Pohjois-Karjalassa Suomen ensimmäiset työelämäopettajat


19.12.2019

Pohjois-Karjalassa Suomen ensimmäiset työelämäopettajat
Riverian opettaja työskentelee ja ohjaa opiskelijoita täysipäiväisesti PKO:n tiloissa.

Pohjois-Karjalassa on ensimmäisenä Suomessa lähdetty toteuttamaan ammatillisen koulutuksen uudistusta siten, että työelämäopettaja työskentelee ja opettaa täysipäiväisesti yrityksen tiloissa.  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammattioppilaitos Riveria ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) aloittivat työelämäopettajatoiminnan elokuussa 2019. Riverian työelämäopettajana toimii hotelli-, ravintola- ja cateringalan, matkailualan sekä liiketoiminta-alan osalta lehtori Kari Tuomainen. Hänen fyysinen työpisteensä sijaitsee PKO:n konttorilla. Käytännössä työpisteitä on paljon enemmän, koska Tuomainen kiertää PKO:n eri toimipaikoissa, kuten esimerkiksi Fransmanni-ravintolassa, Prismassa, Original Sokos Hotel Kimmelissä sekä maakunnan eri puolilla sijaitsevissa marketeissa viitenä päivänä viikossa. Hän ohjaa opiskelijoita sekä keskustelee esimiesten ja henkilökunnan kanssa harjoittelujen sujumisesta. Tuomainen ja opiskelijat sekä PKO:n työpaikkaohjaajat työskentelevät myös niin sanottuina epätyypillisinä työaikoina, kuten viikonloppuina sekä aamuisin ja iltaisin.

– Selvitystemme mukaan Riverian työelämäopettajakäytäntö on ainutlaatuinen Suomessa. PKO on ensimmäinen yritys, jonka tiloissa työelämäopettajalla on omat työtilat ja toimipaikoissa opettaja työskentelee täysipäiväisesti opiskelijoita ohjaten. Työelämäopettaja osallistuu myös PKO:n esimieskokouksiin toimialoittain , Riverian toimialajohtaja Jari Jolkkonen sanoo.

Riveria kehitti työelämäopettajan toimintamallin julkisella puolella yhteistyössä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Siun soten kanssa. Toiminta käynnistyi syksyllä 2018 Riverian kahden hoitotyön opettajan jalkautuessa Siun soten toimintayksiköihin maakunnan eri alueilla. Yhteistyö PKO:n kanssa on ensimmäinen kerta, kun työelämäopettaja sijoittuu yrityksen tiloihin. Vuonna 2018 aloitetun valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen uudistuksen, reformin, nimenomaisena tavoitteena on vahvistaa työelämässä oppimista kaikilla toisen asteen ammatillisen koulutuksen aloilla.

– Opiskelijan ollessa työpaikalla oppimassa työelämäopettaja ohjaa opiskelijaa tavoitteellisesti sekä vastaa opiskelijan osaamisen kehittymisestä ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Yrityksessä oleva koulutettu työpaikkaohjaaja on työpaikan työntekijä, joka osallistuu päivittäin opiskelijan ohjaamiseen ja opiskelijan osaamisen arviointiin yhdessä opettajan kanssa. PKO:lla on kaikkiaan 150 koulutettua työpaikkaohjaajaa, työelämäopettaja Kari Tuomainen kuvailee työnjakoa.


– Työelämässä, ammatillisessa koulutuksessa ja toimintaympäristöissämme tapahtuvat muutokset edellyttävät yhä tiiviimpää yhteistyötä ja vuoropuhelua työelämän sekä oppilaitosten välillä. Tämä koituu ennen kaikkea opiskelijan eduksi: hän saa ajantasaista tietoa työelämän tarpeista sekä pystyy osoittamaan ammattitaitonsa kehittymisen käytännössä aidossa työympäristössä. Näin hänellä on valmistuessaan aiempaa merkittävästi paremmat valmiudet työelämässä toimimiseen, mikä edistää työllistymistä, PKO:n henkilöstöjohtaja Mika-Jussi Mononen sanoo.

– Ammatillisen koulutuksen ja yritysten lisääntyvä yhteistyö palvelee opiskelijoiden työllistymistä ja yritysten osaajatarpeisiin vastaamista. Yritykset odottavat oppilaitoksilta tukea opiskelijoille ohjauksessa ja työpaikkaohjaajien kouluttamisessa, Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Mirja Hannula toteaa.


Lisätietoja: Riveria, toimialajohtaja, Jari Jolkkonen, 0500 578490, jari.jolkkonen@riveria.fi
Riveria, pedagoginen johtaja, Jatta Herranen, 0500 755305, jatta.herranen@riveria.fi
PKO, henkilöstöjohtaja, Mika-Jussi Mononen, p. 050 524 3504, mika-jussi.mononen@sok.fi
Elinkeinoelämän Keskusliitto, johtava asiantuntija, Mirja Hannula, 040 5002 506, mirja.hannula@ek.fi