PKO:ssa henkilökunnalla on kolmoisrooli

Kolmessa roolissa

Osuustoiminnallisessa yrityksessä henkilökunnan rooli ja asema on erilainen kuin muissa yrityksissä. Me kaikki olemme paitsi työntekijöitä, myös asiakkaita ja omistajia. Mitä tämä kolmoisrooli sitten käytännössä tarkoittaa?

Työtä teemme luonnollisesti ansaitaksemme jokapäiväisen elantomme. PKO:ssa tavoitteena on, että jokainen voi tulla palkallaan toimeen ja voi halutessaan rakentaa koko työuransa osuuskaupan varaan.

Meidän jokaisen työllä on kuitenkin myös omaa toimeentuloamme laajempi, tärkeä merkitys. Emme työskentele kerätäksemme voittoja harvojen omistajien taskuun, vaan tuottaaksemme korkealaatuisia palveluja ja konkreettisia etuja koko laajalle asiakasomistajajoukolle – siis myös itsellemme.

Koko maakunnan hyvinvoinnin ja elinvoiman ylläpito ja lisääminen on sekin mahdollista työmme ansiosta. Osuustoiminnallisena yrityksenä PKO kantaa vastuunsa kotimaakuntansa monipuolisesta kehittämisestä.

Asiakkaina meillä on luonnollisesti mahdollisuus työaikamme ulkopuolella käyttää parhaita mahdollisia palveluita, jotka tuottaa oma työnantajamme. Palvelujen kirjo on todella monipuolinen. Voimme hyötyä paitsi asiakasomistajuudesta koituvista eduista, myös nimenomaisesti henkilökunnalle suunnatuista eduista, jotka ovat Suomen parhaat.

Henkilökuntaa kuunnellaan

Asiakasomistajan roolissa voimme vaikuttaa. PKO:ssa kuunnellaan erityisen herkällä korvalla omalta henkilökunnalta ja hallinnolta tulevia viestejä, kun päätöksiä tehdään. Työyhteisöissämme jokainen voi ja saa avoimesti kertoa omat mielipiteensä, antaa rakentavaa palautetta ja tehdä kehittämisehdotuksia. Voimme olla varmoja siitä, että kaikkia kohdellaan reilusti ja oikeudenmukaisesti.

Osuustoiminnallisessa yrityksessä korkeinta päätösvaltaa käyttävät demokraattisesti valitut hallintoelimet. Henkilökunnan jäsenet, kuten kaikki asiakasomistajat, voivat halutessaan asettua ehdokkaiksi edustajiston vaaleissa, ja henkilökunnan edustajille on aina varattu kaksi paikkaa hallintoneuvostossa. Seuraavan kerran tämä vaikuttamismahdollisuus avautuu vuoden 2023 lopulla.

Jotta PKO voisi toteuttaa yhteiskuntavastuutaan mahdollisimman täysipainoisesti, sen toiminnan on oltava kannattavaa. Ainoastaan kannattava toiminta mahdollistaa investoinnit, työllistämisen ja monenlaiset sosiaalisen vastuullisuuden muodot. Kun PKO pyrkii toiminnassaan tehokkuuteen ja hyvään tulokseen, se näkee ammattitaitoisen henkilökunnan tekemän työn kaikista tärkeimmäksi menestystekijäksi. Me kaikki hyödymme hyvän tuloksen tekemisestä myös konkreettisesti, sillä koko henkilökuntamme on tulospalkkauksen piirissä.

Kolmoisroolissaan henkilökunta on merkittävä mahdollistaja positiivisella kehällä, josta hyötyvät erittäin monet. Kun oma jengimme on tyytyväistä työhönsä, tämä näkyy ulospäin hyvänä ja asiantuntevana palveluna, mikä merkitsee asiakkaalle positiivista ostokokemusta. Kun näitä kokemuksia kertyy jatkuvasti, kasvaa myynti. Sen avulla tehdään hyvä tulos. Kannattava liiketoiminta mahdollistaa palveluiden edelleen kehittämisen ja kokonaan uusien palveluiden synnyttämisen. Kaikesta tästä hyötyvät viime kädessä kaikki pohjoiskarjalaiset ihmiset.