Rintasenvaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Loma-Kolilla luonnosvaiheessa


14.03.2024

Kaavan tavoitteena on Loma-Kolin matkailutoimintojen kehittäminen

Lieksan kaupunki ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) ovat valmistelleet Sweco Oy:n kanssa Rintasenvaaran ranta-asemakaavaa Loma-Kolin alueella, ja kaava on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavatyön aloittamisesta viestittiin kesäkuussa 2023.

Lieksan kaupungin ja PKO:n solmimassa kaavoitussopimuksessa määriteltiin kummankin osapuolen tavoitteet Loma-Kolin alueen kehittämiselle.

– Yhteisenä tavoitteena on monipuolistaa Loma-Kolin alueen matkailupalveluiden tarjontaa entisestään, ja varmistaa siten myös Loma-Kolin eteenpäin kehittyminen matkailun palvelurakenteen osalta, taustoittaa Lieksan kaupunginjohtaja Pirre Seppänen.

– Lieksan kaupungin näkökannasta kaava tukee kaupungin keskeisiä strategian tavoitteita, kuten Kolin alueen monipuolisen matkailun ja yritystoiminnan mahdollistamista. Tavoiteltu tuleva kehitys tukee myös työllisyyttä ja Kolin alueen pysyvää asumista, ja sitä kautta kaavalla vahvistetaan koko Kolin alueen elinvoimaisuutta, Seppänen sanoo.

– Sekä PKO:n että Lieksan kaupungin ensisijaisena tavoitteena on löytää Loma-Kolin alueen matkailurakentamiseen maakunnan ulkopuolisia yhteistyökumppaneita.

– Maakunnan ulkopuolisten toimijoiden houkutteleminen operaattoreiksi monipuolistaisi ja laajentaisi alueen palvelutarjontaa. Olemme käyneet erittäin alustavia keskusteluja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa, ja hanke vaikuttaa lupaavalta. Nyt on kuitenkin kaikkein tärkeintä keskittyä kaavoitusprosessiin ja siihen liittyviin avoimiin sidosryhmäkeskusteluihin, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.

Lieksan kaupungin omistuksessa olevalle alueelle pyritään kaavalla mahdollistamaan monipuoliset matkailupalveluihin liittyvät investoinnit, esimerkiksi majoitus- ja ohjelmapalvelut. Alueen pinta-ala on noin 65,4 ha, josta PKO:n omistama alue on noin 56,9 ha ja Lieksan kaupungin omistama alue noin 8,5 ha.

Rintasenvaaran ranta-asemakaavan, samoin kuin muista kaupungilla valmistelussa olevista Kolin kaavoista järjestetään yleisötilaisuus 10.4. alkaen klo 17 Kolin Luontokeskus Ukossa, Ylä-Kolintie 39.

Rintasenvaaran ranta-asemakaavan osittaisen muutoksen ja laajennuksen kaavaluonnos on käsittelyssä Lieksan kaupunginhallituksen kokouksessa 18.3.