PKO kaupan alalla vastavirtaan, tulostiedote 2013


18.02.2014

Kaupan alalla vastavirtaan

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa palkkasi lähes 100 uutta työntekijää. Käyttötavarakaupan ja palveluliiketoimintojen myynnin kehitys +14%.

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) toimitusjohtaja Juha Kivelä on tyytyväinen siihen, että osuuskauppa sai palkata vuoden 2013 aikana 97 uutta työntekijää.

 • Uusien yksiköiden avaaminen ja myynnin kehitys tarkoittavat sitä, että meillä on mahdollisuus tarjota työtä ja toimeentuloa yhä useammalle pohjoiskarjalaiselle, Kivelä sanoo.

Vuoden 2013 lopussa PKO työllisti 1 124 henkilöä kun vuoden 2012 viimeinen päivä työntekijöitä oli 1 027. Kokoaikaisiksi muutettuna henkilökuntaa oli vuoden 2013 lopussa 847.
Vuoden aikana PKO työllisti siis 97 uutta PKOlaista eli suhteellinen kasvu oli 9,4 prosenttia. Eniten uusia työntekijöitä palkattiin huhtikuussa avattuun Rauta-Prismaan, kesäkuussa avattuun ABC Kontiolahteen sekä Prismassa sijaitsevaan S-parturi-kampaamoon.

 • PKO on vuosina 2007-2013 palkannut 312 uutta työntekijää, joista tuo lähes 100 uutta tekijää palkattiin viime vuonna, Kivelä konkretisoi lukuja.

 

PKO on 10 kunnan ja kaupungin alueella myös välillisesti merkittävä työllistäjä. PKO:n investoinnit olivat viime vuonna 22,8 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan työllisyysvaikutuksena noin 388 henkilötyövuotta. Suurimpiin kiinteistöhankkeisiin PKO on vajaan kuuden vuoden aikana käyttänyt yhteensä 68,2 M€ (15 hanketta), mikä tarkoittaa 1 090 henkilötyövuotta eli keskimäärin181 henkilötyövuotta/vuosi.

 •  Vuoden 2013 suurimmat investointimme olivat Rauta-Prisma, ABC Kontiolahden rakentaminen sekä kylpylän avaaminen Kolille. Taloudellisesti haastavistakin ajoista huolimatta kehitämme pitkäjänteisesti toimintaamme sekä omistajillemme suunnattuja palveluja ja etuja, Kivelä sanoo.

 

Tyytyväinen henkilöstö, nuorten työllistämisestä ei tingitä

PKO:n henkilöstön työtyytyväisyys on korkea ja ylittää tilastollisesti merkitsevästi suomalaisyritysten henkilöstöjen tavanomaisen tason (PKO 74,8, keskim. 63,5). PKO on maakunnan suurin palvelualan työnantaja, ja koko henkilökunta on tulospalkkauksen piirissä.

 

PKO on myös merkittävä nuorten työllistäjä.

 • Viime kesänä tarjosimme 650 nuorelle kesätöitä. PKO:n linja on, että taloudellisesti haastavinakaan aikoina emme tingi nuorten työllistämisestä, vaan tulemme tänä vuonna tarjoamaan saman verran kesätyöpaikkoja kuin viime vuonna. PKO on monelle nuorelle hyvä mahdollisuus päästä kiinni työelämään, Kivelä linjaa.
   

Tulevana kesänä harjoitteluohjelmien kautta työllistetään 14-17-vuotiaita nuoria noin 400 ja kesälomantuuraajiksi palkataan noin 250 henkilöä. Kesätyöpaikkoja on jo haettavana, ja harjoitteluohjelmiin hausta tiedotetaan tarkemmin maaliskuun puolessa välissä. 

 

Maakunnan laajimmin omistettu yritys

Vuoden 2013 lopussa PKO:n omistajina oli 67 132 yksityistä taloutta. PKO:n toimialueella kahdeksan taloutta kymmenestä (78,2) on osuuskunnan omistajia.  Vuoden aikana liittyi 4 504 jäsentä eli jäsenmäärä kasvoi 4,4 prosentilla. Kasvanut jäsenmäärä näkyy volyymin kehittymisenä koska yli 92 %:a asiakkaista käyttää S-Etukorttia.

