PKO:n tilinpäätöstiedote


25.02.2015

Työhyvinvointiin investoiminen paransi tulosta

Osuuskaupalle lisää omistajia, myyntiä ja henkilöstöä.

 

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) toimitusjohtaja Juha Kivelä luonnehtii vuoden 2014 tuloslukuja suhdanteeseen nähden kohtuullisen hyviksi.

 • Uusien yksiköiden avaaminen ja myynnin kehitys tarkoittavat sitä, että meillä on mahdollisuus tarjota työtä ja toimeentuloa yhä useammalle pohjoiskarjalaiselle, Kivelä sanoo.

 

PKO:n viime vuoden verollinen myynti oli 377,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 2,8 prosenttia eli 10,1 miljoonaa euroa vuoteen 2013 verrattuna.

 • Myynnin lisäys ylittää inflaation ja alan keskimääräisen kasvun. Myynnin kehittymiseen vaikuttaa uusien yksiköiden lisäksi omistajamäärän kasvu. Yhä useampi pohjoiskarjalainen asioi omistamassaan kaupassa, joten tarjontamme on koettu hinta-laatusuhteeltaan houkuttelevaksi, Kivelä toteaa.

 

PKO:n liiketoiminnan tulos oli viime vuonna 13,8 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2013 oli 12,7 miljoonaa euroa. Merkittävä tekijä tulosparannuksessa on investoiminen henkilöstön työhyvinvointiin ja työkyvyn johtamiseen. Oma terveyspalveluyhtiö (PK Terveys) on nostanut henkilökunnan työterveyspalvelut uudelle tasolle. Vaikka henkilökunnalle tarjottujen hoitojen laajuus on kasvanut samalla kun henkilöstömäärä on noussut, työterveyskuluissa on vuodessa saatu aikaan miljoonan euron säästö.

 • Ilman PK Terveyttä tämä kehitys ei olisi onnistunut, Kivelä alleviivaa.

 

Suurimmat säästöt tulevat siitä, että pitkittyneet sairauspoissaolot on saatu lyhenemään, ennakoiva toiminta on vähentänyt sairauspoissaolojen syntyä ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on selvästi laskenut. 

 • Investoimalla omaan työterveyshuoltoon työn tuottavuus on kasvanut. Näinä haastavina aikoina tämä kaikki on tehty siten, että henkilöstön työtyytyväisyys on äärimmäisen korkealla tasolla, Kivelä toteaa.


PKO:n henkilöstön työtyytyväisyys ylittää tilastollisesti merkitsevästi suomalaisyritysten henkilöstöjen tavanomaisen tason (PKO 74,7 Suomen yleisnormi 64,6).

Bonus ennätystasolla

Vuoden 2014 lopussa PKO:n omistajina oli 70 002 yksityistä taloutta. Toimialueen talouksista kahdeksan kymmenestä (79,0) on osuuskunnan omistajia.  Vuoden aikana liittyi 4 501 uutta jäsentä. Omistajamäärän nettolisäys oli 2 870, eli omistajien määrä kasvoi 4,4 prosentilla. PKO:n asiakasomistajat saivat Bonuksia yhteensä 11,6 miljoonaa euroa.

 • Kun tähän lisätään maksutapaetu, osuusmaksun korko ja osuuskunnan voitosta omistajille maksettu ylijäämänpalautus, palkitsimme omistajiamme viime vuonna yhteensä 17,7 miljoonalla eurolla.
   

Omistajat saivat ostoistaan rahaa takaisin keskimäärin 258 euroa taloutta kohti, mikä on Suomen alueosuuskaupoista eniten.

 • Mainittujen etujen lisäksi omistajat hyötyivät edullisesta ruokakorista, tuote-eduista ja maksuttomista pankkipalveluista vähintään toisen samanmoisen summan, Kivelä sanoo.

