PKO pienentää sähkönkulutustaan jo ennakolta


02.01.2023

PKO:ssa sähkön kulutusta pienentäviä toimenpiteitä on tehty ennakoiden.

Jo syyskuussa ilmoitimme, että olemme alentaneet toimipaikkojemme sisäilman lämpötilaa pysyvästi yhdellä asteella. Tämä voi tarkoittaa toimipaikkatasolla jopa viiden prosentin laskua lämmitysenergian kulutuksessa. 33 S-marketin, Prisman sekä seitsemän Sale-myymälän osalta tämä vastaa noin 24 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta.

– Olemme jo syyskuussa säätäneet sekä valomainosten että pysäköintipaikkojen valaistusta ilta- ja yöaikaan himmeämmälle. Lisäksi olemme investoineet fiksuun energiankäyttöön ja omaan uusiutuvaan energiaan vuosien ajan. Esimerkiksi investoinnit energiatehokkaisiin kylmäkalusteisiin ovat tuoneet merkittävää energiansäästöä. Kylmäkalusteet ovat osa isompaa teknistä järjestelmää, minkä ansiosta sähkön säästön lisäksi me voimme myös hyödyntää laitteiden hukkalämmön kiinteistön lämmittämisessä. Viime vuoden eli vuoden 2022 loppuun mennessä kaikki PKO:n myymälät eli S-marketit, Prisma ja Salet on uudistettu kylmälaitteiden, talotekniikan ja valaistuksen osalta. Tämän ansiosta myymälöiden energiankulutus on jo nyt laskenut yli kolmanneksen, vähittäiskaupan toimialajohtaja Henrik Härkönen muistuttaa jo aiemmin tehdyistä toimenpiteistä.

Osana S-ryhmää PKO on liittynyt mukaan kantaverkkoyhtiö Fingridin vapaaehtoiseen menettelyyn, jolla pyritään ehkäisemään uhkaavaa sähköpulaa ennakkovaroitusten avulla. Sähköpulan uhatessa PKO saa Fingridiltä ennakkovaroituksen, ja PKO sitoutuu vuorostaan joustamaan omassa sähkönkulutuksessaan sähköhuippujen aikana. Sähkönkäytön tehohuiput osuvat tyypillisesti aamukahdeksaan ja iltaviiteen. PKO sitoutuu pienentämään tehohuippujen aikana ilmanvaihdon ilmamäärät minimiin ja säätämään valaistusta pienemmäksi. Energiansäästötoimenpiteet toteutetaan kiinteistöissä, joissa toimilla ei ole merkittävää vaikutusta työskentelyyn tai asiointiin.

Miten mahdolliset sähkökatkot vaikuttaisivat?

Mahdollisissa sähkökatkotilanteissa sähkökatkon alueella toimivat ruokakaupat, liikenneasemat ja tavaratalot jouduttaisiin sulkemaan hetkellisesti. Palvelujen sulkutila kestää todennäköisesti pidempään kuin itse sähkökatko, sillä palveluita joudutaan ajamaan alas jo ennen ennakoitua katkoa ja myös uudelleenavaaminen vie oman aikansa.
Esimerkiksi ruokakauppojen osalta voidaan todeta, että mahdollinen sulku kestäisi noin tunnin ilmoitettua sähkökatkoa pidemmän ajan. Tämä johtuu siitä, että toimintoja ryhdytään ajamaan alas sekä ohjaamaan asiakkaita pois myymälästä noin puolta tuntia ennen ilmoitetun sähkökatkon alkamista. Samalla tavoin laitteiden käynnistäminen ja sen varmistaminen, että kaikki toimii normaalisti vie noin puoli tuntia sähkökatkon loppumisen jälkeen.

ABC-liikennemyymälöiden osalta mahdollisissa sähkökatkotilanteissa sähkökatkon alueella toimivien ABC-asemien polttonesteiden jakelu, autonpesu ja ABC-latauksen toiminta keskeytyy sähkökatkon ajaksi.

 

Miten viestitte sähkökatkojen vaikutuksista toimipaikkojenne aukioloaikoihin?

Viestimme sähkökatkon vaikutuksista toimipaikkojemme aukioloaikoihin itse toimipaikoissa sekä verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla silloin kun katkot ovat ennakolta tiedossa. Yllättävissä sähkökatkotilanteissa näin ei välttämättä kyetä heti toimimaan, mutta vaikutukset aukioloaikoihin ilmoitetaan kuitenkin niin pian kuin mahdollista.

 

Lisätietoja:
PKO, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Petri Vähä puh. 010 762 2034, petri.vaha@sok.fi