PKO:n omistajille ennätysmäiset 26,6 miljoonaa euroa!


01.03.2024

Myös myynti, investoinnit, henkilöstömäärä, työtyytyväisyys ja jäsenmäärä ennätystasolla.

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) vuosi 2023 oli monella tapaa ennätyksellinen. Niin asiakasomistajille maksetut rahalliset hyödyt, asiakasomistajien määrä, PKO:n myynti ja investoinnit, maksetut palkat ja palkkiot, henkilöstömäärä sekä henkilöstön työtyytyväisyyskin olivat historiallisen korkealla tasolla.

– Toiminta kehittyy myönteisesti asiakasomistajiemme asioidessa entistä useammin hinta-laatusuhteeltaan houkutteleviksi koetuissa yksiköissämme. Asiakasomistajille kiitos luottamuksesta palvelutarjontaamme! Kiitos menestyksekkäästä vuodesta kuuluu myös meidän hienolle porukallemme eli kaikille PKOlaisille. Kiitoksena hyvästä työstä maksamme henkilökunnalle osuuskaupan historian suurimmat tulos- ja suoritepalkkiot, yhteensä 2,9 miljoonaa euroa, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.

 

Kolmannes jäsentalouksista sai palautuksia yli 700 euroa

PKO on kuluttajaosuuskunta, jolla oli 2023 lopussa 109 016 asiakasomistajaa, mikä on 92,9 prosenttia (90,7%/2022) alueen talouksista. Asiakasomistajapeitto on S-ryhmän osuuskaupoista suurin. Omistajien nettolisäys oli 3 170 asiakasomistajaa. 2023 PKO:n omistajille maksettiin ennätysmäiset

26,6 miljoonaa euroa (+1,1M€) omistajahyötyjä:

  • bonusta eli jäsenalennusta 17,6 M€ (+1,6 M€)
  • maksutapaetua 0,6 M€ (rahana maksettava etu, jonka saa maksaessa ostokset S-Etukortilla) ylijäämänpalautusta 8,4 M€ (2,3 %)
  • osuuspääoman korkoa 1,2 M€ (12 %).

Kolmasosa ostaneista talouksista sai vuonna 2023 suoria rahallisia palautuksia 719 euroa.

– Rahallisten palautusten lisäksi omistajamme hyötyivät vuoden aikana edullisesta ruokakorista, tuote-eduista ja maksuttomista peruspankkipalveluista vähintään toisen samanmoisen summan, Kivelä sanoo.

 

Tulos palautuu PKO:n omistajille

Vain kannattava liiketoiminta mahdollistaa omistajahyötyjen tuottamisen. PKO:n verollinen myynti kasvoi edellisvuoden 584,6 miljoonasta eurosta 36,3 miljoonaa euroa (+6,2 %) ollen vuonna 2023 yhteensä 620,9 miljoonaa euroa.

– Myyntimme on vuosien ajan kehittynyt markkinaa nopeammin. 2023 kaikkiaan 125 liiketoiminta-yksikössämme oli 23,9 miljoonaa asiointia, mikä tarkoittaa 65 479 asiointia päivässä, Kivelä sanoo.

PKO:n operatiivinen tulos oli 24,8 miljoonaa euroa (21,3 M€/2022), josta valtaosa palautuu osuuskaupan omistajille eli pohjoiskarjalaisille kotitalouksille. PKO:n uudelle edustajistolle esitetään, että jakokelpoisesta 18,7 miljoonan euron tuloksesta jaetaan omistajille 57%:a (10,7 M€) ja PKO:n toiminnan sekä palveluiden kehittämiseen käytetään 43%:a (8,0 M€). Omistajille palautetaan ylijäämänpalautuksena 2,6 %:a vuoden 2023 aikana tehdyistä ostoista (10,1M€) ja osuusmaksulle maksetaan 6 %:n korko (0,6 M€).

