Vähintään maailman paras


08.07.2014

Helsingin Meilahteen rakennettavan uuden valtakunnallisen lastensairaalan tavoitteena on olla maailman paras niin henkilökunnan, lapsen kuin perheidenkin kokemuksen kautta.

Uuden lastensairaalan rakentaminen on edennyt vaiheeseen, jossa rakennusurakoitsijat on valittu ja kaivaukset alkavat työmaalla elokuussa. Sairaalan tavoitteena on olla yksinkertaisesti maailman paras lastensairaala.

– Kun meillä on sairaalan rakentamisessa mukana niin yksityistä kuin julkisenkin puolen osaamista, voimme tavoitella maailman parasta sairaalaa kansainvälisillä mittareilla mitattuna. Se on vähintä, mitä voimme tehdä tulevaisuuden eteen, kertoo uuden lastensairaalan tukiyhdistyksen ja säätiön puheenjohtaja Anne Berner.

Yksi tärkeimmistä mittareista sairaalalle tulee olemaan lapsipotilaan kokemus sairaalasta ja hoidosta. Jos lapsen pelkoa voidaan lieventää, on sillä vaikutus myös lääkityksen tarpeeseen ja jopa parantumisen vauhdittumiseen. Vanhempien läsnäolo ja levollisuus edesauttavat myös lapsen turvallisuudentuntoa, joten tähänkin panostetaan. Tyytyväinen henkilökunta onnistuu paremmin tekemään päivittäisiä ihmeitä.

– Uuden sairaalan tilojen suunnittelu, valon ja äänen hallinta ja kaikkien eri aistien huomioiminen ovat keinoja, joilla rakennamme mahdollisimman hyvää sairaalakokemusta kaikille osapuolille, Berner selventää.

Lahjoittajia tarvitaan vielä

Uuden lastensairaalan rahoitusmalli on ainutlaatuinen: 80 miljoonaa tulee julkisen puolen taskusta, 30 miljoonaa varainkeruun kautta ja vierasta pääomaa eli lainaa on suunniteltu otettavan 50 miljoonaa euroa.

Mikäli tukiyhdistyksen varainhankinnan tavoite ylittyy, pienenee vieraan pääoman tarve. Varainhankinnan kautta kasassa on nyt 29 miljoonaa.

– Rikomme rajoja monessa pinnassa. Koska hankkeessa on mukana niin monen tahon lahjoituksia, haluamme tarjota vastineen, joka kantaa ainakin sata vuotta eteenpäin, Berner päättää.