Työyhteisömme


Työntekijä. Jäsen. Asiakas. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Työyhteisömme jäsenet pitävät PKO:n pyörät pyörimässä ja siksi pidämme työntekijöidemme puolia niin nyt kuin huomenna. Sillä ilman hyvinvoivaa työyhteisöä, ei ole meitäkään.

Maailman myllerrysten keskellä me PKO:lla haluamme olla työantaja, jonka varaan oman tulevaisuutensa uskaltaa rakentaa. Työntekijöidemme hyvinvointi on meille ensisijaisen tärkeää, joten hyvästä työterveydenhuollosta, henkilöstöeduista, kattavasta perehdyttämisestä ja laadukkaasta esimiestyöstä emme laista koskaan. 

PKO:sta jokaisen on hyvä ponnistaa 

Menestyksemme tae on tyytyväinen työyhteisö. Panostamme jatkuvasti siihen, että työntekijämme voivat kokea työnsä merkitykselliseksi ja kokea ylpeyttä omasta työstään ja työnantajastaan. Tähtäämmekin henkilöstötyössämme aina siihen, että olemme jatkossa halutuin, arvostetuin ja osaavin palvelualan työnantaja Pohjois-Karjalassa.PKO:lla kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviinsä, kehittää omaa ammattitaitoaan ja edistää uraansa haluamaansa suuntaan. Perhe-elämän ja työnteon yhdistäminen tehdään mahdollisimman helpoksi, ja mikäli työntekijän elämäntilanne muuttuu, me joustamme mukana. 

Täällä meillä jokainen ihminen on samanarvoinen. Tarjoammekin mahdollisuuksia niin opiskelijoille kuin eritystarpeita omaaville ottaa ensi askeleita työelämässä harjoittelun tai vaikkapa kesätyön muodossa. 

PKO pitää huolta henkilöstöstään 

  • Palkitsemisjärjestelmä koskee koko henkilöstö  
  • Työterveyshuoltomme tarjoaa lakisääteistä laajemmat työterveyspalvelut 
  • PKO maksaa kaikille aktiivisessa työsuhteessa oleville työntekijöille vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen 
  • Laajat liikunta- ja harraste-edut ePassi-sovelluksen kautta 
  • Tarjoamme henkilökunnan vapaa-ajan käyttöä varten mökkejä Loma-Kolilta. 

Sydämellä Pohjois-Karjalasta 

Keskittymällä hyvään johtamiseen sekä työelämän laatuun haluamme varmistaa, että motivoituneet työntekijät luovat joka päivä onnistuneita asiakaskohtaamisia. 

Me PKOlaiset olemme tutkitusti tyytyväisiä. Hyvän työyhteisömme merkkejä ovat alle kansallisen keskitason olevat työntekijöiden vaihtuvuus sekä sairauspoissaolo- ja tapaturmaluvut. Työtyytyväisyysmittauksemme tulos on ollut jo usean vuoden ajan erittäin merkittävästi suomalaisyritysten henkilöstöjen keskimääräistä tyytyväisyystasoa parempi. 

Palkitsemme ilmiannettuja asiakaspalvelijoita säännöllisesti Palvelun ilmaveiveillä. Ilmaveivejä voivat “ilmiantaa” asiakkaat tai työkaverit. Ilmiannot voivat olla mihin tahansa työhön liittyviä tekoja, joilla on merkitystä asiakastyytyväisyyden, työtyytyväisyyden tai muiden tulosten kanssa. 

Menestys tehdään yhdessä. 

Työtyytyväisyys on äärimmäisen tärkeä asia, koska osuuskaupan menestyksen tekee henkilöstö. 

Osuustoiminnan eettiset arvot, kuten muista ihmisistä välittäminen, ohjaavat henkilöstötyön periaatteitamme. Nämä periaatteet ovat työntekijöiden kunnioittaminen ja heidän työnsä arvostaminen, oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus sekä työhyvinvointi. Henkilöstötyömme tähtää siihen, että myös tulevina vuosina olemme Pohjois-Karjalan osaavin, arvostetuin ja halutuin palvelualan työnantaja. Tätä tavoitetta tukee laaja yhteistyö eri oppilaitosten kanssa: opiskelijat tekevät toimipaikoissamme vuosittain yli 1 800 harjoitteluviikkoa.