PKO ostaa Break Sokos Hotel Bomban Jukolan Osuuskaupalta


22.01.2016

PKO ostaa Break Sokos Hotel Bomban Jukolan Osuuskaupalta

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) lähtee kehittämään Bomban matkailutoimintoja.
Jukolan Osuuskauppa myy kylpylähotelli Break Sokos Hotel Bomban kiinteistön ja sen yhteydessä toimivan karjalaiskylän kiinteistöt PKO:lle. Matkailukeskuksen maa-alueen PKO vuokraa Jukolalta. Kauppasopimus on allekirjoitettu perjantaina 22. tammikuuta, ja Bomba siirtyy PKO:n omistukseen 1.2.2016 alkaen. Hotellin toiminta jatkuu keskeytyksettä.

Jukolan Osuuskaupalla oli esisopimus Bomban myymisestä Aavaranta Oy:lle. Jukolan toimitusjohtaja Raija Rantasen mukaan esisopimuksen ehdot eivät kaikilta osin täyttyneet, joten kauppa päädyttiin tekemään PKO:n kanssa.

Jukolan toimitusjohtaja Raija Rantanen ja PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä ovat tyytyväisiä kaupan toteutumiseen. Rantasen mukaan PKO:n halu investoida ja kehittää Bomban matkailua oli ratkaiseva tekijä siinä, että matkailukeskus myytiin juuri PKO:lle.

 

– Tämä ratkaisu turvaa matkailutoiminnan jatkumisen Bomballa. PKO:lla on resursseja ja osaamista toiminnan kehittämiseen. Bomban toiminta jatkuu keskeytyksettä, mikä on asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä henkilöstölle paras ratkaisu, Rantanen sanoo.
 

Kivelän mukaan Bomban myynnistä käyty julkinen keskustelu osoittaa, että kylpylähotellilla on iso merkitys koko maakunnalle.


– Tämän kaupan myötä otamme Pielisen alueen matkailun kehittämisessä tiikerinloikan eteenpäin. Jatkossa pystymme aiempaa paremmin hyödyntämään Bomban, Kolin ja Ruunaan mahdollisuuksia yhtenä kokonaisuutena. Karjalaisuus, luonnonrauha ja monimuotoinen luonto mahdollistavat ympärivuotisten matkailutuotteiden kehittämisen. Kolin ja Bomban matkailuvalteista saadaan selkeitä synergiaetuja, joiden myötä Bomban toiminnan tehokkuus paranee ja myynti kasvaa, Kivelä sanoo.

– Ennen kuin teemme yksityiskohtaisempia suunnitelmia tulevan toiminnan suuntaviivoista ja mahdollisista muutoksista, tutustumme rauhassa toiminnan nykytilaan. Palveluja on tarkoitus kehittää PKO:n omistajia ja paikallisia asiakkaita herkällä korvalla kuunnellen, Kivelä sanoo.

Kylpylähotelli työllistää vakituisesti keskimäärin 25 henkilöä, jotka niin halutessaan siirtyvät PKO:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kylpylähotellin ja karjalaiskylän rakennusten yhteispinta-ala on noin 9 000 neliötä ja maapinta-alaa on noin 11 hehtaaria.
 
Lisätietoja:   Jukola, toimitusjohtaja Raija Rantanen, p. 010 763 7501
                      PKO, toimitusjohtaja Juha Kivelä, p. 010 762 2026