Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on Joensuun kaupungin uusin ilmastokumppani


09.02.2021

PKO ja kaupunki ovat sopineet paikallisen päästövähennyshankkeen suunnittelussa

 

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) on Joensuun kaupungin uusin ilmastokumppani ja samalla verkoston ensimmäinen vähittäis- ja ravitsemiskaupan toimija. PKO pyrkii hiilinegatiivisuuteen 2025 mennessä.

 

Tiedote

Joensuun kaupunki

 

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on Joensuun kaupungin uusin ilmastokumppani

 

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) allekirjoitti ilmastokumppanuussitoumuksen ja on siten ilmastokumppanuusverkostossa ensimmäinen vähittäis- sekä ravitsemiskaupan toimija.

Sitoumuksessa PKO sitoutuu seuraaviin tavoitteisiin:

  • PKO:n toiminnan kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 90 % vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä
  • 100 % PKO:n käyttämästä sähköstä on tuotettu uusiutuvalla energialla vuoteen 2030 mennessä
  • Kiinteistöjen energiatehokkuutta lisätään jatkuvasti osana kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä
  • PKO:n omien kiinteistöjen lämmityksessä luovutaan öljyn käytöstä ja siirrytään käyttämään uusiutuvaa energiaa
  • Tavoitteemme on olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä, eli oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt kompensoidaan hiiltä sitomalla.

PKO:n puolesta sitoumuksen allekirjoitti toimitusjohtaja Juha Kivelä ja kaupungin puolelta ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

– Ilmastonmuutosta torjutaan korulauseiden sijaan käytännön teoilla. Omien päästövähennystavoitteidemme ja tekojemme lisäksi Joensuun kaupungin kanssa tehty ilmastositoumus on yksi käytännön osoitus siitä, että teemme laajasti eri tahojen kanssa yhteistyötä tehdäksemme Pohjois-Karjalasta entistä paremman paikan elää. Etenemme yhdessä kohti päästöttömämpää huomista, sanoo toimitusjohtaja Juha Kivelä

– Sitoumus tukee hyvin Joensuun kaupungin tavoitteita olla hiilineutraali vuonna 2025. PKO on ilmastokumppani, joka toimii useilla eri toimialoilla ja sitä kautta antaa mahdollisuuksia täysin uusiin avauksiin ilmastotyössä. Merkittävä on, että nämä toimenpiteet kohdistuvat energiasektorille ja sitä kautta vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä välittömästi. On hienoa, että verkostoon on nyt saatu ensimmäinen yhteistyökumppani vähittäiskaupasta sekä ravintolatoiminnasta. Toivon PKO:n esimerkin rohkaisevan kyseisten alojen muitakin toimijoita liittymään ilmastositoumukseen”, toteaa ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

Lisätietoja:

PKO, Petri Vähä, viestintäjohtaja, puh. 010 762 2034, sähköposti etunimi.sukunimi@sok.fi

Joensuun kaupunki, ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen, puh. 050 376 8584,

sähköposti etunimi.sukunimi@joensuu.fi

 

Tiedote

Joensuun kaupunki

Julkaisuvapaa

Joensuun kaupunki perusti ilmastotilin

Joensuun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.2.2021 perustaa Joensuun päästövähennysten, hiilinielujen ja päästökompensaatioiden tilijärjestelyn eli ilmastotilin. Ilmastotilille kerätään varoja päästövähennys, kompensaatio ja hiilinielu -hankkeiden rahoittamista varten.

Ilmastotilijärjestelyllä varaudutaan siihen, että jatkossa sen kautta voidaan tukea kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja niiden sidontaan liittyviä hankkeita sekä uudenlaisia paikallisia päästökompensaatiohankkeita. Sen sijaan, että kaupunki ostaisi markkinoilta päästövähennysyksiköitä, kompensointi voidaan ilmastotiliä hyödyntäen tehdä paikallisten hankkeiden avulla. Lähtökohtana on, että paikallinen päästökompensaatiohanke täyttää kompensaation peruskriteerit.

Paikalliset päästövähennys- ja päästökompensaatiohankkeet voidaan jakaa seuraavaan kolmeen perusryhmään:

– Luonnon monimuotoisuutta lisäävissä hankkeissa syntyy välillisiä ilmastohyötyjä mm. hiilinielun lisääntyessä kaupungin omistamilla metsäalueilla

– Kosteikkojen ja joutomaiden kaltaisissa luontokohteisiin liittyvissä hankkeissa pyritään puolestaan saamaan kohdealueita luonnontilaan ja maankäytön muutoksen kautta vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämään nieluja

– Kolmas hankeryhmä liittyy energian säästöön ja kestävillä uusiutuvilla energialähteillä tapahtuvaan paikalliseen energiantuotantoon

Jatkossa kaupunki siis kompensoi omia kasvihuonekaasupäästöjään esimerkiksi laskemalla lentomatkoista syntyville päästöille hinnan ja siirtämällä summan ilmastotilille. Ilmastotililtä voidaan sitten rahoittaa esimerkiksi joutomaiden metsityshanketta.

Ulkopuolisten tahojen osallistuminen hankkeisiin omien kasvihuonekaasupäästöjensä kompensoimiseksi mahdollistuu, mikäli vireillä oleva rahankeräyslain muutos toteutuu ja kompensaatiojärjestelmälle saadaan kansallinen ohjeisto. Kun se otetaan käyttöön, voidaan rahoitusta hyödyntää virallisesti hiilinielujen, kompensaatioiden ja päästövähennysten laskennassa.

Paikallisten päästövähennys- ja kompensaatiohankkeiden tekeminen on jo herättänyt liike-elämän kiinnostuksen. Joensuun kaupungin uusin ilmastokumppani Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) on ensimmäisenä sopinut aloittavansa paikallisen päästövähennys-/kompensaatiohankeen suunnittelun Joensuun kaupungin kanssa.

Vastaavaa ilmastotilijärjestelyä ei ole vielä toteutettu Suomessa eikä tiettävästi muuallakaan Euroopassa. Esimerkkejä vastaavavan tyyppisestä järjestelystä on Ruotsista, jossa kompensaatiotili on käytössä Växjössä kaupungin omien ilmastotoimenpiteiden tukemiseksi.

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen, p. 050 376 8584, etunimi.sukunimi@joensuu.fi