S-ryhmän tulos säilyi edellisvuoden tasolla


13.02.2014

S-ryhmän vuoden 2013 tulos kasvoi 6,7 prosenttia viime vuodesta ollen 226 miljoonaa euroa. Heikosta yleisestä taloustilanteesta huolimatta S-ryhmän vähittäismyynti kasvoi vuonna 2013 reilun prosentin yltäen 11,3 miljardiin euroon.

S-ryhmän vuoden 2013 yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 226 miljoonaa euroa, kun edellisenä vuonna tulos oli 212 miljoonaa euroa.

SOK-yhtymän vuoden 2013 tulos ennen veroja parani merkittävästi Hankkija Oy:n osakkeiden myynnin ansiosta. Tulos oli -5 miljoonaa euroa sen edellisvuonna ollessa -27 miljoonaa euroa.

S-ryhmän operatiivinen tulos oli 196 miljoonaa euroa, kun vuonna 2012 se oli 206 miljoonaa euroa. SOK-yhtymän operatiivinen tulos oli puolestaan -32 miljoonaa euroa oltuaan edellisvuonna -30 miljoonaa euroa.

Vuosi 2013 oli kaupan alalle vaikea johtuen talouden heikosta tilanteesta ja yksityisen kulutuksen hiipumisesta. Kuluttajien luottamus talouteen oli huomattavasti alempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin.

Vähittäiskaupan supistuminen jatkuu myös tänä vuonna. Kaupan liiton ennusteen mukaan elpymistä voidaan odottaa vasta ensi vuoden puolella.

— S-ryhmä vastaa vaikeaan tilanteeseen tiukan kulukurin lisäksi kehittämällä uusia toimintamalleja. Sen lisäksi toivomme maan hallitukselta nyt pidättäytymistä toimista, joilla heikennetään kuluttajien ostovoimaa ja sitä kautta kaupan työllistämismahdollisuuksia, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä linjaa.

S-ryhmän vähittäismyynti (alv 0 %) oli 11 353 miljoonaa euroa vuonna 2013. Siinä oli lisäystä 1,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Alueosuuskauppojen vähittäismyynti kasvoi 0,8 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna ja oli 10 462 miljoonaa euroa. Osuuskauppojen osuus S-ryhmän myynnistä oli 92 prosenttia ja SOK-yhtymän kahdeksan prosenttia.

S-ryhmä investoi 566 miljoonaa euroa vuonna 2013. Vuonna 2012 investoinnit olivat 584 miljoonaa euroa.

Toimipaikkojen kokonaislukumäärä oli 1646. Määrä väheni 51:llä edellisvuoteen verrattuna.

 

Tiivistelmä:

S-ryhmän myynti ja taloudellinen kehitys vuonna 2013

S-ryhmä kokonaisuudessaan

 • S-ryhmän veroton vähittäismyynti vuonna 2013 oli 11 353 miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen vähittäismyynti kasvoi 1,2 prosenttia.
 • S-ryhmän tulos (osuuskaupat + SOK-yhtymä) ennen satunnaisia eriä oli 226 miljoonaa euroa (ed. v. 212 milj. euroa).
 • Investoinnit olivat 566 miljoonaa euroa (ed. v. 584 milj. euroa).
 • Henkilöstömäärä laski edellisestä vuodesta ja oli vuoden 2013 lopussa 41 784 (ed. v. 43 417).
 • Toimipaikkojen kokonaislukumäärä 31.12.2013 oli 1 646 (ed. v.1 697)

Alueosuuskaupat

 • Vähittäismyynti oli 10 462 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 0,8 prosenttia.
 • Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 231 miljoonaa euroa (ed. v. 239 milj. euroa).

SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt)

 • Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 8 539 miljoonaa euroa, jossa oli vähennystä 19,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
 • Jatkuvien toimintojen liikevaihdon vähennys, 2 095 miljoonaa euroa, aiheutui North European Oil Trade Oy:n omistuksessa joulukuussa 2012 tapahtuneesta muutoksesta, jonka seurauksena North European Oil Trade Oy on käsitelty yhteisyrityksenä eikä tytäryrityksenä.
 • Vertailukelpoinen liikevaihto ilman em. yrityksen lukua kasvoi hieman edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
 • SOK-yhtymän tulos ennen veroja oli -5 miljoonaa euroa (ed. v. -27 milj. euroa).
 • SOK-yhtymän operatiivinen tulos oli -32 miljoonaa euroa (ed. v. -30 milj. euroa).
 • Investoinnit olivat 100 miljoonaa euroa (ed. v.125 milj. euroa). SOK-yhtymän henkilömäärä väheni 1 277 hengellä edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli joulukuun lopussa 9 353.

