S-ryhmä tarttuu nuorten työkykyisyyden ja työelämään kiinnittymisen haasteisiin


25.09.2017

S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelma kokoaa eri alojen asiantuntijoita ja nuoria työntekijöitä yhteen. Kolmivuotinen, usean kumppanin yhteistyöhanke tuottaa tietoa ja työkaluja nuorten työkykyisyyden ja työelämään kiinnittymisen tukemiseksi, yhdessä nuorten kanssa.

S-ryhmän 40 000:sta työntekijästä neljännes – noin 10 000 – on alle 25-vuotiaita. Vakituisen henkilöstön ohella S-ryhmä työllistää vuosittain tuhansia nuoria kesätyöntekijöinä ja kausiapulaisina.

− Kaupan ala toimii siltana työelämään. Tehtävämme on välittää. Haluamme nostaa nuorten työelämätaitoihin ja työkykyisyyteen vaikuttavia ilmiöitä keskusteluun. Tarvitsemme yhteiskunnan eri sektoreiden toimijoita yhteistyöhön, varmistaaksemme nuorten merkitykselliset työelämän ensikokemukset ja kiinnittymisen työelämään, SOK:n henkilöstöjohtaja Susa Nikula taustoittaa.

Nuorten ääni kuuluviin
Nuori Mieli Työssä on kolmivuotinen hanke, jossa etsitään konkreettisia työkaluja – innovaatioita – nuorten työelämätaitojen kehittämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

− Haluamme aidosti kuulla nuoria, emme saarnaa tai osoita. Kaikki tuotokset ja osaprojektit tullaan toteuttamaan nuoria työntekijöitämme osallistaen, Susa Nikula kuvailee.

Millenniaalit ja Z-sukupolvi murtavat parhaillaan työelämäkäsityksiä: nuoret odottavat työelämältä erilaisia asioita kuin edeltäneet sukupolvet, ja heitä tulee myös johtaa eri tavoin.

− Keskeisimpiä hankkeen osaprojekteja on yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja työeläkeyhtiö Elon kanssa toteutettava tutkimus nuorten työelämäodotuksista. Tulokset auttavat meitä kehittämään esimiestemme valmiuksia nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen, Nikula uskoo.

Huomio nuoren mielen terveyteen
Nuorten lisääntyvät mielenterveyden ongelmat ovat tunnistettu uhka nuorten työkykyisyydelle koko Suomessa. Huolen jakavat monet toimijat, jotka hanke on koonnut yhteistyöhön.

− Nuorten työkyvyttömyys ja työurien katkeaminen on yhteiskunnalle kallista. Puhumme työurien pidentämisestä, mutta uran loppupäästä keskustelemisen sijaan katse tulisi kääntää myös työurien alkuun. Kriittistä siirtymävaihetta eläviä nuoria tulee auttaa saamaan varhain työelämästä kiinni. Näin vältämme monia haasteita jatkossa. Uskon hankkeen näyttävän tietä ratkaisuihin ja lisäävän ymmärrystämme nuorten maailmasta, työeläkeyhtiö Elon työhyvinvointijohtaja Anu Suutela-Vuorinen sanoo.

 

Lisätiedot:

S-ryhmä, henkilöstöjohtaja Susa Nikula (SOK), puh. 010 76 80260
S-ryhmä, työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myllynen (SOK), puh. 010 768 0312
Työeläkeyhtiö Elo, työhyvinvointijohtaja Anu Suutela-Vuorinen, puh. 044 986 3272