PKO leikkasi ilmastopäästöjään 63%


08.11.2021

Vuoden 2021 loppuun mennessä päästöleikkaus jo yli -70%:a.

PKO on pudottanut oman toimintansa hiilipäästöjä vuodesta 2015 vuoden 2020 loppuun 63 prosenttia. Kaikki uudet toimenpiteet nostavat päästövähennykset tämän vuoden loppuun mennessä jo yli 70%:in. Osuuskaupan tavoitteena on olla hiilinegatiivinen vuonna 2025.

PKO:n oma toiminta tuotti vuonna 2020 yhteensä 4 483 tonnia hiilidioksidia. Määrä oli 29 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019 ja 63 prosenttia pienempi kuin 2015.  Hiilipäästöjen nopean pudotuksen keskeisin tekijä on ollut siirtyminen käyttämään uusiutuvaa sähköä. Myös energiatehokkuuden parantaminen on edennyt hyvin.

Osana S-ryhmää PKO julkisti keväällä 2020 kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa, joiden mukaan se on oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuonna 2025. Tuolloin niin PKO kuin koko S-ryhmä siis poistaa ilmasta enemmän hiiltä kuin sitä sinne tuottaa. Päästöjen radikaalin leikkaamisen lisäksi tavoitteen toteuttaminen vaatii jäljelle jäävien, esimerkiksi kaukolämmöstä syntyneiden päästöjen kompensoimista erilaisilla hiilensidontahankkeilla. Kompensoinnin tarve pienenee vuosikymmenen aikana päästövähennystavoitteen lähestyessä.

– Pyrimme vaikuttamaan siihen, että 2025 mennessä on luotu yhteiset pelisäännöt, jotka mahdollistavat kotimaiset ja sitä kautta myös alueelliset kompensaatiohankkeet. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää poliittisilta päättäjiltä. Toteutuessaan kotimaiset kompensaatiohankkeet toisivat maa- ja metsätalouteen uutta tulovirtaa, toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.

– Hiilineutraaliutta tavoiteltaessa merkittävä rooli on myös aurinkopaneeleilla, joiden avulla pystytään tuottamaan energiaa läpi vuoden ydintalven pimeintä ajanjaksoa lukuun ottamatta. Aurinkoisimpina päivinä paneelit tuottavat pienemmissä S-marketeissa koko yksikön energiatarpeen. Lisäksi ne pienentävät lämpökuormaa ja vähentävät viilennystarvetta kesäisin, kertoo PKO:n vähittäiskaupan toimialajohtaja Henrik Härkönen.

Viimeistään vuoteen 2030 mennessä kaikki PKO:n käyttämä sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla. 2020–2022 PKO rakentaa 33 aurinkovoimalaa. 2021 aurinkovoimalat tulevat
S-marketien Kitee, Lieksa, Niinivaara, Reijola, Siilainen ja Ylämylly katoille sekä Sale Kiihtelysvaaraan ja ABC-liikenneasemille Kitee, Marjala sekä Kontiolahti.
Kylmälaitteissa käytettävillä kylmäaineilla on myös merkittävä rooli päästöjen pienentämisessä.

– EU:n niin sanottu F-asetus vaatii ilmastoa pilaavien kylmäaineiden käytön merkittävää rajoittamista 2030 mennessä. Me täytämme nuo tavoitteet kaikissa vähittäiskaupan yksiköissämme jo vuoden 2022 aikana. Toivomme maakunnan muiden vähittäiskaupan toimijoiden liittyvän joukkoon ilmastotoimien eturintamaan, toimitusjohtaja Juha Kivelä kertoo.

Aurinkovoimaloiden asennukset, energiatehokkuusinvestoinnit esimerkiksi kylmälaitteisiin ja PKO:n hotellien saamat kestävän matkailun tunnukset ovat käytännön toimenpiteitä, joilla PKO etenee kohti ilmastotavoitteitaan.

Omien ilmastotoimiensa lisäksi PKO ja S-ryhmä ovat haastaneet tavarantoimittajansa mukaan Iso juttu -kampanjaan, jossa on tarkoitus vähentää hiilipäästöjä yhteensä miljoona tonnia. Mukaan on lähtenyt jo yli sata yritystä.

Lisätietoja: Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Petri Vähä, PKO, 010 762 2034