Mitä ympäristömerkit ja luomumerkit kertovat?


05.02.2013

Elintarvikkeiden pakkauksissa voi olla useita merkkejä, jotka viittaavat tuotteen ympäristöystävällisyyteen, vastuulliseen tuotantoon tai alkuperään. S-kanavan toimitus listasi yleisimmät merkit ja niiden tarkoituksen.

1. Joutsenmerkki – Pohjoismainen ympäristömerkki

 • Tavoite on opastaa kuluttajaa valitsemaan ympäristön kannalta parempia tuotteita ja kannustaa valmistajia panostamaan ympäristöystävällisiin valmistusmenetelmiin.
 • www.ymparistomerkki.fi

2. Kukkamerkki – Euroopan ympäristömerkki

 • Euroopan yhteisön yhteinen merkki, joka on periaatteiltaan hyvin samanlainen kuin Joutsenmerkki.
 • Merkki myönnetään hakemuksella tuotteille, jotka täyttävät merkin ympäristöä koskevat vaatimukset tuotteen koko elinkaaren ajan.
 • www.ymparistomerkki.fi

3. EU:n luomumerkki

 • Käyttö on pakollista kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa.
 • Lue lisää Eurolehdestä

4. Luomu – valvottua tuotantoa -merkki eli Aurinkomerkki

 • Aurinkomerkki kertoo tuotteen olevan suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Tuotteen ei tarvitse olla kotimainen.
 • Merkkiä voi hakea esimerkiksi tuottaja, valmistaja, valmistuttaja tai maahantuoja.
 • Vapaaehtoinen luomumerkki.
 • Lue lisää Aurinkomerkistä

5. Leppäkerttumerkki

 • Luomuliiton myöntämän merkin voi saada ainoastaan Suomessa tuotettu luomutuote.
 • Merkissä voi myös lukea alue, jolla tuote on tuotettu, eli se viestii myös lähellä tuotetuista luomutuotteista.
 • Merkin kriteereissä vaaditaan enemmän eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin huomioimista kuin EU:n luomusäännöksissä.
 • Lue lisää Leppäkerttumerkistä

6. KRAV

 • Ruotsalainen luomumerkki.
 • Merkin kriteerit ovat yhtenäiset EU:n luomusäännösten kanssa. Lisäksi kriteereissä on esimerkiksi pakkotyövoiman hyväksikäytön kielto ja työntekijöiden järjestäytymisvapaus.
 • Lue lisää: KRAV


Lisätietoa luomumerkeistä