– PKO on liike- ja jäsenyhteisö, ja tämän kaksoisroolin kautta tarkastellaan kaikkia päätöksiä. Tuloksen maksimoinnin sijaan osuuskaupan tavoite on maksimoida jäsenhyöty. Toisin kuin pörssiyrityksissä, meillä edustajisto eli tavalliset pohjoiskarjalaiset vahvistavat tuloksen käytön. Uusi vaaleilla valittava edustajisto kokoontuu päättämään asiasta huhtikuun aikana, Kivelä sanoo.

 

Kesäksi 1 200 kesätyöntekijää!

Vuodenvaihteessa 2023 PKO:lla työskenteli 1 654 henkilöä, mikä on 51 henkilöä enemmän kuin 2022. Palkkoja ja palkkioita sivukuluineen maksettiin 3,4 miljoonaa euroa enemmän kuin 2022 summan ollessa 58,3 miljoonaa euroa (54,9M€/2022). Koko henkilökunta on tulospalkkauksen piirissä. PKO käyttää henkilöstön palkitsemiseen kiitoksena vuoden 2023 työpanoksesta 2,9 miljoonaa euroa.
­­
PKO on jo pitkään ollut sekä myynniltään että työntekijämäärältään maakunnan suurin yksityinen yritys.

– Työtyytyväisyytemme on jo vuosien ajan ollut parhaassa mahdollisessa luokassa eli AAA (erinomainen). 2023 työtyytyväisyystutkimuksessa saimme historiamme parhaan tuloksen 80,0 (78,5/2022), mikä on korkealla suomalaisten yritysten yleisnormin 69,3 yläpuolella. Sydäntä lämmittää erityisesti se, että 92 prosenttia henkilöstöstä on valmiita suosittelemaan PKO:ta hyvänä työnantajana, Kivelä sanoo.

Tulevana kesänä PKO palkkaa kesätöihin ennätysmäärän eli 1 260 nuorta, joista 160 on erityisnuoria ja heidän avustajiaan. Kesätöitä PKO:lta haki ennätysmäärä eli 3 738 henkilöä. Kesätyöhaku loppui 25.2.

Haastattelukutsut lähetetään tämän ja ensi viikon aikana. Kesätyöhaastattelut järjestetään viikoilla 11 ja 12. Kaikkiaan haastatteluihin kutsutaan noin 2 600 nuorta.

– Kesätyöllistäminen on näkyvin vastuullisuustekomme. Näin teemme missiomme mukaisesti Pohjois-Karjalasta entistä parempaa paikkaa elää. Lisäksi teemme syrjäytymisen vastaista työtä, koska osa nuorista kutsutaan kesätyöhaastatteluihin sosiaalisin perustein sekä palkkaamme erityistä tukea vaativia nuoria ja heille avustajia. Liiketoimintamme hyvä kehitys mahdollistaa sen, että voimme ensi kesäksi palkata PKO:n historian suurimman määrän kesätyöntekijöitä. Varsinainen kesätuuraajatarpeemme olisi 300–400 henkilöä, mutta haluamme tarjota mahdollisimman paljon kesätyöpaikkoja. Kesätyöllistäminen on meiltä noin 1,2 miljoonan euron panostus, Kivelä sanoo.

 

Ennätysinvestoinnit 41,2 miljoonaa euroa, työllisyysvaikutus 683 henkilötyövuotta

2023 PKO investoi 41,2 miljoonalla eurolla, jonka työllisyysvaikutus maakunnan yrityksille oli 683 henkilötyövuotta. Suurimmat yksittäiset investointikohteet olivat Break Sokos Hotel Koli Kylä, Break Sokos Hotel Bomban laajennuksen aloittaminen, Kauppahalli Joensuu, padelhallin rakentaminen Padel X:lle, ABC Prisman jakeluaseman ja pesukaadun uudistaminen sekä Sale Karhunmäen avaus.
2023 oli PKO:n yli 100-vuotisen historian euromääräisesti suurin investointivuosi, Kivelä sanoo.