 

S-ryhmän vähittäismyynti liiketoiminta-alueittain 1–12/2013 (alv 0%)

 

 

1.1.-31.12.2013

 

1.10.-31.12.2013

 

Milj. euroa

Muutos-%

 

Milj. euroa

Muutos-%

Market-kauppa*

7 807,1

3,5

 

2 059,9

2,4

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

1 817,2

-0,8

 

433,7

-2,3

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

338,5

-2,9

 

109,8

8,5

Matkailu- ja ravitsemiskauppa*

810,8

1,0

 

213,6

3,4

Auto- ja autotarvikekauppa

406,0

-19,9

 

74,9

-29,9

Maatalouskauppa**

161,8

-3,4

 

33,9

-22,8

Muut

11,7

6,1

 

3,3

2,9

Yhteensä

11 353,2

1,2

 

2 929,1

0,4

* Sisältää lähialueiden (Baltia ja Pietari) vähittäismyynnin.

**  Hankkija-konsernin osuus on poistettu maatalouskaupan vertailuluvusta.

Marketkauppa

S-ryhmän marketkaupan myynti kasvoi 3,5 prosenttia vuonna 2013. Tähän sisältyvät Prismojen, S-marketien, Sale- ja Alepa-myymälöiden, Kodin Terrojen, S-Rautojen sekä muiden marketkaupan yksiköiden päivittäistavara- ja käyttötavaramyynnit.

Erikseen tarkasteltuna S-ryhmän päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 3,8 prosenttia ja oli 6 960 miljoonaa euroa. Käyttötavarakauppa puolestaan pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1 425 miljoonaa euroa.

Marketkaupan toimipaikkojen lukumäärä lisääntyi vuoden 2013 aikana 21 toimipaikalla ja vuoden lopussa niitä oli yhteensä 938. Uusia marketkaupan toimipaikkoja avattiin eniten Sale-ketjussa.

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti laski vuonna 2013 niukasti vajaan prosentin. Toimipaikkoja oli vuoden lopussa 234 ja kaikki S-ryhmän jakelupisteet huomioiden 437. S-ryhmän liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa hoitaa ABC-ketju.

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan vähittäismyynti laski lähes kolme prosenttia. Sokos-tavarataloja oli vuoden lopussa 22 (sis. verkkokaupan) ja Emotion-myymälöitä 35.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Vähittäismyynti nousi prosentin. Hotelleja oli vuoden lopussa 63 ja erillisiä ravintolatoimipaikkoja 267. Kun otetaan huomioon muiden toimipaikkojen yhteydessä olevat yksiköt, ravintolatoimipaikkoja oli yhteensä 760. Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuja ovat Sokos Hotels ja Radisson Blu Hotels sekä lukuisat ravintolaketjut

Auto- ja autotarvikekauppa

Autokaupan myynti laski 20 prosenttia vuonna 2013. Autokaupan toimipaikkoja oli S-ryhmässä kesäkuun lopussa 37.

Vuoden 2013 päättyessä SOK-yhtymän autokauppaliiketoiminta oli lopetettu toteutettujen liiketoimintakauppojen sekä toimipaikkojen sulkemisen myötä. S-ryhmässä autokauppaliiketoimintaa harjoittaa edelleen 11 alueosuuskauppaa.

Maatalouskauppa

Maatalouskaupan vertailukelpoinen myynti laski 3,4 prosenttia. Maatalouskaupan ketjuja ovat Agrimarketit ja Multasormi-myymälät. Kokonaan S-ryhmän hallussa olevia maatalouskaupan toimipaikkoja oli vuoden lopussa yhteensä 15. Maatalouskauppaa harjoittavat Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Suur-Seudun Osuuskauppa ja Kymen Seudun Osuuskauppa.

Maatalouskaupan myyntiin ja toimipaikkalukumäärään ei laskettu enää vuoden 2013 aikana SOK:n entistä tytäryhtiötä Hankkija Oy:tä, koska yrityksestä myytiin 60 prosenttia tanskalaiselle DLA-konsernille.

Lähialueet (Baltia ja Pietari)

Lähialueiden liiketoimintojen vähittäismyynti oli 570 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 22,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Lähialueiden päivittäistavarakaupan myynti oli 448 miljoonaa euroa ja se kasvoi 25,2 prosenttia. Vuonna 2013 avattiin yksi uusi Prisma-yksikkö Tallinnaan Viroon ja kolme uutta yksikköä Pietariin.

