Sydämellä Pohjois-Karjalasta


Sydämellä Pohjois-Karjalasta -teemaan kuuluu olennaisena osana Palvelun ilmaveivit.

Palkitsemme ilmiannettuja asiakaspalvelijoita säännöllisesti Palvelun ilmaveiveillä. Ilmaveivejä voivat “ilmiantaa” asiakkaat tai työkaverit. Ilmiannot voivat olla mihin tahansa työhön liittyviä tekoja, joilla on merkitystä asiakastyytyväisyyden, työtyytyväisyyden tai muiden tulosten kanssa.

Henkilöstö

Onnistuneita kohtaamisia

Keskittymällä hyvään johtamiseen sekä työelämän laatuun haluamme varmistaa, että motivoituneet työntekijät luovat joka päivä onnistuneita asiakaskohtaamisia.

Me PKOlaiset olemme tutkitusti tyytyväisiä. Hyvän työyhteisömme merkkejä ovat alle kansallisen keskitason olevat työntekijöiden vaihtuvuus sekä sairauspoissaolo- ja tapaturmaluvut. Työtyytyväisyysmittauksemme tulos on ollut jo usean vuoden ajan erittäin merkittävästi suomalaisyritysten henkilöstöjen keskimääräistä tyytyväisyystasoa parempi.

Menestys tehdään yhdessä.

Työtyytyväisyys on äärimmäisen tärkeä asia, koska osuuskaupan menestyksen tekee henkilöstö.

Osuustoiminnan eettiset arvot, kuten muista ihmisistä välittäminen, ohjaavat henkilöstötyön periaatteitamme. Nämä periaatteet ovat työntekijöiden kunnioittaminen ja heidän työnsä arvostaminen, oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus sekä työhyvinvointi. Henkilöstötyömme tähtää siihen, että myös tulevina vuosina olemme Pohjois-Karjalan osaavin, arvostetuin ja halutuin palvelualan työnantaja. Tätä tavoitetta tukee laaja yhteistyö eri oppilaitosten kanssa: opiskelijat tekevät toimipaikoissamme vuosittain yli 1 800 harjoitteluviikkoa.

Lakisääteistä laajemmat palvelut ja edut

Olemme tehneet erityisen paljon töitä kehittääksemme laadukasta esimiestyötä, työhyvinvointia, palvelun laatua sekä viestintää. Huolehdimme henkilöstöstämme muun muassa seuraavin tavoin:

Tulos- tai suoritepalkkiojärjestelmä koskee koko henkilöstöä.

Oma työterveyshuolto tarjoaa henkilöstölle lakisääteistä laajemmat työterveyspalvelut. PKO maksaa myös jokaiselle aktiivisessa työsuhteessa olevalle työntekijälleen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.

Henkilökunnalla on käytettävissään erittäin laajat liikunta- ja harraste-edut Epassi sovelluksen kautta. Tarjoamme lisäksi henkilökunnan vapaa-ajan käyttöä varten mökkejä Loma-Kolilta.