 • PKO:n viime vuoden verollinen myynti oli 367,5 miljoonaa euroa jossa oli kasvua 5,6 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Myynnin kasvu ylittää niin inflaation kuin alan keskimääräisen kasvun, koska yhä useampi pohjoiskarjalainen asioi omistamassaan kaupassa. Verrattuna vuoteen 2012 erityinen ilonaihe oli palveluliiketoimintojen ja käyttötavarakaupan myynninkehitys, mikä oli 14 prosenttia, Kivelä sanoo.
 • Liiketoimintamme tulos oli viime vuonna 12,7 miljoonaa euroa kun se vuonna 2012 oli 17,8 miljoonaa euroa. Tuloksen heikennykseen vaikuttivat eniten yleinen kulutuskysynnän hiipuminen sekä mittavat investointimme, Kivelä sanoo.

 

Palautukset omistajille suurempi kuin tulos

PKO:n asiakasomistajat saivat Bonuksia yhteensä 11,5 miljoonaa euroa.

 • Kun tähän lisätään maksutapaetu, osuusmaksun korko ja osuuskunnan voitosta omistajille maksettu ylijäämänpalautus, palkitsimme omistajiamme viime vuonna yhteensä 17,4 miljoonalla eurolla.
   

Omistajat saivat ostoistaan rahaa takaisin keskimäärin 265 euroa taloutta kohti, mikä on Suomen alueosuuskaupoista kolmanneksi eniten.

 • Mainittujen etujen lisäksi omistajat hyötyivät edullisesta ruokakorista, tuote-eduista ja maksuttomista pankkipalveluista vähintään toisen samanmoisen summan, Kivelä sanoo.

 

Eurot jäävät toimialueelle

Kivelä korostaa sitä, että kaikki PKO:n palveluihin käytetyt eurot palautuvat toimialueelle joko omistajien palkitsemisen, palkkojen, maksettujen verojen tai investointien muodossa.

PKO:n perustehtävä on tuottaa omistajilleen kilpailukykyisiä palveluja ja etuja sekä edistää maakunnan elinvoimaisuutta. Esimerkiksi ruokaketjussa osuuskaupan tehtävä on hankkia omistajilleen tuotteita ja palveluja pysyvästi edulliseen hintaan, jottei heidän tarvitse juosta tarjousten perässä.

 • Päivittäistavarakaupassa tavoitteenamme on kustannustehokkaalla toiminnalla tarjota omistajillemme paikkakunnittain ja myymäläkokoluokittain aina edullisin ruokakori. Lisäksi kannamme vastuuta ruokahuollosta ja palveluista eri puolilla maakuntaa, emmekä keskity toimimaan vain kaikkein tiheimmin asutuilla seuduilla. Viime vuonna teimme merkittäviä perusparannuksia esimerkiksi Outokummun, Kontiolahden, Viinijärven ja Lieksan S-marketeihin, Kivelä sanoo.

 

Hän on tyytyväinen siihen, että paikallisten tuottajien tuotteita on toimipaikkojen valikoimissa aiempaakin enemmän.

 • Päivittäistavarakaupan tuotteita ostimme paikallisilta toimittajilta peräti 15 % enemmän kuin aiempana vuonna ostojen ollen arvoltaan 8,2 miljoonaa euroa. Käyttötavarakaupan tuotteita ostimme maakunnan toimijoilta 1,3 miljoonalla eurolla.

 

Hankintojen lisäksi myös tapahtumatarjonta on aiempaa maakunnallisempi.

 • Kiteen Nallerockista tehdään jokavuotinen tapahtuma. Lisäksi jatkamme ohjelmallisten osuuskauppailtojen järjestämistä eri puolilla maakuntaa, Kivelä sanoo.

 

88,4 miljoonaa euroa maakuntaan

Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti koko PKO:n toiminnan tulos ohjataan muun muassa investointeihin, palveluja käyttävien asiakasomistajien palkitsemiseen sekä henkilöstöstä huolehtimiseen. Omalle toimialueelle jäävät myös verot 2,0 milj. € sekä palkat ja palkkiot, joita PKO maksoi vuonna 2013 yhteensä 26,8 milj. €.

PKO:n investoinnit, ostot omasta maakunnasta (27 milj. €), verot, maksetut palkat ja palkkiot sekä asiakasomistajien saamat edut toivat suoria hyötyjä omaan maakuntaan 87,8 milj. €. Kun tähän lisätään erittäin lukuisalle eri urheilu-, kulttuuri- ja järjestöalan toimijoille annettu tuki (0,7 milj. €), PKO:n toiminnan hyödyt omaan maakuntaan olivat yhteensä 88,5 milj. €.

 • Yhteiskuntavastuuseen liittyvässä tukitoiminnassa pääpaino on erityisesti siinä, että tuellamme saataisiin alennettua lasten ja nuorten harrastusmaksuja. Lukuisien urheiluseurojen lisäksi olemme merkittävästi tukemassa esimerkiksi niin Lieksan Vaskiviikkoja, Ilosaarirockia kuin kesäteattereitakin.

 

Vuoden 2014 näkymät ja hankkeet

Yleisen talouden kehityksen positiivisen käänteen myötä PKO:n liiketoimintojen näkymät vuodelle 2014 ovat vuotta 2013 positiivisemmat. Liikevaihdon odotetaan edelleen kehittyvän suotuisasti.

Olutravintola Hostina Piimälinnan avauksen tavoiteaikataulu 4/2014.
Kauppakeskus Prisman Rosso-ravintolan avauksen tavoiteaikataulu 5/2014.
Pohjois-Karjalan Terveyspalvelut Oy:n lääkärikeskuksen toimipiste Kauppakeskus Prismaan, avauksen tavoiteaikataulu kesä 2014.
Siilaisen S-marketin avauksen tavoiteaikataulu 9/2014.

 

PKO:n vuosi 2013 lukuina:

 • henkilöstöä 1 124 (edv. 1 027 henkilöä) kasvua 97 hlö (+9,7)
  keskim. hlömäärä kokoaikaisiksi muutettuna 847 henkilöä (edv. 803)
 • uusia jäseniä 4 504, asiakasomistajien nettolisäys 2 814
 • ao-talouksia 78,2 prosenttia toimialueen talouksista
 • henkilöstön työtyytyväisyys 74,8 – suomalaisyritysten normi 62,3
 • verollinen myynti kasvoi 5,6 %:a ollen 367,5 milj. € (edv. 348,1 milj. €)
 • toiminnan tulos 12,7 milj. € (edv. 17,5 milj. €)
 • investoinnit 22,8 milj. €
 • asiakasomistajat saivat Bonusta, maksutapaetua, osuuspääoman korkoa ja ylijäämänpalautusta yhteensä  17,3 milj. €
 • PKO maksoi palkkoja 26,8 milj. € ja veroja 2,0 milj. €
 • ostot maakunnasta 27 milj. €

 

Vuoden 2013 uudet toimipaikat ja merkittävimmät muutokset:

 • Pohjois-Karjalan Terveyspalvelut Oy 1/2013
 • Beer Stopista Oluthuone Savotta 1/2013
 • Koli Relax Spa –hemmottelukylpylä 3/2013
 • Rauta-Prisma 4/2013
 • S-Outlet! 5/2013
 • Jokilaiva Romeo 6/2013
 • Nallerock Kiteellä 7/2013
 • Sale Kanervala 9/2013
 • Bepop Studio 9/2013, Bepop Street 11/2013
 • S-parturi-kampaamon (Prisma) laajennus 14 asiakaspaikasta 24:ään 10/2013
 • S-parturi-kampaamo Lieksaan 10/2013
 • Kauppakeskus Prisman laajennus ja Esprit-myymälä 11/2013

 

 

 

PKO:n tilinpäätöstiedot

 

Myynti

PKO-konsernin verollinen myynti vuonna 2013 oli 367,5 milj. euroa, jossa oli kasvua 5,6 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Myynnin kasvun arvioidaan olleen markkinoiden kasvua parempaa.

 

 

Asiakasomistajuus

PKO:lla oli tilikauden päättyessä 67 132 asiakasomistajaa. Uusia asiakasomistajia liittyi 4 504. Asiakasomistajapeitto oli vuoden lopussa 78,2 prosenttia toimialueen talouksista. Talouspeitto kasvoi edellisestä vuodesta 1,5 prosenttiyksikköä.

PKO-konsernin bonusmyynti vuonna 2013 oli 285,5 milj. euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,0 milj. euroa eli 4,0 prosenttia. Asiakasomistajat saivat Bonusta 11,5 milj. euroa. Lisäksi vuoden 2012 tuloksen perusteella maksettiin asiakasomistajille ylijäämänpalautusta 2,0 prosenttia PKO:n toimipaikoista tehdyistä bonusostoista eli 4,9 milj. euroa, osuuspääomalle maksettiin korkoa 12 prosenttia eli 0,8 milj. euroa ja maksutapaetua 0,2 milj. euroa. Maksettu Bonus, ylijäämänpalautus, osuuspääoman korko ja maksutapaetu olivat vuonna 2013 keskimäärin 265 euroa asiakasomistajaa kohden.

