Vesivastuullisuus keskeinen osa luontotyötä – S-ryhmä tukee John Nurmisen Säätiötä


22.03.2024

Osana S-ryhmää myös PKO tukee John Nurmisen Säätiötä ja sen meriympäristöhankkeita, joissa muun muassa vähennetään maalta mereen päätyvää ravinnekuormitusta ja torjutaan rehevöitymistä ja muita mereen kohdistuvia ympäristöriskejä.

S-ryhmä on kehittänyt vesivastuutyötään, kartoittanut vesiriskejään ja nostanut kestävän vedenkäytön merkittävään rooliin vastuullisuustyössään. John Nurmisen Säätiön tukeminen on yksi teko vesivastuun edistämiseksi arvoketjussa. John Nurmisen Säätiö suojelee meriluontoa, vähentää mereen päätyvää ravinne- ja haitta-ainekuormitusta sekä vahvistaa Itämeri-tietoisuutta ja suomalaisten suhdetta mereen.

”Vesivastuullisuus on aivan keskeinen osa luontotyötämme. Oman toimintamme fiksun veden käytön lisäksi meidän on tärkeää pyrkiä tukemaan arvoketjua kestävämmässä vedenkäytössä ja tekemään yhteistyötä. Itämeri on meille kaikille yhteinen ja ainutlaatuinen merialue”, sanoo vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa S-ryhmästä.

Itämeressä ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutukset näkyvät selvemmin ja nopeammin kuin maailman valtamerissä. Suomessa maatalouden osuus ravinnekuormituksesta on merkittävä, ja ravinteet lisäävät meren rehevöitymistä. Esimerkiksi peltojen käsitteleminen kipsillä on tutkitusti tehokas tapa vähentää maataloudesta aiheutuvaa ravinnekuormitusta. John Nurmisen Säätiön tavoitteena on vähentää kuormitusta monessa Itämeren rantavaltiossa kipsikäsittelemällä peltoja ja tukemalla kipsikäsittelyn laajaa käyttöönottoa.

”S-ryhmän tuen avulla voimme jatkaa tehokasta työtä ravinnevalumien vähentämiseksi. Maataloudessa se tarkoittaa kipsikäsittelyn lisäksi lantaravinteiden kierrättämistä kasvitilojen käyttöön alueille, joissa ravinteita on liian vähän. Toimijoiden yhteistyö on avain onnistuneeseen Itämeren pelastustyöhön”, sanoo John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt.

 

Myös kansainvälistä vesivastuutyötä – S-ryhmä mukana yritysten yhteisessä vesihankkeessa Espanjassa

S-ryhmä on jäsen Alliance for Water Stewardship (AWS) -verkostossa, joka on liike-elämän, kansalaisjärjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden vesivastuun yhteistyöverkosto. S-ryhmä, pohjoismainen osuuskauppojen hankintayhtiö Coop Trading ja kolme muuta eurooppalaista kaupparyhmää osallistuvat kestävän vedenkäytön pilotointiin vesikriittisellä Huelvan ja Doñanan alueella Etelä-Espanjassa. AWS koordinoi tätä uudenlaista kestävään vedenkäyttöön liittyvää yhteistyöhanketta.

Tavoitteena on lisätä alueella toimivien ruoantuottajien ja ruokaketjun toimijoiden yhteistyötä ja ymmärrystä yhteisiin vesivaroihin vaikuttavista toiminnoista sekä löytää ratkaisuja vesihaasteisiin. Espanja on keskeinen kasvisten tuottajamaa Euroopassa, ja hanke koskee alueen hedelmä-, marja- ja vihannestuottajia, jotka kärsivät ilmastonmuutoksen voimistamista sään ääri-ilmiöistä, kuten tulvista ja lisääntyvistä kuivuusjaksoista.

John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa. Vuonna 1992 perustetun säätiön tehtävänä on myös vaalia, elävöittää ja välittää mereen liittyviä tarinoita sekä kulttuuriperintöä. Työtä ohjaavat tulokset ja vaikuttavuus. Säätiön toimintaa rahoitetaan pääosin lahjoituksilla ja avustuksilla

 

Kuva: Jukka Nurminen