PKO:n omistajille ennätysmäiset 25,5 miljoonaa euroa


03.03.2023

Kaikki PKO:n toimipaikkoihin käytetyt eurot palautuvat oman maakunnan hyväksi.
PKO on liike- ja jäsenyhteisö, ja tämän kaksoisroolin kautta tarkastellaan kaikkia päätöksiä.

– Tuloksen maksimoinnin sijaan osuuskaupan tavoite on maksimoida jäsenhyöty. PKO pyrkii omilla teoillaan tekemään Pohjois-Karjalasta entistä paremman paikan elää, ja tuota tavoitetta kohti mennään kehittämällä palveluja ja etuja osuuskaupan omistajille sekä edistämällä maakunnan elinvoimaisuutta. PKO:n palvelutarjonta on koettu houkuttelevaksi, koska vuonna 2022 kaikilla toimialoillamme asiointimäärät ja myyntimme kasvoivat alueen yleistä markkinakehitystä nopeammin. Myös tänä vuonna jatkamme omistajahyötyjen tuottamista sekä investointeja palvelutarjonnan parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, Pohjois-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.

25,5 miljoonaa euroa pohjoiskarjalaisille omistajille

PKO on kuluttajaosuuskunta, jolla oli vuoden 2022 lopussa 105 846 asiakasomistajaa, joka on 90,7 prosenttia (89,3%/2021) alueen talouksista. Asiakasomistajapeitto on S-ryhmän osuuskaupoista suurin. Uusia omistajia liittyi 5 509. PKO:sta erosi tai siirtyi muihin osuuskauppoihin 2 875 omistajaa, joten nettolisäys oli 2 634. 2022 PKO:n omistajille maksettiin ennätysmäiset 25,5 miljoonaa euroa (+3,5M€) omistajahyötyjä: bonusta eli jäsenalennusta 16,0 M€ (+1,6 M€) maksutapaetua 0,53 M€ (rahana maksettava etu, jonka saa maksaessa ostokset S-Etukortilla) ylijäämänpalautusta 7,8 M€ (2,4 %) osuuspääoman korkoa 1,2 M€ (12 %).

Palautus on keskimäärin 241 €/jäsen (214€/2021). Kivelän mukaan omistajat hyötyivät edullisesta ruokakorista, tuote-eduista ja maksuttomista pankkipalveluista vähintään toisen samanmoisen summan.

158 uutta työntekijää, ja työtyytyväisyys ennätyslukemiin!

Vuodenvaihteessa 2022 PKO:lla työskenteli 1 603 henkilöä, mikä on 158 henkilöä enemmän kuin 2021. Palkkoja ja palkkioita sivukuluineen maksettiin 4,7 miljoonaa euroa enemmän kuin 2021 summan ollessa 54,9 miljoonaa euroa (50,2M€/2021). Koko henkilökunta on tulospalkkauksen piirissä. Tänä vuonna PKO käyttää henkilöstön palkitsemiseen kiitoksena vuoden 2022 työpanoksesta noin 2 miljoonaa euroa.

– PKO on jo pitkään ollut sekä myynniltään että työntekijämäärältään maakunnan suurin yksityinen yritys. Tämä on suoraa seurausta siitä, että pohjoiskarjalaiset asioivat entistäkin useammin hinta-laatusuhteeltaan houkutteleviksi koetuissa yksiköissämme. Olemme jo pitkään olleet työtyytyväisyydessä parhaassa mahdollisessa luokassa eli AAA (erinomainen). 2022 työtyytyväisyystutkimuksessa saimme historiamme parhaan tuloksen 78,5, mikä on korkealla suomalaisten yritysten yleisnormin 69,1 yläpuolella. Kiitos jokaiselle PKOlaiselle hyvästä työstä, Kivelä sanoo.

Työviihtyvyydestä kertoo sekin, että 91 prosenttia henkilöstöstä on valmiita suosittelemaan PKO:ta hyvänä työnantajana. Myös kesätyöntekijöiltä osuuskauppa saa hyvät arviot. Valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -selvityksessä PKO on vuosien ajan arvioitu Suomen 10 parhaan kesätyönantajan joukkoon.
Tulevana kesänä PKO palkkaa kesätöihin ennätysmäärän eli 1 100 nuorta, joista 100 on erityisnuoria ja heidän avustajiaan. Kesätöitä PKO:lta haki 3 300 henkilöä.