 

83,6 miljoonaa euroa maakuntaan

PKO:n perustehtävä on tuottaa omistajilleen kilpailukykyisiä palveluja ja etuja sekä edistää maakunnan elinvoimaisuutta. Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti kaikki PKO:n palveluihin käytetyt eurot palautuvat toimialueelle. Osuuskunnan koko toiminnan tulos ohjataan muun muassa investointeihin, palveluja käyttävien asiakasomistajien palkitsemiseen sekä henkilöstöstä huolehtimiseen. Omalle toimialueelle jäävät myös verot 2,1 miljoonaa euroa sekä palkat ja palkkiot, joita PKO maksoi vuonna 2014 yhteensä 26,8 miljoonaa euroa. Kun tähän lisätään PKO:n investoinnit (8,2 milj. €), ostot omasta maakunnasta (26,3 milj. €), asiakasomistajien saamat edut (17,7 milj. €) sekä yhteiskuntavastuun kautta mm. lukuisille urheilu-, kulttuuri ja järjestöalan toimijoille annettu tuki (0,7 milj. €), PKO:n toiminnan hyödyt omaan maakuntaan olivat yhteensä 81,8 miljoonaa euroa.

 

Nuorten työllistämisestä ei tingitä

PKO on maakunnan suurin palvelualan työnantaja, ja koko henkilökunta on tulospalkkauksen piirissä. Vuoden 2014 lopussa PKO työllisti 1 142 henkilöä, mikä on 18 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden lopussa (2013 luku oli 1 124).  PKO on 10 kunnan ja kaupungin alueella myös välillisesti merkittävä työllistäjä. PKO:n investoinnit olivat viime vuonna 8,2 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan työllisyysvaikutuksena noin 139 henkilötyövuotta.

 •  Vuoden 2014 suurimmat investointimme olivat S-market Siilainen ja Kauppakeskus Prismaan avattu PK Terveyden lääkäriasema, Kivelä sanoo.

 

Osuuskauppa on myös merkittävä nuorten työllistäjä.

 • Osuustoiminnallisena yrityksenä linjamme on, että taloudellisesti haastavinakaan aikoina emme tingi nuorten työllistämisestä. Viime kesänä tarjosimme 650 nuorelle kesätöitä, ja niin teemme tänäkin vuonna, Kivelä linjaa.
   

Harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja voi hakea 8.3. asti, ja ohjeet löytyvät netistä osoitteessa www.pko.fi.

Palveluiden kehittäminen jatkuu
– Päivittäistavarakaupassa tavoitteenamme on kustannustehokkaalla toiminnalla tarjota omistajillemme paikkakunnittain ja myymäläkokoluokittain aina alueen edullisin ruokakori. Lisäksi kannamme vastuuta ruokahuollosta ja palveluista eri puolilla maakuntaa, emmekä keskity toimimaan vain kaikkein tiheimmin asutuilla seuduilla. Viime vuonna teimme merkittäviä perusparannuksia esimerkiksi Polvijärven S-marketiin, Kivelä sanoo.

Aina edullisen ostoskorin tarjoamisessa PKO on ollut S-ryhmässä etujoukoissa, ja se työ jatkuu.
–     Meillä on ollut Prismassa käytössä valtakunnan ketjuhinnoittelua terävämpi hinnoittelu jo vuoden 2014 alkupuolelta. Tämä on ollut mahdollista omaa toimintaa tehostamalla, ja saadun hyödyn olemme siirtäneet omistajiemme eduksi suoraan tuotteiden hintoihin. Osuuskunnalle on luonteenomaista, että emme tavoittele yritykselle maksimaalista tuottoa, vaan maksimaalista hyötyä omistajillemme, Kivelä toteaa.

Vaikka investoinneissa painopiste on siirtymässä uusien yksiköiden rakentamisesta olemassa olevien toimipaikkojen kehittämiseen, on tänä vuonna luvassa myös uusia avauksia.

 • Vuoden loppupuolella avaamme uuden S-marketin Karsikossa, Kivelä sanoo.

