Vastuullisia valintoja – juttusarja vastuullisesta kuluttamisesta


08.12.2022

Yrityksen vastuullisuus ja yhteiskunnallinen vaikutus painavat puntarissa yhä enemmän, kun suomalaiset tekevät ostopäätöksiä. Kuluttajalla on myös yhä paremmat mahdollisuudet tehdä vastuullisia valintoja.

 

Tutkimukset puhuvat puolestaan. Suomalaisen Työn Liiton vuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan 87 prosenttia suomalaisista piti tuotteita ja palveluita valitessaan tärkeänä, että yritys pystyy osoittamaan toimintansa vastuullisuuden. 75 prosenttia näki tärkeäksi myös sen, että yritys viestii aktiivisesti vastuullisista teoistaan ja niiden vaikutuksista.

Asiantuntijaorganisaatio Deloiten maailmanlaajuisen kyselyn mukaan eritysesti nuoret kuluttajat tekevät ostopäätöksistään merkittävän osan sen perusteella, miten tuotetta tai palvelua myyvän yrityksen toiminta vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan. Suomalaisille kuluttajille tärkeimpiä valintakriteereitä ovat kotimaisuus (81 %), vastuullinen tuotanto (74 %) ja ympäristöystävällisyys (73 %).

Vastuullisuudella on siis erittäin suuri kaupallinen merkitys niin kaupan alan yrityksille kuin niiden myymille brändeille.

 

Parempi paikka elää

S-ryhmässä vastuullisuus on yhteinen asia, onhan se sisäänrakennettu osuustoiminnallisen yrityksen dna:han. Vastuullista toimintatapaa ja -malleja kehitetään systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Tässä työssä PKO on aktiivisesti mukana.

Vastuullisuus on tärkeä toiminnan lähtökohta niin päivittäis- kuin käyttötavarakaupassa. Tässä juttusarjassa käsittelemme sitä, mitä vastuullisuus tarkoittaa käytännön toiminnassa. Ensiksi pureudumme käyttötavarakauppaan ja joulun jälkeen myös päivittäistavarakauppaan.

– Tiedämme, että yhä useammat asiakasomistajat painottavat valinnoissaan vastuullisnäkökohtia. Meidän tehtävämme on toimia niin kuin asiakasomistajamme haluavat eli luoda hyvät mahdollisuudet vastuulliselle kuluttamiselle, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä toteaa.

 

Kuluttaja keskiössä

Kaikki lähtee siitä, että valikoimat muodostuvat tuotteista, jotka täyttävät S-ryhmän vastuullisuuskriteerit. Ne on viimeksi päivitetty S-ryhmän uudessa vastuullisuusohjelmassa vuosille 2021–2030.

S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa on todennut, että vastuullisuustyön keskiössä on nyt entistä enemmän kuluttaja, jota kannustetaan tekemään itselleen terveellisiä ja ympäristölle vastuullisia valintoja. Tärkeitä ovat edelleen myös tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

 

Alkuperällä on väliä

Tuotteen alkuperä kertoo sen vastuullisuudesta hyvin paljon.

Päivittäistavarakaupassa tilanne on kuluttajalle siinä mielessä helppo, että S-ryhmän ja PKO:n ruokakaupan valikoimista yli 80 prosenttia on kotimaisia tuotteita. PKO:ssa näistä tuotteista merkittävä osa on lisäksi paikallista ja lähellä tuotettua. Näin ollen tunnemme sekä tuottajat ja tuotanto-olosuhteet että valmistajat ja valmistusolosuhteet hyvin ja tiedämme ne vastuullisiksi.

– Kotimainen ostos on aina valinta vastuullisuuden puolesta, tuohan se esimerkiksi työtä tänne Pohjois-Karjalaan. Jokainen kuluttaja voi halutessaan S-mobiilin kotimaisuuslaskurista seurata, kuinka kotimaisten tuotteiden osuus hänen ruokakorissaan kehittyy, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Petri Vähä jatkaa.

 

Vastuullista hankintaa

Käyttötavarakaupassa osa PKO:n myymistä tuotteista on kotimaisia, mutta merkittävä on myös ulkomaan tuonnin osuus.  S-ryhmä on tehnyt pitkään töitä hankintansa vastuullisuuden varmistamiseksi.

Hankintaa ohjaavat syrjimättömyysperiaate, tuotekohtaiset laatuvaatimukset sekä työ- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

S-ryhmän kaupoissa myytävät oma merkki -tuotteet ovat aina hyvä valinta, sillä niissä vastuullisuus ja tuoteturvallisuus kyetään parhaiten varmistamaan koko tuotanto- ja hankintaprosessissa. Tämän takaavat tiukat hankintasopimukset.

Paitsi tuotteiden laatua ja turvallisuutta, myös tuotanto-olosuhteita auditoidaan säännöllisesti. Silloin tarkastetaan muun muassa työaikakäytännöt, työturvallisuuskäytännöt sekä lakien mukaisen minimipalkan maksu.

 

Merkit kertovat

Kuinka asiakas sitten tietää, että hänen tekemänsä ostos on vastuullinen valinta?

Tuotteiden alkuperästä kerrotaan mahdollisimman läpinäkyvästi ja helposti. Käyttötavaroissa tieto tuotteen valmistusmaasta merkitään pakkaukseen tai hoito-ohjeeseen. Lisäksi S-ryhmä julkaisee vuosittain oma merkki -vaatteiden ja jalkineiden valmistuspaikat, https://s-ryhma.fi/vastuullisuus/tehdaslista

Kuluttajan valintaa helpottavat tuotteille myönnetyt vastuullisuudesta kertovat merkit. Tunnetuimpia ovat pohjoismainen ympäristömerkki Joutsenmerkki, suomalaisesta työstä viestivä Avainlippu, Suomessa tuotettujen ja pakattujen elintarvikkeiden alkuperämerkki Hyvää Suomesta,

oikeudenmukaisesta tuotannosta ja kestävästä kehityksestä kertova Reilun kaupan merkki, erilaisesta materiaalien kierrättämisestä kertovat merkinnät sekä kaikille pohjoiskarjalaisille tuttu Työtä Pohjois-Karjalasta -merkki.

Hyvin monet tuotebrändit profiloituvat tänä päivänä vastuullisuudella. Ne kertovat avoimesti muun muassa millaisissa olosuhteissa ja minkälaisista materiaaleista tuote on valmistettu ja millaisia ympäristövaikutuksia tuotteen valmistuksella on.

 

Lue juttusarjan toinen, Joensuun Sokoksesta kertovat osa täältä: https://pko.fi/news/tyyli-ja-kauneus-kuuluvat-kaikille/