Pankkitoiminta

Vuoden lopussa S-Pankilla oli yli 2,6 miljoonaa maksuttomista peruspankkipalveluista nauttivaa asiakasta. Vuodenvaihteeseen mennessä S-Pankki oli myöntänyt vajaat 1,4 miljoonaa S-Etukortti Visa -korttia ja verkkopankkitunnukset sähköistä asiointia varten oli ottanut noin 1,3 miljoonaa asiakasta.

S-Pankki-konsernin liiketulos vuonna 2013 oli 27,9 miljoonaa euroa (ed. v. 6,4 milj. euroa) ja vakavaraisuusaste 18,2 prosenttia (ed. v. 19,4 prosenttia).

Yksityishenkilöiden talletusten määrä S-Pankissa oli vuoden lopussa vajaat 2 304 miljoonaa euroa. Yritystalletukset mukaan lukien S-Pankin talletuskanta oli vuoden päättyessä vajaat 2 532 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodenvaihteesta oli noin 60 miljoonaa euroa.  Antolainaus henkilöasiakkaille kasvoi vuodenvaiheesta yli 141 miljoonaa eurolla ja oli vuoden lopussa vajaat 394 miljoonaa euroa. Kun mukaan lasketaan yritysasiakkaiden luotot, oli luottokanta vuoden lopussa 589 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi vuoden aikana kokonaisuudessaan 229 miljoonalla eurolla. Otto- ja antolainauksen kehitys selittyy voimakkaalla volyymien kasvulla ja sillä, että S-Pankki-konserni pitää sisällään elokuussa tapahtuneen FIM Oyj:n osake-enemmistö ostamisen myötä myös FIMin pankkitoiminnan.

S-Pankki osti elokuun alussa osake-enemmistön sijoituspalvelutalo FIMistä ja laajensi tuotevalikoimansa rahastoihin ja varainhoidon palveluihin. Marraskuun lopulla päästiin lanseeraamaan ensimmäiset uudet rahastotuotteet. Niin ikään marraskuussa julkaistiin toinen kauan odotettu tuote: koko S-ryhmän yhteinen, kaupan ja pankin asiakkuuden yhdistävä S-mobiili.

Marraskuun lopussa lanseeratut S-Säästörahastot saivat hyvän vastaanoton ja joulukuun aikana 8600 S-Pankin asiakasta oli tehnyt rahastosäästösopimuksen. Asiakkaista 38 prosenttia oli valinnut S-Säästörahasto Rohkean, 49 prosenttia S-Säästörahasto Kohtuullisen ja 13 prosenttia S-Säästörahasto Varovaisen. Kokonaisuudessaan FIMin hallinnoitavat varat olivat vuoden lopussa  2 112 miljoonaa euroa. 

Merkittävin vuoden 2013 tapahtumista oli kuitenkin marraskuussa sinetöity päätös fuusioitumisesta LähiTapiola Pankin kanssa toukokuussa 2014 toimintansa aloittavaksi uudeksi S-Pankiksi. 

Asiakasomistajuus

Asiakasomistajat eli osuuskauppojen jäsenet omistavat S-ryhmän osuuskaupat, muita omistajia niillä ei ole. Asiakasomistajuus on S-ryhmän tapa toteuttaa osuustoiminnallista yritysmuotoaan ja tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen. Vuonna 2013 bonusjärjestelmään kuuluvien osuuskauppojen jäsenmäärä lisääntyi 92 113:lla. Kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa 2 109 025.

Asiakasomistajien ostot S-ryhmästä eli ryhmän bonusmyynti oli 9 541 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua yksi prosentti edellisvuoteen verrattuna. Bonusmyynnin osuus oli koko S-ryhmän myynnistä 71,2 prosenttia (ed. v. 66,9 %). Asiakasomistajille maksettiin Bonusta eli kuukausiostojen keskittämiseen perustuvaa ostohyvitystä 379 miljoonaa euroa, joka oli samalla tasolla kuin vuoden 2012 lopussa.

Asiakasomistajille maksettu maksutapaetu kasvoi seitsemän prosenttia ja oli kuusi miljoonaa euroa. Asiakasomistajille on maksettu 0,5 prosentin suuruista maksutapaetua vuoden 2008 alusta lähtien. Etu myönnetään S-Etukortilla ryhmän kotimaan toimipaikoissa maksettujen, edun piirin kuuluvien ostojen loppusummasta.

Lisätiedot:
Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK, p. 010 76 80200
Johtaja, CFO Jari Annala, SOK, p. 010 76 82040

 

Liitteet: