Lieksan kaupunki ja PKO valmistelevat Loma-Kolin alueen matkailutoimintojen kehittämistä


08.06.2023

Lieksan kaupunki ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) ovat sopineet käynnistävänsä Loma-Kolilla ranta-asemakaavoituksen, jonka tavoitteena on mahdollistaa alueen matkailutoimintojen kehittäminen.

Rintasenvaaran ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus on käynnistynyt Lieksan kaupungin ja PKO:n aloitteesta.

Alueen pinta-ala on noin 65,4 hehtaaria, josta PKO:n omistama alue on noin 56,9 hehtaaria ja Lieksan kaupungin omistama alue on noin 8,5 hehtaaria. Sopimus koskee Lieksan kaupungin ja PKO:n omistamaa pääosin asemakaavatonta kiinteistöä nimeltä Rintasenvaara.

PKO:n omistamalla maalla ei ole kaavoissa osoitettua rakennusoikeutta. Kaupungin omistamalla alueella on ranta-asemakaavassa rakennusoikeutta yhteensä noin 7 500 neliömetriä. Nyt solmitun sopimuksen tarkoituksena on, että kaupunki ja PKO sopivat tarkemmin alueen asemakaavan valmistelun käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista. Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen taustoittaa, että nyt aloitettavalla ranta-asemakaavalla toteutetaan osaltaan Kolin iso kuva 2050 ja Kolin matkailuvisio 2050 -asiakirjojen mukaisia Kolin alueen aktiiviseen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä tuetaan voimassa olevia Koli-Ahmovaara osayleiskaavan 2040+ ja Kolin vaikutusalueen strategisen yleiskaavan 2040+ tavoitteita.

– Kaavatyössä noudatetaan Lieksan kaupungin strategiassa keskeiseksi asetettuja tavoitteita, kuten Kolin alueen monipuolisen matkailun ja yritystoiminnan mahdollistamista ja tukemista. Samalla tavoiteltu tuleva kehitys tulee tukemaan alueen palveluita, työllisyyttä ja Kolin alueen pysyvää asumista. Kaavalla pyritään vahvistamaan edelleen myös koko Kolin alueen houkuttelevuutta ja elinvoimaisuutta, kaupunginjohtaja Määttänen sanoo.

Osana kaavoitusprosessia tehdään tarvittavat selvitykset, mm. maastokartoitus, luonto- sekä liito-orava- ja viitasammakkoselvitys. Lisäksi tehdään maisema-analyysi. Alustavan arvion mukaan kaavoitusprosessi vie noin kaksi vuotta.

Kaavoituksen tavoite on Loma-Kolin alueen matkailutoimintojen kehittäminen esimerkiksi siten, että se mahdollistaisi alueelle uutta majoitusrakentamista. Sekä kaupunki että PKO korostavat sitä, että ensisijaisena tavoitteena on löytää matkailurakentamiseen maakunnan ulkopuolisia yhteistyökumppaneita.

– PKO:lla on tavoitteena mahdollistaa Loma-Kolin alueelle matkailurakentamista. Maakunnan ulkopuolisten toimijoiden houkutteleminen operaattoreiksi laajentaisi ja toisi hyvän lisän alueen palvelutarjontaan, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.