Apua nuorten mielenterveystyöhön: MIELI ry:n ja PKO:n Pidä huolta -kampanja


13.04.2023

Kuva: Polvijärven koulun kouluvalmentaja Ani Nevalainen on lähin henkilö oppilaiden kanssa silloin, kun heillä on huolia.

 

MIELI ry:n ja PKO:n Pidä huolta -kampanjan avulla on koulutettu opettajia ja lisätty keskusteluapua nuorille

Nuorten mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä ja sen takia myös opettajille on hyvä kouluttaa mielenterveystaitoja. Polvijärvellä opettajia aiheeseen kävi opastamassa MIELI ry:n asiantuntija Saija Viljakainen.

– Koulutus oli vapaaehtoinen, mutta suurin osa koulumme opettajista kävi sen. Meillä on ollut aikaisemminkin välineitä mielenterveystyöhön, mutta nyt meillä oli mahdollisuus paneutua asiaan yhdessä. Molemminpuolinen arvostus toisiamme kohtaan on avainsana koulujen mielenterveystyössä, erityisopettaja Terhi Kohonen kertoo.

 

Yksi aikuinen voi auttaa satoja nuoria

Mielenterveystaitojen koulutus liittyy MIELI ry:n Pidä huolta -kampanjaan. Kampanjassa korostetaan, että jo yksi aikuinen voi auttaa satoja nuoria. Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) oli vuonna 2022 mukana MIELI ry:n Pidä huolta -kampanjassa, jossa kerättiin valtakunnallisesti yli miljoona euroa nuorten mielenterveystyöhön. PKO osallistui keräykseen 10 000 eurolla sekä markkinoi lahjoitusmahdollisuutta näkyvästi sosiaalisen median kanavissaan ja myymälänäytöillä. Viime vuonna kerätyillä varoilla on nyt päästy auttamaan pohjoiskarjalaisia nuoria. Kampanjan tuotto käytetään lyhentämättöminä nuorille kriisiapua tarjoavaan Sekasin-chattiin sekä koulutuksiin, joilla vahvistetaan yläkoulujen opettajien taitoja tukea nuorten mielenterveyttä. Polvijärven koulun opettajista suurin osa osallistui MIELI ry:n ilmaisiin koulutuksiin. Veloituksettomuuden mahdollisti Pidä Huolta -kampanjassa kerätyt varat.


Ovi on aina auki nuorille

Polvijärven koulun erityisopettaja Terhi Koho ja musiikinopettaja Arttu Leppänen ovat ottaneet Pidä huolta -kampanjan omakseen ja toteuttavat sitä opetustyössään. He sanovat, että ovi on aina auki nuorille ja välitunnitkin vietetään usein yhdessä.

Arttu Leppäsellä on aina aikaa oppilaille. Hän sanoo olevansa opettajana kutsumusammatissa. Mieli ry:n koulutuksista eniten hänelle on jäänyt käteen materiaalit, joiden kanssa on helppo työskennellä.

– On tärkeää ottaa oppilaat mukaan kaikkeen koulun toimintaan. Tehdä heidän kanssaan yhdessä muutakin kuin koulutehtäviä ja kysyä heidän mielipiteitään asioihin. Esimerkiksi musiikkiluokan sisustuksen oppilaat ovat itse tehneet. Melkein poikkeuksessa vietän välitunnitkin oppilaiden kanssa, Leppänen sanoo.

Polvijärven koulun kouluvalmentaja Ani Nevalainen sanoo olevansa koulunsa joustopala, se arjessa kohtaava ja kuunteleva aikuinen. Nevalaisen mukaan monelle nuorelle avun tarjoaa jo se, että hän saa keskustella jonkun kanssa esimerkiksi yksinäisyyteen, arjessa jaksamiseen, kiusatuksi joutumiseen liittyvistä ajatuksista ja tuntemuksista.

– Olen jalkautunut nuorten avuksi tunneille ja välitunneille. Nuorilla on tarve jutella asioistaan turvallisen aikuisen kanssa. Koitan aina sanoa nuorille, että olkaa armollisia itseänne kohtaan. Ahdistuskin kuuluu elämään ja siihen on hallintakeinoja, Nevalainen kertoo.

– PKO:n tavoite on tehdä Pohjois-Karjalasta entistä parempi paikka elää, ja lähdimme mukaan Pidä huolta -kampanjaan, koska näin voimme tehdä ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä. Turvaamalla matalan kynnyksen avunsaantia pohjoiskarjalaiset nuoret saavat keinoja kohti parempaa oloa. Näin PKO tekee yhteistä hyvää, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä avaa kokonaisuutta.