PKO laskee myymälöidensä lämpötilaa ja vähentää sähkönkulutustaan huippukulutuspiikeissä


21.09.2022

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) samoin kuin koko S-ryhmä sitoutuu kantamaan oman vastuunsa valtakunnallisissa energiansäästötalkoissa. PKO laskee tai on jo laskenut S-marketien, Prisman sekä Sale-myymälöiden lämpötilaa yhdellä asteella. Lisäksi varaudutaan vähentämään sähkönkulutusta valtakunnallisten huippukulutuspiikkien aikana aamukahdeksalta ja iltaviideltä.

– Olemme jo aiempina vuosina virittäneet energiatehokkuuden kiinteistöissämme varsin pitkälle. Sen lisäksi etsimme jatkuvasti uusia tapoja säästää energiaa ja näin vastata tulevan kauden sähköpiikkeihin sekä vähentää näin sähköverkon kuormitusta. Yhteisissä talkoissa jokaisella kilowatilla on merkitystä, PKO:n vähittäiskaupan toimialajohtaja Henrik Härkönen sanoo.

Härkösen mukaan PKO alentaa tai on jo alentanut sisäilman lämpötilaa pysyvästi yhdellä asteella. Tämä voi tarkoittaa toimipaikkatasolla jopa viiden prosentin laskua lämmitysenergian kulutuksessa. 33 S-marketin, Prisman sekä seitsemän Sale-myymälän osalta tämä vastaa noin 24 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta. Työtä tehdään myös muissa alueosuuskaupoissa. S-ryhmä alentaa yli tuhannessa toimipaikassaan eri puolilla Suomea sisäilman lämpötilaa pysyvästi yhdellä asteella. Koko kaupparyhmän tasolla tämä vastaa reilun 800 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

Sähkön kulutusta vähennetään ennakoiden ja osallistutaan näin mahdollisten valtakunnallisten huippukulutuspiikkien ehkäisemiseen. Sähkönkäytön tehohuiput osuvat tyypillisesti aamukahdeksaan ja iltaviiteen. Osana S-ryhmää myös PKO sitoutuu pienentämään tehohuippujen aikana ilmanvaihdon ilmamäärät minimiin ja säätämään valaistusta pienemmäksi. Energiansäästötoimenpiteet toteutetaan kiinteistöissä, joissa toimilla ei ole merkittävää vaikutusta työskentelyyn tai asiointiin.

– Olemme jo säätäneet sekä valomainosten että pysäköintipaikkojen valaistusta ilta- ja yöaikaan himmeämmälle. Olemme investoineet fiksuun energiankäyttöön ja omaan uusiutuvaan energiaan jo vuosien ajan. Esimerkiksi investoinnit energiatehokkaisiin kylmäkalusteisiin ovat tuoneet merkittävää energiansäästöä. Kylmäkalusteet ovat osa isompaa teknistä järjestelmää, minkä ansiosta sähkön säästön lisäksi me voimme myös hyödyntää laitteiden hukkalämmön kiinteistön lämmittämisessä. Tämän vuoden loppuun mennessä kaikki PKO:n myymälät eli S-marketit, Prisma ja Salet on uudistettu kylmälaitteiden, talotekniikan ja valaistuksen osalta. Tällä hetkellä jäljellä on muutaman Sale-yksikön uudistustyöt. Tämän ansiosta myymälöiden energiankulutus on jo nyt laskenut yli kolmanneksen, Härkönen sanoo.

Härkönen muistuttaa, että PKO on aloittanut energiatehokkuusinvestoinnit jo vuonna 2017. Energiasäästöä tuovat ovellisiin ja ympäristöystävällisempää kylmäainetta käyttäviin kylmälaitteisiin siirtyminen, LED-valaistus sekä lämpöpumppujen, aurinkopaneelien ja maalämpöratkaisujen hyödyntäminen. Nämä toimet ovat vaikuttaneet merkittävästi myymälöiden energiatehokkuuteen. Sähkösyöpöistä yksittäisistä kylmäkalusteista on luovuttu. PKO pääsee tämän vuoden lopussa tilanteeseen, jossa kaikki sen kuluttama sähkö on pysyvästi uusiutuvaa energiaa, eli tuuli- tai aurinkovoimalla tuotettua. PKO on asentanut ja asentaa vuosien 2020–2022 aikana aurinkovoimalan 33 kiinteistöönsä. PKO on jo usean vuoden ajan ollut maakunnan suurin yksityinen aurinkosähkön tuottaja.  Satsaukset uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen ovat osa ilmastotekoja ja koko S-ryhmän tavoitetta olla oman toiminnan osalta hiilinegatiivinen vuonna 2025.

– Energiansäästötalkoissa ei koskaan olla valmiita vaan aina voidaan parantaa. PKOlaisilta tulee arvokkaita vinkkejä arjen energiansäästötoimiin niin kaupoissa, hotelleissa, ravintoloissa, liikennemyymälöissä ja parturi-kampaamoissa kuin konttorilla.  Viemme parhaat uudet ideat käytäntöön, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Petri Vähä sanoo.

Lisätiedot: Vähittäiskaupan toimialajohtaja Henrik Härkönen, PKO, p. 010 762 2035