PKO ja Maaseutuammattiin ry edistävät yhdessä maaseutuammattien tunnettuutta


07.09.2023

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) myymästä ruuasta noin 80 prosenttia on valmistettu kotimaassa. Kotimaisten ja erityisesti pohjoiskarjalaisten tuotteiden saatavuus on tärkeää. Tämän varmistamiseksi PKO on liittynyt Maaseutuammattiin ry:n jäseneksi.

  • Olemme ainoa päivittäistavarakaupan sekä majoitus- ja ravintola-alan toimija Maaseutuammattiin ry:n jäsenistössä Pohjois-Karjalassa. Yhteistä hyvää -arvomme mukaisesti teemme töitä maakunnan elinvoiman edistämiseksi. Yhteistyö Maaseutuammattiin ry:n kanssa on konkreettinen toimenpide maaseutumme elävöittämiseksi sekä kotimaisten ja paikallisten tuotteiden saatavuuden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa, toteaa PKO:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Petri Vähä.

Maaseutuammattiin ry edistää uusien yrittäjien ja osaavien ammattilaisten saatavuutta maa- ja metsätalouteen sekä lisää alan tunnettavuutta ja verkostoitumista. Yhdistys on toiminut Pohjois-Savossa jo vuodesta 2012 saakka ja nyt toiminta leviää myös Pohjois-Karjalaan. Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on tukemassa toiminnan leviämistä maakuntaan.

  • Kaltaistamme toimintaa ei vielä muualla Suomessa ole. On hienoa saada PKO:n kaltainen toimija jäseneksemme ja lisätä maaseutuammattien tunnettuutta yhteistyöllä nimenomaan Pohjois-Karjalassa. Myös PKO:n tarjoama taloudellinen tuki on meille tärkeää. Tällä hetkellä meillä on 43 pohjoiskarjalaista jäsentä ja tukijaa. Kannustan toiminnastamme kiinnostuneita yrityksiä ja kouluja ottamaan yhteyttä, niin pääsemme sopimaan yhteisiä tapahtumia ja opintoretkiä, sanoo Maaseutuammattiin ry:n toiminnanjohtaja Niina Mäntyniemi.

Maaseutuammattiin ry on tavoittanut toimintansa aikana jo noin 40 000 oppilasta, opiskelijaa ja opettajaa. Yhdistyksen ydintoimintaa on yläkoululaisille, lukiolaisille ja opettajille tarjottavat opintoretket. Opintoretkikohteena voi olla esimerkiksi maatila, metsätyömaa, saha, maaseutumatkailuyritys, puutarhayritys tai alan oppilaitos. Usein opintoretkillä kohteena on sekä maatalous että metsäkohde.

  • Opintoretkien sisältö suunnitellaan yläkoulun tai lukion toiveitten pohjalta. Esimerkiksi, jos retki liittyy 8-luokan biologiaan, teemana usein on metsä, Mäntyniemi valaisee.

Kouluille opintoretket ovat maksuttomia. Kustannuksia kouluille tulee vain mahdollisista ruokailuista tai eväistä.

  • Toimintamme varsinainen lanseeraus Pohjois-Karjalassa tapahtuu Silva-messujen yhteydessä Joensuussa 8.-9.9. osastollamme 418. Pohjois-Karjalan ensimmäinen opintoretki toteutetaan puolestaan 11.9., jolloin Itä-Suomen koulun 9. luokkalaiset tutustuvat Riverian Valtimon kampuksen opetukseen sekä maatilan toimintaan Kolilla ja Juuassa, kertoo Mäntyniemi.

Lisätietoa Maaseutuammattiin ry:stä löytyy osoitteesta www.maaseutuammattiin.fi

 

Kuva: Maaseutuammattiin ry (Kuvassa yrittäjä Esko Rissanen Jäppilästä puhuu nuorille Maaseutuammattiin ry:n opintoretkellä.)