PKO:n yt-neuvottelut ovat päättyneet


22.12.2020

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) koronapandemian jatkumisen vuoksi 11.12. käynnistämät yhteistoimintamenettelyn (yt) mukaiset neuvottelut ovat päättyneet.
Yt-neuvottelujen syynä oli pitkittynyt koronapandemia ja sen mukanaan tuomien rajoitusten vaikutukset liiketoimintaan.  Pandemia vaikuttaa tällä hetkellä erityisesti matkailu- ja ravitsemistoimialaan sekä liikkumiseen. Kysyntä ja asiakasmäärät hotelleissa, ravintoloissa, parturi-kampaamoissa ja liikenneasemilla ovat vähentyneet erittäin merkittävästi, ja arvioidaan, että tilanne tulee vaikeutumaan edelleen.

Yt-neuvottelujen tuloksena PKO:n 1 400 työntekijästä 453 on mahdollista lomauttaa loppuvuoden 2020 ja vuoden 2021 aikana työtehtävien kriittisyys, toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen huomioiden. PKO:lla on 1 400 työntekijää, joista yt-neuvottelujen alkaessa arvioitiin lomautusuhan alla olevan noin 500 työntekijää. Neuvottelujen aikana lomautusuhkan määrä saatiin pienennettyä maksimissaan 453 henkilöön. Kyse on lomautusuhasta, ei siitä, että 453 henkilöä lomautetaan. Määrää yritetään vielä eri toimenpitein pienentää. Koronapandemian aiheuttamien vaikutusten ja viranomaisrajoitusten muuttuessa lomautustarve määräytyy erikseen eri liiketoiminta-alueilla ja -yksiköissä sekä henkilöstöryhmissä. Työtehtävien järjestelyillä sekä toimenkuvien muutoksilla pyritään pitämään lomautusten määrä mahdollisimman pienenä. Lomautukset voivat olla kokoaikaisia tai osittaisia, ja niiden kesto vaihtelee toimialan ja toimipaikan mukaan.
Yt-neuvottelut on käyty luottamusmiesten kanssa hyvässä yhteishengessä.

Yt-neuvottelujen seurauksena ketään ei irtisanota eikä osa-aikaisteta. Neuvottelujen ensisijainen tavoite oli turvata organisaation toimintakyky ja varmistaa jokaisen työntekijän toimeentulo niin hyvin kuin se on mahdollista. Yt-neuvottelut koskettivat koko henkilöstöä poislukien ylemmät toimihenkilöt, hiihtokeskustyöntekijät, johtoryhmä ja PK Terveys.

Lisätietoja: PKO, henkilöstöjohtaja Mika-Jussi Mononen, p. 010 762 2024