PKO:n hallitukseen uutena jäsenenä Timo Partanen


25.01.2022

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan osuuskaupalle hallituksen vuodelle 2022. Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja 5 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, PKO:n sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus päättää PKO:n toimintastrategiat, kokonaistavoitteet, vuosittaiset taloudelliset ja muut tavoitteet sekä tarvittavat toimintasuunnitelmat. Lisäksi hallitukselle kuuluu mm. investoinneista, omaisuuden myynnistä, johdon nimityksestä, henkilöstöpolitiikasta ja lainoista päättäminen.

Hallintoneuvosto valitsi hallitukseen uutena jäsenenä Savon Voiman teknisenä päällikkönä toimivan Timo Partasen kun toimitusjohtaja (ent.) Kari Hirvonen jäi hallituksesta pois ikäpykälän vuoksi. Muut hallituksen jäsenet ovat toimitusjohtaja Jani Karjalainen Nurmeksesta, aluejohtaja Ari Punkkinen Liperistä, professori Anu Puusa Joensuusta sekä toimitusjohtaja (ent.) Martti Toivanen Joensuusta. Hallituksen puheenjohtajana toimii PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä.

Käytännön elinvoimateot sykähdyttävät
– Intoa puhkuen tulen hallitustyöhön mukaan. Erityisesti PKO:n tekemä ympäristövastuullisuustyö sekä kouriintuntuvat elinvoimateot Lieksan monitoimihallista toriparkkiin ovat asioita, joita olen seurannut ihaillen jo pidemmän aikaa. Hienoja puheitahan monilla yrityksillä piisaa, mutta puheiden sijaan PKO tekee käytännön tekoja, mikä on kunnioitettavaa, sanoo Liperissä syntynyt 52-vuotias Timo Partanen, joka on PKO:n hallituksen uusin jäsen.

Työssään Savon Voiman teknisenä päällikkönä hän vastaa sähkö- ja lämpöliiketoiminnan investoinneista sekä hankinnoista niin Joensuussa kuin Pohjois-Savon alueellakin. Hänellä pitkä kokemus energiateollisuudesta ja hän on toiminut Joensuussa mm. Fortumin energialiiketoiminnan operatiivisena johtajana sekä Maintpartnerilla energialiiketoiminnan  liiketoimintajohtajana.

– Tervetuloa osuuskauppaperheeseen! Esimerkiksi PKO:n hiilinegatiivisuustavoitteisiin liittyen Timo tuo meille uutta osaamista niin ympäristö- kuin energiateollisuuden näkökulmasta, PKO:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Juha Kivelä sanoo.

– Energiasektorilla tehdään koko ajan töitä sen eteen, että vähennetään hiilidioksidipäästöjä sekä palamiseen perustuvaa lämmön tuotantoa ja tehdään lämpöä esimerkiksi jätevedestä, Timo antaa käytännön esimerkin

– Koko tähänastisen elämäni olen niin töissä kuin vapaa-ajallakin aina pyrkinyt edistämään maakunnan etua. Sitä työtä on tehty niin Pohjois-Karjalan Kauppakamarin valiokunnissa, ELY-keskuksen neuvottelukunnassa kuin vaikkapa Maakuntaliiton Ilmasto- ja energiaryhmässä. Koen elinvoimatyön saavan aivan uusia kierroksia, koska PKO:lla tehdään niin hyvää työtä kaikilla liiketoiminta-alueilla, Timo sanoo.

Hallintoneuvosto päätti kokouksessaan, että vuonna 2022 hallintoneuvoston puheenjohtajisto on sama kuin vuonna 2021. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on yliopettaja Kim Wrange Kontiolahdelta ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja on kirkkoherra Paavo Ratilainen Liperistä.

PKO:n hallintoneuvosto vuonna 2022:

Hjalmarsson Taru, tarkastaja, Outokumpu
Jehkonen Jani, marketpäällikkö, Nurmes
Kaalimaa Emmi, opettaja, Kitee
Kokkonen Pekka, maatilayrittäjä, Juuka
Kortelainen Merja, maatalousyrittäjä, Valtimo
Kurki Sallamari, erityisopettaja, Ilomantsi
Laasonen Jenni, palvelupäällikkö, Joensuu
Melkko Satu, palveluesimies, Liperi
Parviainen Kaija, vastaava uimahallityöntekijä, Kitee
Pykäläinen Samuli, yrittäjä, Joensuu
Ratilainen Paavo, kirkkoherra, Liperi
Ryynänen Asta, lääkäri, Lieksa
Seppänen Riitta, päätyösuojeluvaltuutettu, Lieksa
Sinkkonen Janne, konemyyjä, Kontiolahti
Tahvanainen Ville, FM, yliopisto-opettaja, Joensuu
Tanskanen Heidi, metsänhoitaja, Juuka
Tiippana Anu, apulaisrehtori, kotitalouden lehtori, Joensuu
Timonen Leena, tarkastuspäällikkö, Nurmes
Timonen Matti, maanviljelijä, Nurmes
Tolvanen Matti, rikos- ja prosessioikeuden professori, Joensuu
Törmälä Anssi, HTM, talous- ja henkilöstöpäällikkö, pastori, Joensuu
Wrange Kim, yliopettaja, Kontiolahti.

PKO:n hallintoneuvostoon kuuluu 22 jäsentä, joista 20 valitsee PKO:n edustajisto. Muut kaksi ovat osuuskaupan palveluksessa olevia henkilöstön edustajia. Hallintoneuvosto vahvistaa osuuskaupan strategian, valvoo osuuskaupan toimintaa sekä valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan.
Hallintoneuvoston jäsenet valitaan pääsääntöisesti PKO:n edustajiston jäsenistä. Edustajisto käyttää PKO:n hallinnossa ylintä päätösvaltaa ja sille kuuluvia asioita ovat esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen, osuuskaupan voitonjaosta päättäminen ja hallintoneuvoston valinta.

Lisätietoja: PKO, toimitusjohtaja Juha Kivelä, p. 010 762 2026