PKO:n hallitus


PKO:n hallitus

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja 5 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntöjen mukaan toimitusjohtaja. Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua huolellisesti ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, PKO:n sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus päättää PKO:n toimintastrategiat, kokonaistavoitteet, vuosittaiset taloudelliset ja muut tavoitteet sekä tarvittavat toimintasuunnitelmat. Lisäksi hallitukselle kuuluu mm. investoinneista, omaisuuden myynnistä, johdon nimityksestä, henkilöstöpolitiikasta ja lainoista päättäminen.

PKO:n hallitus 2024:

Juha Kivelä, toimitusjohtaja, Joensuu, (pj.)

Ilkka Herva, toimitusjohtaja, Joensuu

Heidi Hämäläinen, aluejohtaja, Joensuu

Timo Partanen, tekninen päällikkö, Kaavi

Juho Pesonen, matkailuliiketoiminnan professori, Siilinjärvi

Ari Punkkinen, johtaja, Liperi

Lisäksi kokouksiin osallistuvat hallintoneuvoston puheenjohtaja, yliopettaja Kim Wrange Kontiolahdelta sekä hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkoherra Paavo Ratilainen Liperistä.

Hallituksen sihteerinä toimii PKO:n talousjohtaja Antti Pölönen.