– Kesätyöllistäminen on näkyvin vastuullisuustekomme. Näin toimimme yhteistä hyvää -arvomme mukaisesti ja edistämme maakunnan elinvoimaisuutta. Lisäksi teemme syrjäytymisen vastaista työtä, koska kutsumme nuoria kesätyöhaastatteluihin myös sosiaalisin perustein ja palkkaamme myös erityistä tukea vaativia nuoria ja heille avustajia. Kesätyöhaastatteluissa käy kaikkiaan 2 200 nuorta, Kivelä jatkaa.

Tulos palautuu PKO:n omistajille

Vain kannattava liiketoiminta mahdollistaa niin kesätyöllistämisen kuin omistajahyötyjen tuottamisen.

– Mitä enemmän pohjoiskarjalaiset käyttävät PKO:n palveluja sitä enemmän voimme palauttaa liiketoiminnan tuloksena syntyviä euroja osuuskaupan jäsenille sekä investoida palvelutarjonnan kehittämiseen, henkilöstön hyvinvointiin ja ilmaston muutoksen vastaiseen työhömme, Kivelä sanoo.

PKO:n verollinen myynti kasvoi edellisvuoden 523,7 miljoonasta eurosta 60,9 miljoonaa euroa (+11,6 %) ollen vuonna 2022 yhteensä 584,6 miljoonaa euroa.

– Myyntimme on vuosien ajan kehittynyt markkinaa nopeammin. Olemme uudistaneet kaikki vähittäiskaupan myymälämme (33 S-marketia, Prisma, 8 Sale-myymälää). Uudistukset on otettu hyvin vastaan, ja asiointimäärät ovat kasvaneet. Lisäksi myyntiämme kasvatti matkailu- ja ravitsemiskaupan elpyminen koronasuluista, asiakasomistajamäärän kasvu, edullinen hintatasomme, polttonestemyynnin kasvu, inflaatio ja S-mobiilin hyötypalvelujen yhä suurempi hyödyntäminen, Kivelä taustoittaa.

PKO:n operatiivinen tulos oli 21,3 miljoonaa euroa (20,1 M€/2021), josta valtaosa palautuu osuuskaupan omistajille eli pohjoiskarjalaisille kotitalouksille. PKO:n edustajistolle tullaan esittämään, että jakokelpoisesta 14,9 miljoonan euron tuloksesta jaetaan omistajille 64%:a (9,6 M€) ja PKO:n toiminnan sekä palveluiden kehittämiseen käytetään 34%:a (5,3 M€). Omistajille palautetaan ylijäämänpalautuksena 2,3 %:a vuoden 2022 aikana tehdyistä ostoista (8,4M€) ja osuusmaksulle maksetaan 12 %:n korko (1,2 M€).

– Toisin kuin pörssiyrityksissä, meillä edustajisto eli tavalliset pohjoiskarjalaiset vahvistavat tuloksen käytön. Edustajisto kokoontuu päättämään asiasta huhtikuun alussa, Kivelä sanoo.

Hyödyt maakuntaan 134,2 miljoonaa!

– Jokainen PKO:n toimipaikkoihin käytetty euro palaa takaisin maakuntaan mm. palkkojen, verojen, investointien, paikallisten ostojen, edullisen hintatason tai omistajien palkitsemisen kautta, Kivelä linjaa.

2022 PKO:n toiminnan suorat hyödyt omaan maakuntaan olivat 134,2 miljoonaa euroa: verot (4,5 M€), palkat ja palkkiot (54,9 M€), investoinnit (22,0 M€), ostot omasta maakunnasta (26,1 M€), omistajahyödyt (25,5 M€) sekä yhteiskuntavastuuseen käytetty (1,2 M€), joka sisältää nuorten kesätyöllistämisen sekä lukuisille urheilu-, kulttuuri ja järjestöalan toimijoille annetun tuen sekä hyväntekeväisyyden.

Ennätyksellinen investointivuosi, investointien työllisyysvaikutus 629 henkilötyövuotta

2022 PKO investoi 22,0 miljoonalla eurolla, jonka työllisyysvaikutus maakunnan yrityksille oli 374 henkilötyövuotta. Suurimmat yksittäiset investointikohteet olivat Break Sokos Hotel Kolin tarjontaan tulevan Break Sokos Hotel Koli Kylän rakentamisen aloittaminen, Original Sokos Hotel Kimmelin nautiskelukylpylän valmistuminen sekä Joensuun torille tulevan uuden liikerakennuksen rakentamisen aloittaminen. Muita investointikohteita olivat mm. ABC Marjalan, S-market Vehkalahden, Sale Kanervalan ja S-market Hammaslahden kylmälaite-, talotekniikka- sekä miljööuudistukset. Aurinkosähkövoimaloita rakennettiin 13 seuraavien liiketoimintayksiköiden yhteyteen: ABC:t Kitee, Lieksa ja Nurmes sekä S-marketit Eno, Hammaslahti, Ilomantsi, Nurmes Kauppatori, Outokumpu, Polvijärvi, Tohmajärvi, Valtimo ja Viinijärvi. Uutena yksikkönä avattiin ABC-jakeluasema S-market Jukolanportin yhteyteen.

