Tutkimus: Suurin osa suomalaisista haluaisi liikkua luonnossa nykyistä enemmän – yksi liikuntamuoto on selvä suosikki


06.05.2024

Prisma toteutti osana outdoor-valikoimansa kehittämistä kyselytutkimuksen, johon vastasi 2500 eri-ikäistä suomalaista ympäri maan. Tutkimuksessa nousi selvästi esiin se, etteivät suomalaiset koe ulkoilevansa tarpeeksi ja etenkin nuorten ulkoiluista ollaan huolissaan. Suurimpana esteenä ulkoilulle koettiin kiire ja ajan puute. Suosituin liikkumismuoto oli kävely tai sauvakävely. Sosiaalista mediaa metsään ei haluta.

Peräti 86 prosenttia vastaajista nosti esiin kyselyssä, että he haluaisivat liikkua nykyistä enemmän ulkona ja luonnossa. Noin kaksi kolmesta (70 %) vastaajasta oli yleisesti sitä mieltä, että suomalaiset liikkuvat tänä päivänä luonnossa liian vähän.

Erityisesti nuorista kannettiin huolta. Vastaajilta kysyttiin ketkä heidän mielestään eivät erityisesti liiku tällä hetkellä tarpeeksi ulkona ja luonnossa. Vastaus oli murskaavalla prosentilla (88 %) nuoret. Kyselyyn vastanneiden ikäryhmissä kaikissa tulos oli tasainen.

Suurimpana esteenä ulkoilulle ja luonnossa liikkumiselle nostettiin kyselyssä kiire ja ajan puute (37 %) sekä erilaiset keliolosuhteet, kuten jää ja liukkaus (28 %) sekä sadekeli (23 %).

”Kun näitä tuloksia katsoo, niin ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen harmitus, että ihmiset eivät saa ulkoiltua niin paljon kuin haluaisivat. Samalla kannustan kuitenkin olemaan armollinen itselleen, sillä ulkoilua voi harrastaa monin eri tavoin.  Se voi olla pitkä vaellusretki, lenkki lähimetsässä tai vaikkapa vain kävely kaupungilla. Jokaiselle on tärkeä löytää oma tapansa, jonka saa sovitettua kiireiseen arkeen”, Prisman käyttötavarakaupan myyntijohtaja Niko Pesonen toteaa.

”Mitä tulee suomalaisittain ajoittain vaativiin keliolosuhteisiin, niin siinä tietenkin oikeanlaisella pukeutumisella ja varustuksella on merkittävä rooli siihen, millaisena ulkona ja luonnossa liikkumisen kokee. Uusimme korona-ajan ulkoilubuumin aikaan Prisman koko outdoor-valikoiman, ja kiinnostus näille tuotteille on yhä suurta, minkä vuoksi etsimme jatkuvasti uusia tapoja palvella ulkoilevaa asiakaskuntaa” hän jatkaa.

 

Ulos ilman sosiaalista mediaa

Toinen mielenkiintoinen havainto tutkimuksessa liittyi suomalaisten haluun olla ulkona luonnossa ilman sosiaalista mediaa.

Vaikka voisi ajatella kännykän ja sen palveluiden seuraavan nykyään kaikkialle, 67 prosenttia vastaajista ilmoitti haluavansa olla metsässä ja luonnossa ilman ruutuaikaa. Lähes joka neljäs (24 %) totesi, että ruutuaikaa luonnossa voi olla, mutta kuitenkin vähemmän kuin normaalissa arjessa. Vain kaksi prosenttia käyttäisi puhelinta ja sosiaalista mediaa luonnossa ollessaan samalla tavalla kuin muuallakin.

”Haluan korostaa, ettei ole yhtä oikeaa tapaa viettää aikaa ulkona ja liikkua luonnossa. Jos puhelimen käyttö tuntuu hyvältä, niin antaa mennä vain. Tulkitsen kuitenkin tuloksia niin, että yhä useammalle ulkoilu ja luontokokemukset tarjoavat tarpeellista vastapainoa älylaitteiden täyttämään arkeen ”, Pesonen pohtii.

 

Suomi on sauvakävelyn luvattu maa

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin mitä ulkoilu heille ylipäätänsä tarkoittaa. Lähes puolelle vastaajista se oli ylipäätään luonnossa liikkumista (51 %) ja esiin nousi muun muassa lenkkeily (33 %) sekä pyöräily (32 %). Vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja.

Kuitenkin kysyttäessä mieluisinta aktiviteettia luonnossa, vastaus oli hämmentävän selkeä: peräti 83 prosenttia valitsi kävelyn tai sauvakävelyn.

 

Prisman kysely toteutettiin 11.-18.4.2024 ja siihen vastasi 2500 S-ryhmän asiakasomistajaa. Otanta tehtiin tasaisesti ympäri maan. 

Kuva: Sami Heiskanen