Edustajisto


Edustajisto

PKO:n omistajien eli jäsenten ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, johon kuuluu 50 jäsentä. Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan asiakasomistajien keskuudessa toimeenpantavilla vaaleilla.

 

Edustajisto

  • vahvistaa tilinpäätöksen ja voitonjaon
  • päättää ylijäämän käytöstä
  • myöntää vastuuvapauden
  • valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat
  • päättää sääntömuutoksista

 

PKO:n edustajiston vaalit 2024:

Kaikkien ehdokkaiden saamat äänimäärät: PKOn edustajiston vaalien tulokset

PKO:n edustajisto 2024