Jani Lehikoinen PKO:n kiinteistöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi


31.01.2024

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) nykyinen kiinteistöpäällikkö Jani Lehikoinen on nimitetty 1.2.2024 alkaen PKO:n kiinteistöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Kiinteistöjohtajana Lehikoinen vastaa PKO:n uusien kiinteistöjen rakennuttamisen ohjaamisesta, kiinteistöportfolion operatiivisesta johtamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Lisäksi hänellä on kokonaisvastuu PKO:n kiinteistöjen vuosisuunnittelusta ja budjetoinnista, vuokrausliiketoiminnasta sekä kiinteistöjen energiatehokkuudesta. Lehikoinen vastaa myös PKO:n kiinteistöasiantuntijoiden ja kunnossapitohenkilöiden työnohjauksesta.

Lehikoinen on jo aiemmin hyvin pitkälle vastannut näistä kokonaisuuksista. Johtoryhmän jäseneksi nimityksen myötä tavoitteena on tiivistää ja syventää kiinteistötoimintojen sekä toimialojen yhteistyötä ja varmistaa kiinteistöliiketoimintojen strateginen kehittyminen.
PKO:lla on yhteensä 100 erityyppistä kiinteistöä, joiden kokonaispinta-ala on yli 220 000 neliömetriä.

Lehikoinen on 45-vuotias ja hän on työskennellyt PKO:lla vuodesta 2018 lähtien.

PKO:n johtoryhmän muodostavat 1.2.2024 lähtien toimitusjohtaja Juha Kivelä, vähittäiskaupan toimialajohtaja Henrik Härkönen, matkailujohtaja Satu Näsärö, talousjohtaja Antti Pölönen, kehitysjohtaja Saija Viiliäinen, kiinteistöjohtaja Jani Lehikoinen, henkilöstöjohtaja Mika-Jussi Mononen sekä viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Petri Vähä.

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Kivelälle.