Elinvoimaa maakunnan elinkeinoelämälle


13.04.2021

Kauppakamarin olemassaolon tarkoitus on edistää maakunnan elinvoimaisuutta siten, että yritystoiminnan harjoittaminen täällä olisi järkevää ja kannattavaa. Näin tiivistää Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Matti Vuojärvi.

– Pyrimme vaikuttamaan ennen kaikkea kolmeen asiakokonaisuuteen. Saavutettavuuteen siten, että liikenneyhteydet tänne olisivat kaikkialta Suomesta mahdollisimman hyvät. Kaavoittamiseen siten, että kunnat omalla toiminnallaan edesauttaisivat yritysten sijoittumista Pohjois-Karjalaan. Sekä työvoimaan siten, että saatavilla olisi osaavaa ja ammattitaitoista väkeä.

Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäsenenä on lähes 600 yritystä, jotka työllistävät liki 31 000 ihmistä. Ne edustavat monen kokoisia ja eri toimialoilla olevia yrityksiä. Erilaisia yritysmuotojakin mahtuu joukkoon. Osuustoiminnallisista yrityksistä suurin on Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, joka on Vuojärven sanoin kauppakamarissa aktiivinen yhteistyön edistäjä.

Vaikuttamista valiokuntien kautta

Matti Vuojärvi on vetänyt kauppakamaria elokuusta 2017 alkaen. Nyt edessä häämöttävät eläkepäivät – seuraajan rekrytointi on jo käynnistetty ja uusi henkilö aloittaa tehtävässä syksyllä 2021.

Vuojärvi tuli tehtävään Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtajan paikalta. Yrittäjyys on hänellä verissä. Ennen edunvalvontatehtäviin siirtymistä hän toimi pitkään franchisingyrittäjänä MacDonald´s-ketjussa.

– Kauppakamarissa ensimmäinen esimieheni oli PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä, joka toimi tuolloin kauppakamarin hallituksen puheenjohtajana. Välit ovat siitä pitäen olleet hyvät ja keskusteluyhteys tiivis, Vuojärvi kertoo.

– Vaikka PKO on suuri ja näkyvä yritys, se ei pyri kauppakamarissa jyräämään asioita oman mielensä mukaan, vaan käyttää jäsenyyttään tasaveroisesti muiden kanssa. Valiokuntatyöskentelyyn se on aina osallistunut erittäin aktiivisesti tuoden sinne osaavan ja merkittävän panoksensa. Nimenomaan valiokuntien kautta jäsenyritysten asiantuntemus ja näkemykset saadaan tehokkaimmin vietyä eteenpäin.

Avoimesti yhteistyössä

– Yhteistoiminta on se tapa, jolla maakuntamme ja täällä toimivien yritysten etuja parhaiten edistetään. Yhteistyö edellyttää avoimuutta, ja se toteutuu kauppakamarin toiminnassa mielestäni hyvin. Tietoja ei pidetä vakan alla, vaan parhaita käytäntöjä jaetaan.

Isona ja monitoimialaisena yrityksenä PKO:lla on tämän yhteistyön edistämisessä merkittävä rooli, onhan sillä laaja tartuntapinta moniin toimialoihin.

– PKO on ollut hyvin aloitteellinen esimerkiksi työvoimakysymyksissä. Se on toiminut ikään kuin herättäjänä ja tehnyt näkyväksi, kuinka pitkäjänteinen työ hyvän työnantajakuvan eteen kantaa hedelmää. Kilpailu osaavasta työvoimasta on maanlaajuista. Pohjoiskarjalaisten yritysten on tehtävä kaikkensa, jotta täällä koulutettu työvoima jäisi maakuntaan, Vuojärvi painottaa.

Hän viittaa esimerkiksi yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön.

–  Mahdollisimman monella Pohjois-Karjalassa opiskelevalla tulisi jo opiskeluaikanaan olla tieto siitä, että täältä löytyy valmistumisen jälkeen myös työpaikka.

Yhteiskuntavastuu kannetaan

Matti Vuojärvi arvioi, että pandemiavuosi jää vuonna 1954 perustetun Pohjois-Karjalan kauppakamarin historiaan yhtenä haastavimmista. Kekseliäisyys joutui koetukselle, kun mietittiin, kuinka entistä tärkeämpi yhteydenpito jäsenkuntaan voidaan kriisioloissa hoitaa.

Vuojärvi on kiitollinen valtiovallan tuesta yrityksille, vaikkakin se tuli liian hitaasti ja oli määrältään liian pientä. Konkurssien määrä Pohjois-Karjalassa ei onneksi kuitenkaan ole hälyttävästi lisääntynyt.

Niukassa taloudellisessa tilanteessa yritysten maakuntaan tekemät investoinnit ovat kullanarvoisia.

–  Tällä saralla PKO on toteuttanut yhteiskuntavastuutaan todella kiitettävästi. Mielestäni se voisi vielä tehokkaammin viestiä siitä, kuinka paljon se käyttää aikaa ja rahaa esimerkiksi maakuntamme urheilun, kulttuurin ja sivistyksen tukemiseen.

–  Ehkä sitä, että osuuskauppa toimii näin, pidetään itsestään selvyytenä, mutta sitä se ei suinkaan ole. PKO on luonnollisesti itse ylpeä osuustoiminnallisesta yritysmuodostaan. Näin kauppakamarin toimitusjohtajana haluaisin kuitenkin lisätä, että siellä tehdään töitä taitavasti, sitä johdetaan ammattitaitoisesti ja se osoittaa erinomaista tilanneherkkyyttä liiketoimintansa kehittämisessä.

Teksti: Kimmo Salo