TuuliWatti rakentaa suurtuulipuiston Kalajoelle


19.03.2014

TuuliWatti Oy käynnistää Suomen suurimman tuulivoimapuiston rakentamisen Kalajoen Mustilankankaan alueella. Puisto tulee koostumaan 22 tuulivoimalasta, joiden kokonaisteho on peräti 73 megawattia. Modernien 3,3 megawatin suurvoimaloiden etuna ovat mm. pienemmät ympäristövaikutukset suhteessa niiden tuottamaan energiaan. Hankkeen paikalliset hyödyt ovat merkittävät.

– Kalajoen suurtuulipuisto on osoitus siitä, että Suomessa aletaan vihdoin päästä vauhtiin tuulivoiman rakentamisessa, TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja Jari Suominen iloitsee.

Suomalainen TuuliWatti on tuulivoima-alan johtava toimija ja edelläkävijä, joka rakentaa ja tuottaa kustannustehokkaasti tuulisähköä eri puolilla maata yhteistyössä tuulivoimamyönteisten kuntien kanssa.

– Lähtökohtanamme on rakentaa tuulivoimaloita sinne, minne ihmiset niitä haluavat. Valmiit laitoksemme tuottavat tuulesta sähköä odotusten mukaisesti ja ne on otettu hyvin vastaan. Kunnissa, joihin olemme jo rakentaneet tuulivoimaa, halutaan sitä vielä lisää, Suominen kertoo.

Tuulivoimalla huomattava paikallinen merkitys

TuuliWatilla on Kalajoella kaikkiaan noin 150 sopimuskumppania, jotka hyötyvät suoraan mm. voimaloiden vuokrasopimuksista, vaikutusaluekorvauksista, tienrakennussopimuksista, sähkölinjoista ja muuntoasemista. Elinkaarensa aikana tuulivoimalat hyödyttävät eri tavoin niin paikallisia yrityksiä ja ihmisiä, kuntaa kuin yhteiskuntaakin.

– Noin 65 kilometrin säteellä Kalajoen kaupungista on kaavoitettavana tuulivoiman rakentamismahdollisuuksia yhteensä noin 5 miljardin euron edestä ja koko Meripohjolan kehitysvyöhykkeellä hankkeita on vireillä jopa 10 miljardin euron arvosta. Pelkästään Kalajoella on hyväksytty jo neljä tuulipuistokaavaa, minkä lisäksi vireillä on kuusi kaavahanketta ja muutama pienempi suunnittelutarveratkaisu, Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari kertoo.

Puoskarin mukaan tuulivoiman rakentaminen vauhdittaa Meripohjolan kehitysvyöhykkeen kasvua.

– Investoinnit ovat erityisen toivottuja juuri nyt, hieman heikomman suhdanteen aikana. Hankkeiden yhteydessä on tietenkin syytä selvittää niiden taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset, mikä on luontevinta kaavoituksen yhteydessä. Suomessa on kuitenkin huomattavasti kehittämistä niin kunnallisella, maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla siinä, että arviointia tehdään nopeasti kerralla. Moninkertaiset päätökset ja byrokratia vaarantavat helposti järkevien investointien toteutumisen, Puoskari linjaa.

Alan uusintaa teknologiaa edustavat voimalat toimittaa Vestas, joka on yksi maailman johtavista tuuliturbiinivalmistajista. Rakennustyöt Mustilankankaalla ovat alkamassa ja tavoitteena on, että ensimmäiset tuulivoimalat aloittavat sähköntuotannon ensi vuoden alussa. Koko tuulivoimapuiston tavoitevalmistumisaika on syksyllä 2015.

– Itse tuulivoimaloiden rakentaminen on nopeaa, kun tarvittavat luvat on saatu. Suomessa luvitusbyrokratia kestää kuitenkin nykyisellään helposti jopa neljä –viisi vuotta, Jari Suominen jatkaa.

Tuulivoima-ala peräänkuuluttaakin sujuvampia kaavoitus- ja ympäristölupaprosesseja, jotta Suomen kansallinen tavoite uusiutuvan energian rakentamiselle pystytään saavuttamaan. 

Lisätietoja:

TuuliWatti Oy, toimitusjohtaja Jari Suominen, 010 557 2371, jari.suominen@tuuliwatti.fi