PKO kiihdyttää vauhtia ilmastonmuutoksen torjunnassa


28.02.2020

PKO kiihdyttää vauhtia ilmastonmuutoksen torjunnassa

– Osuustoiminnallisena yrityksenä PKO:n toiminnan tarkoitus ei ole maksimoida tulosta vaan kehittää palveluja ja etuja osuuskaupan omistajille sekä edistää maakunnan elinvoimaisuutta. Vuosi 2019 oli tästä näkökulmasta onnistunut: Jukolan PKO:hon sulautumisen myötä maakunnassa on yksi yhtenäinen osuuskauppa, omistajamäärämme ja myyntimme kasvoivat sekä paransimme maakunnan palvelutarjontaa avaamalla Joensuuhun kaksi uutta ravintolaa ja yhden S-marketin. Tänä vuonna tulemme entisestään kiihdyttämään vauhtia ilmastonmuutoksen vastaisessa työssämme, Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) toimitusjohtaja Juha Kivelä summaa viime ja tätä vuotta.

2019 suurimmat investoinnit olivat S-market Jukolanportti ja Prisman päivittäistavarapuolen uudistus sisältäen ruuan verkkokauppapalvelut sekä Joensuuhun avatut Aittaranta- ja Fafa’s-ravintolat. Muita investointeja olivat Kanavarannan kiinteistö sekä Kiteen, Uimaharjun, Rääkkylän, Noljakan ja Kauppakadun S-marketien energiatehokkuuden parantamiseksi ja miljööuudistukseen liittyvät uudistukset. PKO investoi yhteensä 10,3 miljoonalla eurolla, jonka työllisyysvaikutus maakunnan yrityksille oli 175,1 henkilötyövuotta.

 

Kesätöitä myös erityisnuorille
Vuoden 2019 lopussa PKO:lla oli 1 379 työntekijää, mikä on 119 henkilöä enemmän kuin vuonna 2018. Kasvanut henkilöstömäärä on pääosin seurausta Jukolan Osuuskaupan sulautumisesta PKO:hon. Palkkoja ja palkkioita sivukuluineen maksettiin 44,3 miljoonaa euroa (40,0 M€/2018).

­­– PKO on maakunnan suurin yksityinen työnantaja, mikä on seurausta omistajiemme valinnoista ja kertoo luottamuksesta meihin. Pidämme henkilöstöstä hyvää huolta: työtyytyväisyystutkimuksessa saimme historian parhaan tuloksen 76,3. Suomalaisten yritysten yleisnormi on 67,1, Kivelä sanoo.

 

– Nuorten työllistäminen on ollut meille jo vuosia kunnia-asia. Palkkaamme tulevana kesänä 850 nuorta, joista noin 50 on erityistä tukea vaativia tai vammaisia kesätyöntekijöitä. Yleisesti ottaen näiden nuorten työllistyminen on haasteellista, joten haluamme auttaa tässä asiassa. Näin toimimme yhteistä hyvää
-arvomme mukaisesti ja teemme syrjäytymisen vastaista työtä. Erityisnuorten avustajiksi palkkaamme 4-10 henkilöä. Kesätöitä voi hakea 29.2. asti osoitteessa www.pko.fi/, Kivelä jatkaa.

21,7 miljoonaa euroa pohjoiskarjalaisille omistajille

Myös omistajien palkitseminen lisää alueen elinvoimaa. 2019 omistajille maksettiin 21,7 miljoonaa euroa:  bonus eli jäsenalennus 12,6 M€, maksutapaetu 0,33 M€, tuloksen perusteella maksettiin voitonjakona ylijäämänpalautusta 7,8 M€ (3,0 %) ja osuuspääoman korkoa 1,0 M€ (12 %). Koko jäsenistölle keskimäärin palautus on 225 €/jäsen, mikä on osuuskaupoista kolmanneksi paras lukema. Kivelän mukaan omistajat hyötyivät edullisesta ruokakorista, tuote-eduista ja maksuttomista pankkipalveluista vähintään toisen samanmoisen summan.

PKO on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat paikalliset asiakkaat. 2019 PKO:an liittyi uusia jäseniä 12 305, joista 6 858 Jukolasta. Osuuskaupasta erosi tai siirtyi muihin osuuskauppoihin 2 288 omistajaa nettolisäyksen ollessa 10 017. PKO:lla on 98 483 asiakasomistajaa, ja asiakasomistajatalouksia on 86,5 prosenttia toimialueen talouksista.  Asiakasomistajapeitto on S-ryhmän osuuskaupoista suurin.


Palvelut tehdään omistajia varten
Vuonna 2019 PKO:n myynti ja tulos kehittyivät suotuisasti. Syyskuussa tapahtunut Jukolan Osuuskaupan fuusioituminen, omistajamäärän kasvu, elintarvikkeiden hintojen alentaminen sekä S-market Jukolanportin ja kahden uuden ravintolan avaukset auttoivat PKO:n myynnin yleistä markkinakehitystä nopeampaan kasvuun. Verollinen myynti oli 445,6 miljoonaa euroa (417,4 M€ 2018), mikä oli 6,8 prosenttia eli 28,2 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

– Jukolan sulautuminen PKO:hon lisäsi syyskuusta lähtien myyntiämme merkittävästi. Palvelut ja tuotteet tehdään omistajiamme varten. Toiminta kehittyi ja myynti kasvoi myös sen seurauksena, että yhä useampi pohjoiskarjalainen on valinnut PKO:n yksikön asiointipaikakseen, Kivelä sanoo.