  Lisätietoja toimitusjohtaja Juha Kivelä, p. 010 762 2026, juha.kivela@sok.fi
   

PKO:n tilinpäätöstiedot ja vuosi 2014 lukuina:

 • Verollinen myynti kasvoi 10,1 M€ eli 2,6 %:a ollen 377,6 M€ (edv. 367,5 M€)
 • Toiminnan tulos 13,8 M€, mikä on 4,4,% liikevaihdosta (edv.: 12,7 M€, 4,2%/lv.)
 • Investoinnit 8,2 M€, mikä on 2,6% liikevaihdosta (inv.2013 olivat 22,8 M€)
 • Omistajille palautuksia Bonuksen, maksutapaedun, osuuspääoman koron ja ylijäämänpalautuksen muodossa yhteensä 17,7 milj. €. Bonus 11,6 M€ ja ylijäämänpalautus 5,1 M€ olivat ennätyskorkealla tasolla. Näiden lisäksi asiakasomistajille maksettiin maksutapaetua S-Pankin korteilla maksetuista ostoksista 0,2 milj. euroa. Vuoden 2013 tuloksen perusteella maksettiin asiakasomistajille ylijäämänpalautusta 2,0 prosenttia bonusostoista PKO:n toimipaikoista eli 5,1 milj. euroa. Osuuspääomalle maksettiin 12 prosentin korko eli yhteensä 770 tuhatta euroa.
 • Taseen loppusumma oli 201,4 milj. euroa (edv. 205,6 milj. euroa).
 • Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 7,9 (edv. 7,7)
 • Omavaraisuusaste 76,6 prosenttia (edv. 71,8)
 • Henkilöstöä 1 142 (edv. 1 124 henkilöä), kasvua 18 hlö. Keskim. hlömäärä kokoaikaisiksi muutettuna 875 (edv.847), + 28 hlö.
  Henkilöstön työtyytyväisyys 74,7 – suomalaisyritysten normi 64,6.
 • Uusia omistajia 4 501, PKO:sta erosi tai siirtyi muihin osuuskauppoihin
  1 631 asiakasomistajaa, joten jäsenten nettolisäys oli 2 870
 • AO-talouksia 79,0 prosenttia toimialueen talouksista
 • PKO maksoi palkkoja ja palkkioita 28,6 milj. € ja veroja 2,1 milj. €
 • Ostot maakunnasta 26,3 milj. €

 

Vuoden 2014 uudet toimipaikat ja merkittävimmät muutokset:

 • Hostina Piimälinna –ravintolan avaus Kanavarantaan 4/2014
 • Rosso-ravintolan avaus Prisman ravintolamaailman yhteyteen 5/2014
 • PKO:n tytäryhtiö Pohjois-Karjalan terveyspalvelut Oy keskitti kaikki toimintonsa yhteen yksikköön ja avasi lääkärikeskuksen kauppakeskus Prismaan 6/2014
 •  Kaluste- ja miljööuudistukset Prismaan sekä Polvijärven ja Vehkalahden S-marketeihin
 • Siilaiselle uusi S-market yksikkö 9/2014.
 • ABC Market Marjalassa konseptimuutos Sale Marjalaksi 10/2014

 

Vuoden 2015 näkymät

Yleisen talouden kehityksen heikosta näkymästä huolimatta PKO:n liiketoimintojen näkymät vuodelle 2015 ovat vuotta 2014 positiivisemmat. PKO-konsernin myynnin arvioidaan verkoston kehityksen ja jäsenmäärän kasvun myötä kasvavan vuodesta 2014. Myös toiminnan tuloksen arvioidaan nousevan vuodesta 2014.
Vähittäiskaupan kehittämisen painopisteenä 2015 tulee olemaan hintakilpailukyvyn varmistaminen ja päivittäistavarakaupan verkoston kehittäminen. Joensuuhun Karsikkoon avataan uusi S-market ja verkoston ylläpitoinvestointeja jatketaan.

 

Vuosi 2015 on maakunnassa poikkeuksellisen vilkas tapahtumavuosi, joten matkailu- ja ravitsemiskaupassa vuoden 2015 odotetaan olevan myynnillisesti ja tuloksellisesti vuotta 2014 parempi. Palveluliiketoiminnoissa kehittämistä jatketaan niin kuluttaja-asiakkaille tarjottavissa terveyspalveluissa kuin työterveydessä. Parturi-kampaamopuolta vahvistetaan, ja hautaus- ja kukkakaupassa on uusia palveluavauksia tulossa, joten odotukset myynnin kehitykselle ovat vahvat.     

 

 

Lisätietoja toimitusjohtaja Juha Kivelä, p. 010 76 22026, juha.kivela@sok.fi