 

Hyödyt maakuntaan 164,9 miljoonaa!

– Jokainen PKO:n toimipaikkoihin käytetty euro palaa takaisin maakuntaan mm. palkkojen, verojen, investointien, paikallisten ostojen, edullisen hintatason tai omistajien palkitsemisen kautta, Kivelä linjaa.

2023 PKO:n toiminnan suorat hyödyt omaan maakuntaan olivat 164,7 miljoonaa euroa: verot (4,9 M€), palkat ja palkkiot (58,3 M€), investoinnit (41,2 M€), ostot omasta maakunnasta (32,5 M€), omistajahyödyt (26,6 M€) sekä yhteiskuntavastuuseen käytetty (1,4 M€), joka sisältää nuorten kesätyöllistämisen sekä lukuisille urheilu-, kulttuuri ja järjestöalan toimijoille annetun tuen sekä hyväntekeväisyyden.

 

Nettonolla vuonna 2050

Osana S-ryhmää PKO on asettanut itselleen Suomen kunnianhimoisimmat tavoitteet: 2025 tavoite on olla oman toiminnan osalta hiilinegatiivinen. Lisäksi pitkän aikavälin Net Zero -tavoite tarkoittaa kaupparyhmän ilmastopäästöjen vähentämistä nettonollaan vuoteen 2050 mennessä. Uudet ilmastotavoitteet kattavat niin PKO:n kuin koko S-ryhmän oman toiminnan ja koko arvoketjun päästöt.

– PKO kantaa vastuunsa ympäristöstä tehostamalla jatkuvasti energiankäyttöään: olemme pienentäneet oman toimintamme päästöjä vuodesta 2015 vuoden 2023 loppuun lähes 90 prosenttia. Tavoitteena oli pienentää päästöjä -90 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, mutta saavutimme tavoitteen etuajassa! Lisäksi PKO on maakunnan suurin yksityinen aurinkosähkön tuottaja, Kivelä sanoo.

 

PKO:n tilinpäätöstiedot 2023 ja näkymät 2024:

– Verollinen myynti kasvoi 36,3 M€ (+6,2 %) ollen 620,9 M€ (edv. 584,6 M€)

– Operatiivinen tulos 24,8 M€ (4,8 % lv.) (edv.: 21,3 M€, 4,4 %/lv.)

– Investoinnit 41,2 M€, mikä on 8,1 % liikevaihdosta (inv.2022 olivat 22,0 M€, 4,5 %/lv)

– Omistajille 26,6 M : Bonus eli jäsenalennus 17,6 M€, maksutapaetu 0,6 M€. Tuloksen perusteella maksettiin voitonjakona ylijäämänpalautusta 8,4 M€ (2,3 %) ja osuuspääoman korkoa 1,2 M€ (12 %).

– Taseen loppusumma oli 307,9 milj. euroa (edv. 293,4 milj. euroa).

– Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 11,0 (edv. 9,5).

– Omavaraisuusaste 78,6 prosenttia (edv. 78,1)

– Henkilöstöä 1 654 (edv. 1 603), kasvua 51 henkilöä, työtyytyväisyys 80,0, suom.yritysten normi 69,3.

– AO-talouksia 92,9 % toimialueen talouksista. 109 016 asiakasomistajaa. Asiakasomistajien nettolisäys 3 170.

PKO maksoi palkkoja ja palkkioita sivukuluineen 58,3 milj. € ja veroja 4,9 milj. €.

– Ostot omasta maakunnasta 32,5 milj. €

2024: liiketoimintojen taloudelliset näkymät ovat vakaat ja PKO:n myynnin kehittyvän myönteisesti. Myyntitavoite on 646 milj. € eli +4,0 % (+25,1 milj. €), tulostavoite 23,9 milj. €.

PKO:lla on liiketoimintaa koko Pohjois-Karjalan alueella sekä Rautavaaralla.