S-Pankki ja Tapiola Pankki yhdistyvät osana laajempaa yhteistyösopimusta


07.06.2013

S-Pankki ja Tapiola Pankki yhdistyvät uudeksi S-Pankiksi. S-ryhmä omistaa vuonna 2014 aloittavasta uudesta pankista 75 prosenttia ja LähiTapiola-ryhmä 25 prosenttia.

S-ryhmä ja LähiTapiola ovat samassa yhteydessä tehneet esisopimuksen bonuskumppanuuden aloittamisesta uudelleen muutaman vuoden tauon jälkeen. Vakuutuksia koskeva bonusyhteistyö pyritään aloittamaan vuoden 2014 kesäkuun alusta.

Lisäksi osapuolet ovat solmineet aiesopimuksen S-ryhmän ja LähiTapiolan strategisen yhteistyön syventämisestä. Yhteistyön uusia muotoja selvitetään syksyn aikana.

Pankkien fuusion myötä tarjonta osuuskauppojen asiakasomistajille laajenee vakuudelliseen luotonantoon. Vastaavasti LähiTapiolan asiakkaat saavat mahdollisuuden monipuolisempaan pankkiasiointiin merkittävästi laajemmassa palveluverkostossa.

— Yhdistyvien pankkien taseet täydentävät toisiaan erittäin hyvin ja yhdessä pankit muodostavat isomman kokonaisuuden, jolla on erillisiä toimijoita paremmat toimintaedellytykset, SOK:n pääjohtaja Kuisma Niemelä korostaa.

Kasvaneista voimavaroistaan huolimatta uusi S-Pankki aikoo tavoitella asuntolainojen ja muun vakuudellisen luotonannon osalta hallittua, maltillista ja kannattavaa kasvua. Sen sijaan peruspankkipalveluissa, kulutusluotoissa, rahastoliiketoiminnassa ja varainhoidossa tavoitteena on voimakkaampi kasvu.

Osana pankkien yhdistymistä LähiTapiola Varainhoidon varainhoitoliiketoiminta ja rahastoliiketoiminta eriytyvät. Rahastoliiketoiminta siirretään S-Pankin tulevaan tytäryhtiöön FIM Varainhoito Oy:öön, jolloin siitä tulee Suomen neljänneksi suurin rahastoyhtiö. LähiTapiolan varainhoitoyhtiö puolestaan jatkaa LähiTapiolan sataprosenttisessa omistuksessa ja sen varainhoitoasiakkaiden asemaan tai palveluihin ei tule muutoksia. LähiTapiola Varainhoito vastaa fuusion jälkeenkin LähiTapiola-nimisten rahastojen salkunhoidosta.

— Uusi S-Pankki sekä S-ryhmän ja LähiTapiolan yhteistyö luo ja vahvistaa alueyhtiöidemme toimintaedellytyksiä.  Kahden asiakasomisteisen ja alueellisesti vahvan ryhmän yhteistyö luo uudenlaista lisäarvoa asiakkaille sekä palveluissa että eduissa, LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Erkki Moisander sanoo.

Pankkien yhdistyminen uudeksi S-Pankiksi vaatii vielä Finanssivalvonnan sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnät. Lisäksi uuden pankin on haettava oma pankkitoimilupa.