PKO:n operatiivinen tulos oli 16,5 miljoonaa euroa (17,3 M€ v. 2018). Tuloksen maltillinen pienentyminen selittyy 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumakuluilla sekä Jukolan PKO:hon yhdistymisen fuusiokuluilla. PKO:n

 

edustajistolle tullaan esittämään, että verojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen vuoden 2019 tulos (15,5 M€) jaettaisiin seuraavasti: 7,2 milj. euroa (46,4%) toiminnan kehittämiseen ja 8,3 milj. euroa (53,6 %) omistajille ylijäämänpalautuksena ja osuusmaksun korkona. Toiminnan kehittäminen tarkoittaa mm. henkilöstön kouluttamista ja toimipaikkojen uudistamista esim. energiatehokkuusinvestoinneilla.

– Jokainen PKO:n tuotteisiin ja palveluihin käytetty euro palaa takaisin maakuntaan palkkojen, verojen, investointien, paikallisten ostojen, edullisen hintatason, maakunnallisten toimijoiden tukemisen tai omistajien palkitsemisen kautta. Näin teemme yhteistä hyvää, Kivelä linjaa. 

 

Maakuntaan jäävät verot (4,4 M€) sekä palkat ja palkkiot (44,3 M€), investoinnit (10,3 M €), ostot omasta maakunnasta (20,8 M €), asiakasomistajien saamat edut (21,7 M €) sekä yhteiskuntavastuun kautta mm. lukuisille urheilu-, kulttuuri ja järjestöalan toimijoille annettu tuki (0,7 M €). Yhteenlaskettuna vuonna 2019 PKO:n toiminnan hyödyt omaan maakuntaan olivat 102,2 miljoonaa euroa.  

Kunnianhimoiset tavoitteet
Osana S-ryhmää myös PKO asettaa itselleen Suomen kunnianhimoisimmat ilmastotavoitteet. Hiilineutraalius ei riitä, vaan vuonna 2025 tavoitteena on olla hiilinegatiivinen. Kivelän mukaan tavoitteet ovat realistisia:

– Ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat pitkän ajan kuluessa myös taloudellisesti kannattavia. Jokainen uudistus on askel kohti päästöttömämpää huomista. Tavoitteemme ovat: oman toiminnan päästöt -90 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 tasoon verrattuna, kaikki käyttämämme sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla vuonna 2030, investoimme jatkuvasti energiatehokkuuteen ja loput päästöistä kompensoidaan hiiltä sitomalla.

PKO on jo nyt maakunnan suurin aurinkosähkön tuottaja. Neljän yksikön katolla olevien aurinkovoimaloiden 210 MWh:n vuosituotto vastaa 70 kerrostalokaksion sähkön kulutusta.

– 2020–2022 rakennamme 33 aurinkovoimalaa eli noin 10 voimalaa/vuosi. Investoinnin kokonaisarvo on 2,2 miljoonaa euroa. Tänä vuonna rakennamme aurinkovoimalat seuraaviin yksiköiden katoille: S-marketit Rantakylä, Kesälahti, Kontiolahti, Noljakka, Porokylä, Karsikko, Rääkkylä, Utra, Vehkalahti ja Prisma.

Kivelä muistuttaa, että omistajahyötyjen kehittämisen, maakunnan elinvoimaisuuden edistämisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävät investoinnit mahdollistaa kannattava liiketoiminta. PKO:n myynnin ja tuloksen hän arvioi kehittyvän myönteisesti vuonna 2020. Kuluvana vuonna PKO investoi noin 18 miljoonaa euroa. Suurimmat hankkeet ovat asemanseudun pysäköintilaitos (10 M€), Kanavarannan kiinteistön uudistukset sekä mm. S-marketien Kesälahti, Kontiolahti, Rantakatu, Rantakylä ja Utra energiatehokkuusinvestoinnit.

PKO:n tilinpäätöstiedot ja vuosi 2019 lukuina:

– Verollinen myynti kasvoi 28,2 M€ (+6,8 %) ollen 445,6 M€ (edv. 417,4 M€)

– Toiminnan tulos 16,5 M€ (4,5 % lv.) (edv.: 17,3 M€, 5,0%/lv.)

– Investoinnit 10,3 M€, mikä on 2,8 % liikevaihdosta (inv.2018 olivat 20,5 M€, 5,9 %/lv)

– Omistajille 21,7 M : Bonus eli jäsenalennus 12,6 M€, maksutapaetu 0,33 M€. Tuloksen perusteella maksettiin voitonjakona ylijäämänpalautusta 7,8 M€ (3,0 %) ja osuuspääoman korkoa 1,0 M€ (12 %).

– Taseen loppusumma oli 253,7 milj. euroa (edv. 226,8 milj. euroa).

– Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 8,7 (edv. 8,7).
– Omavaraisuusaste 80,0 prosenttia (edv. 79,2)

– Henkilöstöä 1 379 (edv. 1 260), kasvua 119 henkilöä, työtyytyväisyys 76,3, suom.yritysten normi 67,1.

– AO-talouksia 86,5 % toimialueen talouksista. 98 483 asiakasomistajaa. Uusia omistajia 12 305 (Jukolasta 6 858 omistajaa). PKO:sta erosi tai siirtyi muihin osuuskauppoihin 2 288 omistajaa, nettolisäys 10 017

PKO maksoi palkkoja ja palkkioita sivukuluineen 44,3 milj. € ja veroja 4,4 milj. €.

– Ostot maakunnasta 20,8 milj. €

 Lisätietoja toimitusjohtaja Juha Kivelä, p. 010 76 22026, juha.kivela@sok.fi