– Jatkamme investointeja pohjoiskarjalaisten jäsentemme palvelutarjonnan parantamiseen, mikä puolestaan luo uusia työpaikkoja sekä edistää alueen elinvoimaa. 2023 on PKO:n historian isoin investointivuosi. Olemme budjetoineet ennätykselliset 37 miljoonan euron investoinnit, minkä työllisyysvaikutus on 629 henkilötyövuotta. Suurimmat kohteet ovat Bomban laajennus ja Break Sokos Hotel Koli Kylä sekä Joensuussa torin uusi liikerakennus, padelkeskus Hukanhaudalle sekä päivittäistavarakaupan yksikkö Karhunmäkeen, Kivelä sanoo.

Osana S-ryhmää PKO on asettanut itselleen Suomen kunnianhimoisimmat tavoitteet: 2025 tavoite on olla oman toiminnan osalta hiilinegatiivinen. Niin energiatehokkuusinvestoinnit kuin PKO:n hotellien saamat kestävän matkailun tunnukset ovat toimenpiteitä, joilla edetään kohti ilmastotavoitteita.

– PKO kantaa vastuunsa ympäristöstä tehostamalla jatkuvasti energiankäyttöään: olemme pienentäneet oman toimintamme päästöjä vuodesta 2015 vuoden 2022 loppuun 87 prosenttia. Pienennyksen keskeisin tekijä on ollut siirtyminen käyttämään uusiutuvaa sähköä sekä kaikkiin 33 S-marketiin, Prismaan sekä 8 Sale-myymälään tekemämme energiatehokkuusinvestoinnit. Vuonna 2022 pääsimme siihen, että kaikki PKO:n kuluttama sähkö on päästötöntä eli tuuli- tai aurinkovoimalla tuotettua. PKO on maakunnan suurin yksityinen aurinkosähkön tuottaja, Kivelä sanoo.
Lisätietoja toimitusjohtaja Juha Kivelä, p. 010 762 2026, juha.kivela@sok.fi

PKO:n tilinpäätöstiedot 2022 ja näkymät 2023:
– Verollinen myynti kasvoi 60,9 M€ (+11,6 %) ollen 584,6 M€ (edv. 523,7 M€)
– Toiminnan tulos 21,3 M€ (4,4 % lv.) (edv.: 20,1 M€, 4,6 %/lv.)
– Investoinnit 22,0 M€, mikä on 4,5 % liikevaihdosta (inv.2021 olivat 28,9 M€, 6,7 %/lv)
– Omistajille 25,5 M €: Bonus eli jäsenalennus 16,0 M€, maksutapaetu 0,53 M€. Tuloksen perusteella maksettiin voitonjakona ylijäämänpalautusta 7,8 M€ (2,4 %) ja osuuspääoman korkoa 1,2 M€ (12 %).
– Taseen loppusumma oli 293,4 milj. euroa (edv. 278,8 milj. euroa).
– Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 9,5 (edv. 8,7).
– Omavaraisuusaste 78,1 prosenttia (edv. 79,1)
– Henkilöstöä 1 603 (edv. 1 445), kasvua 158 henkilöä, työtyytyväisyys 78,5, suom.yritysten normi 69,1.
– AO-talouksia 90,7 % toimialueen talouksista. 105 846 asiakasomistajaa. Uusia omistajia 5 509. PKO:sta erosi tai siirtyi muihin osuuskauppoihin 2 875 omistajaa, nettolisäys 2 634.
– PKO maksoi palkkoja ja palkkioita sivukuluineen 54,9 milj. € ja veroja 4,5 milj. €.
– Ostot maakunnasta 26,1 milj. €
– 2023: toimipaikkaverkoston kehittämisen ja omistajamäärän kasvun myötä PKO:n myynnin ja tuloksen ennakoidaan kehittyvän myönteisesti. Myyntitavoite on 608 milj. € eli +4,0 % (+23,4 milj. €), tulostavoite 19,5 milj. €.