Ilkka Pirskanen PKO:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi


20.01.2015

Ilkka Pirskanen PKO:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

 

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan hallintoneuvosto järjestäytyi ja valitsi 9.1.2015 pitämässään kokouksessa hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Ilkka Pirskasen. Hän on ammatiltaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän johtaja. Hallintoneuvoston puheenjohtajan valinta tuli ajankohtaiseksi kun tehtävää pitkään hoitanut Otto Mikkonen jäi säännöissä määritellyn ikäpykälän täytyttyä tehtävästä pois.

 

PKO:n hallintoneuvosto vahvistaa osuuskaupan strategian, valvoo osuuskaupan toimintaa sekä valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan. PKO:n hallintoneuvostoon kuuluu 17 jäsentä, joista 15 valitsee PKO:n edustajisto. Muut kaksi ovat osuuskaupan palveluksessa olevia henkilöstön edustajia. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää 3 vuotta, ja kunakin vuonna kolmannes jäsenistä on erovuorossa.

 

9.1. pitämässään kokouksessa hallintoneuvosto valitsi PKO:n hallitukseen uusina jäseninä Martti Toivasen ja Timo Kallion. Toivanen on Mantsinen Groupin toimitusjohtaja ja Timo Kallio toimii Joensuussa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen hallintojohtajana. PKO:n hallituksen muut jäsenet ovat asianajaja Harri Kontturi ja apulaisprofessori Anu Puusa.

 

PKO:n omistajien eli jäsenten ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, johon kuuluu 40 jäsentä. Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan asiakasomistajien keskuudessa toimeenpantavilla vaaleilla. Edustajisto valitsee PKO:n hallintoneuvoston.

 

Lisätietoja toimitusjohtaja Juha Kivelä, puh. 010 762 2026