Osana S-ryhmää PKO:lle pitkän tähtäimen Net Zero -ilmastotavoite


16.01.2024

 S-ryhmä sitoutuu pitkän tähtäimen ilmastotoimiin nykyisten tieteeseen perustuvien lyhyen aikavälin tavoitteiden lisäksi. S-ryhmä asettaa kunnianhimoisen Net Zero -päästötavoitteen koko arvoketjulleen, mikä tarkoittaa ilmastopäästöjen vähentämistä nettonollaan sekä oman toiminnan että arvoketjun osalta vuoteen 2050 mennessä. Osana S-ryhmää myös Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) on sitoutunut tavoitteeseen.  

Lähes 99 prosenttia S-ryhmän kokonaisilmastovaikutuksista syntyy arvoketjussa. Arvoketjun päästöt tarkoittavat mm. kaupparyhmän myymien tuotteiden koko elinkaarta, joka kattaa valmistuksen lisäksi hankinnan, kuljetukset ja tuotteen lopullisen käytön. Eniten päästöjä aiheutuu myydystä ruoasta ja polttoaineista, ja niihin liittyvät myös vaikuttavimmat tavoitteet. S-ryhmän nykyisen vastuullisuusohjelman tavoite kasvipohjaisuuden lisäämisestä tukee ilmastotavoitteita: kaupparyhmän tavoitteena on, että myydystä ruoasta 65 prosenttia on kasvipohjaista vuonna 2030. Liikenteen sähköistyminen ja uusiutuvan polttonesteen osuuden kasvattaminen vähentävät liikenteen ja S-ryhmän myymien polttonesteiden päästöjä. Uudet päästövähennystavoitteet asetetaan tieteeseen perustuvassa arviointiprosessissa (SBTi) ja vaikuttavimmat toimet määritellään kunkin yrityksen liiketoiminnan perusteella.  

  Kannamme ilmastotoimissa kokomme mukaisen vastuun ja asetamme tiukimman tason ilmastotavoitteen. Tavoitteenamme on löytää yhteisvoimin kumppaneidemme kanssa uusia vaikuttavia keinoja päästöjen vähentämiseen koko arvoketjussa. Olemmekin saaneet yhdessä jo paljon hyvää aikaan, mutta tätä työtä pitää tinkimättömästi jatkaa, sanoo SOK:n pääjohtaja Hannu Krook. 


  Emme vielä voi tietää, mitä kaikkea tavoitteen saavuttaminen tulee meiltä vaatimaan, mutta olemme mukana muutospolulla. Ilmastotyö vaati uusien keinojen löytämistä, parempaa dataa kumppaneiltamme, entistä vahvempaa yhdessä tekemistä sekä asiakkaidemme kannustamista ja auttamista kohti ilmastoviisaampia valintoja, SOK:n vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa sanoo. 

 

Ilmastotyö vaatii niin valtakunnallista kuin alueellistakin tekemistä, ja siksi PKO on sitoutunut näihin koko S-ryhmän tavoitteisiin. Yhdessä henkilökunnan ja omistajiemme kanssa asioita tehden saamme varmasti vaikuttavia tuloksia aikaiseksi, toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.


Yhteistyökumppaneiden tekemä arvokas ilmastotyö näkyy ryhmän päästölaskelmissa. Jatkossa kaupparyhmä edellyttää, että kaikki yli 10 miljoonan euron arvosta tuotteita toimittavat tavarantoimittajat päivittäistavarakaupassa asettavat omaan toimintaansa tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Tähän mennessä kyseinen tavoite on koskenut kahta kolmasosaa S-ryhmän isoimmista toimittajista. S-ryhmä on tukenut tavarantoimittajiensa ilmastotyötä Iso Juttu -ohjelman kautta, jonka tavoitteena on miljoonan tonnin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteesta on saavutettu jo 70 prosenttia tähän mennessä. 
 

Oman toiminnan päästöt kuriin viisi vuotta etuajassa 

S-ryhmä jatkaa jo aiemmin julkaistujen ilmastotavoitteidensa toteuttamista. S-ryhmän tavoitteena on vähentää oman toiminnan päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 tasosta. Tavoite saavutetaan arviolta viisi vuotta ennakoitua aiemmin. Esimerkiksi vuoden 2023 loppuun mennessä PKO on vähentänyt oman toiminnan hiilipäästöjä jo noin 90 prosenttia vuoden 2015 tasosta.


S-ryhmän tavoitteen saavuttaminen on vaatinut tinkimätöntä työtä. Lähes 600 S-ryhmän myymälään on vaihdettu ympäristöystävällisemmät, luonnollisia kylmäaineita käyttävät kylmälaitteet. Energiatehokkuutta on parannettu mm. ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmiä tehostamalla ja saneeraamalla sekä LED-valoilla. S-ryhmä on investoinut uusiutuvaan energiaan, ja onkin maan suurimpia tuuli- ja aurinkosähkön tuottajia. PKO on Pohjois-Karjalassa maakunnan suurin yksityinen aurinkosähkön tuottaja. Muun muassa nämä tekijät ovat päästövähennysten takana.
 

Lisätietoja: Nina Elomaa, vastuullisuusjohtaja, S-ryhmä, nina.elomaa@sok.fi, puh.  010 768 0803 
Petri Vähä, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, PKO, petri.vaha@sok.fi, p. 050 440 4332


Net Zero –tavoitteella
tarkoitetaan oman toiminnan ja arvoketjun (scopet 1, 2 ja 3) päästöjen vähentämistä nettonollaan tai tasoon, joka vastaa 1,5 asteen skenaarion mukaisia päästötavoitteita. Päästövähennysten tavoitteet ja vaikuttavimmat toimet perustuvat yrityksen liiketoimintaan. Yrityksen katsotaan saavuttaneen Net Zero -tavoitteen vasta, kun se on saavuttanut pitkän aikavälin tieteeseen perustuvan tavoitteensa ja neutraloinut mahdolliset jäljelle jääneet päästöt. Pitkän tähtäimen tavoitteen lisäksi yrityksen on määriteltävä tehokkaat lyhyen tähtäimen tavoitteet.