Osuuskaupan edustajiston vaaleissa äänestettiin vilkkaammin kuin eurovaaleissa


20.03.2020

PKO:n toimialueella asuvien äänestysaktiivisuus 42,6 prosenttia!

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) edustajiston vaalien äänestysprosentti nousi jopa odotettua korkeammaksi. Vaaleissa äänioikeutettuja oli 94 996, joista äänioikeuttaan käytti 36 318 jäsentä. Äänestysprosentti kohosi selvästi edellisistä vaaleista ollen 38,2 prosenttia (v. 2016 33,1 %). Äänestysinto oli kovempi kuin vuoden 2019 eurovaaleissa Savo-Karjalassa, jossa äänestysprosentti oli 36,4. PKO:n toimialueella asuvien äänestysaktiivisuus oli 42,6 prosenttia.

 

  • Jo marraskuussa järjestetty ehdokasasettelu sai omistajat hyvin liikkeelle, sillä mukaan saatiin ennätykselliset 293 ehdokasta. Ehdokkaiden sitoutumisesta kertoo erittäin ansiokkaasti vastatut vaalikonekysymykset, jotka osaltaan auttoivat äänestäjiä tekemään valintansa. Nyt kun vielä äänestysprosentti ylitti selkeästi edellisvaalien tason, voimme olla todella ylpeitä tuloksesta, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä hehkuttaa.
  • Edustajiston vaaleissa ovat kaikki PKO:n omistajat voineet asettua ehdolle, esittää ehdokkaita sekä äänestää. Mikään muu yritysmuoto ei ole näin avoin ja demokraattinen, Kivelä jatkaa.

 

PKO:n vaaleissa oli ensi kertaan mukana myös Ylä-Karjalan alue syksyllä 2019 toteutuneen fuusion jälkeen. Nurmes, Rautavaara ja Juuka muodostivat yhdessä oman vaalialueensa, jossa äänestysvilkkaus lähenteli kuntavaalien tasoa ollen huikea 53,2 prosenttia. Joensuun ympäristökunnissa äänestysprosentti oli 44,2 ja Joensuussa 39,2.

 

Edustajistoon valittiin 50 ehdokasta, joista 21 valittiin jäsenalueelle 1 (Joensuu), 19 jäsenalueelle 2 (Joensuun ympäristökunnat) ja 10 jäsenalueelle 3 (Nurmes, Juuka ja Rautavaara). Edustajisto käyttää PKO:n hallinnossa ylintä päätösvaltaa ja sille kuuluvia asioita ovat esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen, osuuskaupan voitonjaosta päättäminen ja hallintoneuvoston valinta. Lisäksi edustajisto toimii näköalapaikkana osuuskaupan toimintaan sekä muodostaa tärkeän keskustelufoorumin osuuskaupan toimivan johdon ja omistajien välille.  

 

Yhteensä osuuskaupan edustajiston vaaleissa oli ehdolla 293 jäsentä. Ehdokkaista naisia oli 139 ja miehiä 154. Ehdokkaita oli jokaisesta PKO:n toimialueen kunnasta. Myös kaikki ikäryhmät olivat edustettuina. Ehdokkaista yli 97 prosenttia vastasi etukäteen vaalikoneeseen.

 

PKO:n edustajistoon valittiin yhteensä 50 henkilöä, joista 29 oli naisia, 21 miehiä. Aiemmin PKO:n edustajistossa toimineista ehdolla oli 35 henkilöä, joista uudelleen valittiin 16. Uusia edustajiston jäseniä valittiin 34. Osuuskaupan vaaleissa äänestettiin 36 318 kertaa. Äänestäneistä 38,1 prosenttia äänesti verkossa, 61,9 prosenttia postitse.

Vaalien ääniharava oli Sanna Luomala Kiteeltä (vaalialue 2). Hänen henkilökohtainen äänimääränsä oli 867. Vaalialueelta 1 eniten henkilökohtaisia ääniä sai Juha Päivänurmi, Joensuu, 473 ääntä. Vaalialueen 3 ääniharava oli Hannu Pääkkönen, Nurmes, 294 äänellä.

Täydellinen lista valituista henkilöistä löytyy tämän tiedotteen liitteenä ja pko.fi/vaalit-sivustolta löytyvät kaikki ehdokkaat ja heidän äänimääränsä.

PKO:n edustajistoon kaudeksi 2020-2024 valitut henkilöt löytyvät oheisesta liitetiedostosta ja pko.fi/vaalit-sivustolta. 

 

 

Lisätietoja: PKO, toimitusjohtaja Juha Kivelä, p. 010 762 2026

 

Liitteet: