PKO useilla mittareilla ennätyksiin – oman maakunnan hyväksi


22.02.2012

PKO useilla mittareilla ennätyksiin – oman maakunnan hyväksi  

 

PKO:n vuoden 2011 onnistumiset ovat monesta näkökulmasta ennätykselliset ja vaikutukset jäävät kokonaisuudessa omaan maakuntaan.

Talous

PKO:n myynti oli viime vuonna 328,3 milj. euroa ja operatiivinen tulos 17,1 milj. euroa. Kaikki PKO:n toimialat kasvattivat myyntiään ja tekivät voitollisen tuloksen.  

Investoinnit

PKO:n viime vuoden investoinnit, 30,2 milj. euroa, olivat ennätykselliset. PKO on investoinut 2000-luvulla omaan maankuntaan yhteensä n. 165 milj. euroa, jonka työllistävä vaikutus mm. maakunnan rakentajille ja suunnittelijoille on merkittävä, laskennallisesti jopa 2 600 henkilötyövuotta.      

Uusia palveluja asiakasomistajille

PKO:n toiminta-ajatus – tuottaa etuja ja palveluita asiakasomistajille – toteutui viime vuonna hyvin. Uusina yksiköinä aloittivat Vehkalahden S-market,         S-Kukkakauppa, PKO:n Hautauspalvelu, nuorisoravintola Club Joensuu ja Sokos Hyvä Olo -parturi-kampaamo, uudistettu ravintola Kolumbus sekä täysin uudistettuna ja laajennettuna Niinivaaran S-market ja ravintola Karhu Kiteellä.

Asiakasomistajien palkitseminen jatkui vahvalla tasolla. Bonuksen ja maksutapaedun lisäksi asiakasomistajat saivat 2,0 prosenttia ylijäämänpalautusta vuonna 2010 PKO:sta suorittamistaan bonusostoista sekä 12 prosentin koron maksamalleen 100 euron osuudelle.

Uusien asiakasomistajien määrä kasvoi viime vuonna vauhdikkaasti. PKO:lla oli vuoden 2011 lopussa 61 780 asiakasomistajataloutta (+ 2 629), joka on 78,5 prosenttia maakunnan talouksista. Nuorten osuus uusien liittyneiden joukossa on edelleen ilahduttavan vahva. PKO:lle on kahden viime vuoden aikana liittynyt yli 8 000 uutta asiakasomistajaa, joista kolmasosa on alle 25-vuotiaita ja yli puolet alle 35-vuotiaita.

Henkilöstön määrä ja työtyytyväisyys nousussa

PKO jatkoi kasvua maakunnan suurimpana palvelualan työllistäjänä. PKO:n ennätysten vuoden kruunasivat ensi kertaa yli 1 000 rajapyykin ylittänyt työntekijöiden määrä sekä ennätyskorkealle, arvosana 4 asteikolla 1-5, kohonnut koko henkilöstön keskimääräinen työtyytyväisyys.

Yhteiskuntavastuu

PKO:n toteuttama yhteiskuntavastuu – tekoja Pohjois-Karjalan elinvoimaisuuden varmistamiseksi – konkretisoitui monin eri tavoin:

–       PKO tarjosi viime vuonna kesätyö- tai harjoittelupaikan yli 500 nuorelle. Lisäksi eri oppilaitosten opiskelijat suorittivat PKO:ssa viime vuonna yli 1 500 työharjoitteluviikkoa.

–       PKO tuki lasten ja nuorten urheilu- ja harrastusseurojen toimintaa tavoitteena lisätä harrastusmahdollisuuksia, madaltaa kynnystä harrastaa ja auttaa harrastusseuroja toimimaan entistä laadukkaammin.  

–       PKO oli yhteistyökumppanina mukana monissa maakunnallisissa tapahtumissa.

Avainlipun käyttöoikeus PKO:lle

Suomalaisen Työn Liiton Alkuperämerkkitoimikunta myönsi PKO:lle Avainlippu-tunnuksen merkkinä suomalaisesta työstä ja osaamisesta. Tunnus koskee kaikkia PKO:n tarjoamia palveluja niin päivittäistavara-, majoitus-, ravitsemis-, polttoneste- kuin käyttötavarakaupankin osalta.

 

Vuonna 2012

PKO palkkaa kesätöihin ennätysmäärän kesätyöntekijöitä

Yli 600 nuorta saa kesätyö- tai harjoittelupaikan PKO:sta. Määrä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Joka toinen pko:lainen saa "kesätyöparin" ja ylikin.

PKO:lle valitaan uusi edustajisto

PKO:n vaaleissa on 285 ehdokasta. Äänestysaika alkaa 12.3.2012. Ehdokaslistoilta löytyy monta tuttua nimeä maakunnasta. Myös nuoria on saatu mukaan ennätysmäärä. Uuden, 40-jäsenisen, edustajiston toimikausi on neljä vuotta.

 

 

PKO:n tilinpäätöstiedot

Liikevaihto

PKO-konsernin myynti vuonna 2011 oli 328,3 milj. euroa ja liikevaihto 273,6 milj. euroa. Liikevaihto oli 15,0 milj. euroa eli 5,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Päivittäis- ja käyttötavarakaupan liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikevaihdon kasvun arvioidaan olleen markkinoiden kasvua parempaa. Liikevaihdon positiiviseen kehitykseen vaikuttivat eniten vuosina 2010 ja 2011 avatut uudet S-market- yksiköt.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihdon 5,7 prosentin kasvuun edellisvuodesta vaikuttivat eniten polttonesteen hinnan sekä liikennepolttonesteiden myynnin rakenteen muutokset.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttiaedellisestä vuodesta. Merkittävimmin kasvuun vaikuttivat vuoden aikana avatut uudet ravintolat.

Asiakasomistajuus

PKO:lla oli tilikauden päättyessä 61 780 asiakasomistajaa. Uusia asiakasomistajia liittyi      4 103. Asiakasomistajapeitto oli vuoden lopussa 78,5 prosenttia toimialueen talouksista. Talouspeitto kasvoi edellisestä vuodesta 1,9 prosenttiyksikköä.

PKO-konsernin bonusmyynti vuonna 2011 oli 263,8 milj. euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,8 milj. euroa eli 4,7 prosenttia.

Asiakasomistajat saivat Bonusta 10,2 milj. euroa. Lisäksi vuoden 2010 tuloksen perusteella maksettiin asiakasomistajille ylijäämänpalautusta 2,0 prosenttia bonusostoista PKO:n toimipaikoista eli 4,5 milj. euroa ja osuuspääomalle korkoa 12 prosenttia eli 0,7 milj. euroa.

Joka neljännen asiakasomistajan kokonaispalkitseminen (Bonus, ylijäämänpalautus, osuuspääoman korko ja maksutapaetu) oli vuonna 2011 keskimäärin 690 euroa asiakasomistajaa kohden.

Henkilöstö

PKO-konserni työllisti vuoden 2011 lopussa 1 017 henkilöä, mikä oli 41 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Investoinnit

PKO-konsernin bruttoinvestoinnit olivat 30,2 milj. euroa eli 11,0 prosenttia liikevaihdosta. Rakentamiseen käytettiin maakunnan rakennusyrityksiä ja investointien työllistävä vaikutus oli merkittävä.

Suurin yksittäinen investointikohde euromääräisesti oli heinäkuussa ostettu Kiinteistö Oy Joensuun Lemmikin koko osakekanta 16,6 milj. euroa. Vuoden 2011 muita investointikohteita olivat Niinivaaran S-market ja terveyskeskus 4,5 milj. euroa, Vehkalahden S-market 1,8 milj. euroa, Prisman tiehanke 1,4 milj. euroa, Kiinteistö Oy Siihtalanmäen koko osakekanta 1,1 milj. euroa, Ravintola Kiteen Karhu 0,7 milj. euroa, Ravintola Club Joensuu 0,5 milj. euroa ja PKO:n kukka- ja hautauspalvelu 0,3 milj. euroa. Muut investoinnit olivat pienempiä ja pääasiassa ylläpitoluonteisia.

 

 

Tulos ja tase

PKO-konsernin operatiivinen tulos vuonna 2011 oli 17,1 milj. euroa eli 6,2 prosenttia liikevaihdosta. Operatiivinen tulos oli 1,9 milj. euroa edellistä vuotta parempi.

Taseen loppusumma oli 182,0 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 166,2 milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,3 prosenttia, joka on 0,3 prosenttiyksikköä edellistä vuotta parempi. Konsernin omavaraisuusaste oli 72,3 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 73,9 prosenttia.

Voitonjako

Hallitus esittää toukokuussa kokoontuvalle edustajistolle, että PKO:n tilikauden ylijäämästä maksetaan asiakasomistajille ylijäämänpalautuksena 2,0 prosenttia bonusostoista PKO:n toimipaikoista eli 4,7 milj. euroa ja että osuuspääomalle maksetaan korkoa 12,0 prosenttia eli 0,7 milj. euroa.

Vuoden 2012 näkymät

Yleisestä talouden epävarmuuden kasvusta huolimatta PKO:n vähittäiskaupan näkymät vuodelle 2012 ovat positiiviset. Myynnin odotetaan edelleen kehittyvän suotuisasti. PKO:n market-kaupan toimipaikkaverkosto on aikaisempien vuosien investointien ansiosta kilpailukykyinen ja verkoston kehittämistä tullaan jatkamaan vuonna 2012.

Vähittäiskaupan kehittäminen keskittyy vuonna 2012 Joensuuhun ja ympäristökuntiin. Vuoden 2010 ja 2011 aikana avattujen uusien S-marketien odotetaan parantavan omilla vaikutusalueillaan PKO:n volyymia, markkina-asemaa sekä talouspeittoa. Vähittäiskaupan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuoden 2012 aikana ja kokonaisuutena vähittäiskaupan tulos tulee kasvamaan vuodesta 2011 ja siten säilymään hyvällä tasolla.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan alueella vuoden 2012 odotetaan olevan vuotta 2011 parempi. PKO jatkoi viime vuonna 2009 alkanutta investointiohjelmaansa, joten verkosto on nyt entistä kilpailukykyisempi. Vuonna 2012 PKO:n osalta matkailu- ja ravitsemiskaupan investoinnit kohdistuvat pääosin olemassa olevan verkoston kunnossapitoon ja uusimiseen.

PKO:n vuodelle 2012 budjetoidut investoinnit ovat noin 25,9 milj. euroa. Investoinnit tullaan toteuttamaan pääosin tulorahoituksella.

PKO-konsernin myynnin arvioidaan verkoston kehityksen ja jäsenmäärän kasvun myötä kasvavan vuodesta 2011. Myös toiminnan tuloksen arvioidaan nousevan vuodesta 2011.

PKO-konsernin rahoitusasema ja maksuvalmius säilyvät hyvinä myös vuonna 2012.

 

Lisätietoja toimitusjohtaja Juha Kivelä, p. 010 76 22026,juha.kivela@sok.fi