 

Henkilöstö

PKO-konserni työllisti vuoden 2013 lopussa 1 124 henkilöä, mikä oli 97 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

 

Investoinnit

PKO-konsernin investoinnit olivat 22,8 milj. euroa eli 7,5 prosenttia liikevaihdosta. Rakentamiseen käytettiin maakunnan rakennusyrityksiä ja investointien työllistävä vaikutus oli merkittävä.

 

Suurin yksittäinen investointikohde euromääräisesti oli Rauta-Prisma sekä samassa yhteydessä toteutettu kauppakeskuksen vuokratilojen laajennus. Vuoden 2013 muita suurimpia investointikohteita olivat muun muassa Sokos Hotel Kolin spa- ja ravintolainvestointi sekä ABC Kontiolahti.  Vuoden aikana tehtiin lisäksi useita market-verkoston ylläpitoinvestointeja.

 

Tulos ja tase

PKO-konsernin toiminnan tulos vuonna 2013 oli 12,7 milj. euroa eli 4,2 prosenttia liikevaihdosta. Operatiivinen tulos oli 4,7 milj. euroa edellistä vuotta huonompi.

Taseen loppusumma oli 205,6 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 208,0 milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,7 prosenttia, joka on 3,5 prosenttiyksikköä edellistä vuotta heikompi. Konsernin omavaraisuusaste oli 71,8 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 68,0 prosenttia.

 

Voitonjako

Hallitus esittää maaliskuussa kokoontuvalle edustajistolle, että PKO:n tilikauden ylijäämästä maksetaan asiakasomistajille ylijäämänpalautuksena 2,0 prosenttia bonusostoista PKO:n toimipaikoista eli 5,1 milj. euroa ja että osuuspääomalle maksetaan korkoa 12,0 prosenttia eli 0,8 milj. euroa.

 

 

Vuoden 2014 näkymät

Yleisen talouden kehityksen positiivisen käänteen myötä PKO:n liiketoimintojen näkymät vuodelle 2014 ovat vuotta 2013 positiivisemmat. Liikevaihdon odotetaan edelleen kehittyvän suotuisasti. PKO:n toimipaikkaverkosto on ylläpitoinvestointien sekä aikaisempien vuosien uusinvestointien ansiosta kilpailukykyinen. Verkoston ylläpitämistä ja kehittämistä tullaan jatkamaan vuonna 2014.

 

Vähittäiskaupan kehittämisen keskipisteenä 2014 tulee olemaan Rauta-Prisma, jonka liikevaihdon ja kannattavuuden odotetaan kehittyvän suotuisasti. Rauta-Prisman lisäksi Joensuuhun Siilaiselle avataan uusi S-market ja verkoston ylläpitoinvestointeja jatketaan pitkän tähtäimen suunnitelmien mukaisesti. Vähittäiskaupan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuoden 2014 aikana ja kokonaisuutena vähittäiskaupan tuloksen arvioidaan olevan vuotta 2013 paremmalla tasolla.

 

Matkailu- ja ravitsemiskaupan alueella vuoden 2014 odotetaan olevan vuotta 2013 parempi. Vuonna 2013 panostettiin merkittävästi Break by Sokos Hotel Kolin kehittämiseen, jonka liikevaihdon ja kannattavuuden odotetaan kehittyvän positiivisesti. Keväällä 2014 avataan tšekkiläinen olutravintola Hostina Piimälinna Joensuun keskustaan sekä Rosso-konseptin mukainen ravintola Prisman ravintolamaailman yhteyteen.

 

PKO-konsernin myynnin arvioidaan verkoston kehityksen ja jäsenmäärän kasvun myötä kasvavan vuodesta 2013. Myös toiminnan tuloksen arvioidaan nousevan vuodesta 2013. PKO-konsernin rahoitusasema ja maksuvalmius säilyvät hyvinä myös vuonna 2014.

 

 

Lisätietoja toimitusjohtaja Juha Kivelä, p. 010 76 22026, juha.kivela@sok.fi

 

 

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on asiakasomistajiensa omistama yritys, joka tuottaa etuja ja palveluita asiakkaille 10 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa. PKO:lla on eri puolilla maakuntaa yli 80 toimipaikkaa, jotka työllistävät yli 1 000 henkilöä. PKO:lle on myönnetty Avainlippu-tunnus merkkinä suomalaisesta työstä ja osaamisesta.