoo.

Lisätietoja toimitusjohtaja Juha Kivelä, p. 010 76 22026,
juha.kivela@sok.fi

PKO:n tilinpäätöstiedot 2021 ja näkymät 2022:

– Verollinen myynti kasvoi 36,3 M€ (+7,4 %) ollen 523,7 M€ (edv. 487,4 M€)

– Toiminnan tulos 20,1 M€ (4,6 % lv.) (edv.: 17,0 M€, 4,2 %/lv.)

– Investoinnit 28,9 M€, mikä on 6,7 % liikevaihdosta (inv.2020 olivat 15,9 M€, 4,0 %/lv)

– Omistajille 22,0 M : Bonus eli jäsenalennus 14,4 M€, maksutapaetu 0,44 M€. Tuloksen perusteella maksettiin voitonjakona ylijäämänpalautusta 6,1 M€ (2,0 %) ja osuuspääoman korkoa 1,1 M€ (12 %).

– Taseen loppusumma oli 278,8 milj. euroa (edv. 263,9 milj. euroa).

– Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 8,7 (edv. 8,1).
– Omavaraisuusaste
79,1 prosenttia (edv. 80,0)

– Henkilöstöä 1 445 (edv. 1 431), kasvua 14 henkilöä, työtyytyväisyys 77,3, suom.yritysten normi 68,6.

– AO-talouksia 89,3 % toimialueen talouksista. 103 212 asiakasomistajaa. Uusia omistajia 5 823. PKO:sta erosi tai siirtyi muihin osuuskauppoihin 3 181 omistajaa, nettolisäys 2 642.

PKO maksoi palkkoja ja palkkioita sivukuluineen 50,2 milj. € ja veroja 4,0 milj. €.

– Ostot maakunnasta 24,0 milj. €
2022: toimipaikkaverkoston kehittämisen ja omistajamäärän kasvun myötä PKO:n myynnin ja tuloksen ennakoidaan kehittyvän myönteisesti. Myyntitavoite on 553,6 milj. € eli +5,7 % (+29,9 milj. €), tulostavoite 19,5 milj. €.