PKO myynninkehityksessä valtakunnan ykkönen


26.02.2016

PKO myynninkehityksessä valtakunnan ykkönen

Volyymit, omistajamäärä sekä asiakas- ja työtyytyväisyys kasvussa.

 

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) toimitusjohtaja Juha Kivelä on varovaisen tyytyväinen vuoden 2015 tuloslukuihin.

 • Peilattuna aikaan ja suhdanteeseen vuosi 2015 sujui kohtuullisen hyvin. Ruuan hinnan halpuuttaminen ja polttonesteiden hinnan aleneminen pienensivät euromääräistä myyntiä, mutta niin omistaja- ja asiakasmäärämme kuin myytyjen tuotteiden kilo- ja litramäärätkin ovat kasvaneet. Yhä useampi pohjoiskarjalainen asioi omistamassaan kaupassa, joten tarjontamme on koettu hinta-laatusuhteeltaan houkuttelevaksi. Myös asiakastyytyväisyys ja henkilöstön työtyytyväisyys ovat entisestään parantuneet.

 

2015 PKO:n verollinen myynti oli 375,3 miljoonaa euroa. Myynnin arvo laski edellisvuodesta 0,6 prosenttia.

 • Olimme myynnin kehityksessä jo toista vuotta peräkkäin S-ryhmässä ykkönen, Kivelä sanoo.

 

Lisää omistajia

PKO:n jäsenmäärä 31.12.2015 oli 74 063, missä on nettokasvua edellisestä vuodesta 4 061 jäsentä. Toimialueen talouksista kahdeksan kymmenestä (80,5%) on osuuskunnan omistajia.

 • Omistajat pääsevät käyttämään äänioikeuttaan 29.2.-16.3. järjestettävissä vaaleissa, joissa valitaan uusi edustajisto. Ehdokkaisiin voi tutustua internetissä osoitteessa www.pko.fi/vaalit olevan vaalikoneen avulla. Edustajiston tehtävänä on huolehtia, että osuuskauppaa kehitetään omistajien toiveiden mukaan, Kivelä toteaa.

PKO:n omistajille maksettiin Bonusta (11,4 M€), maksutapaetua (0,2 M€), ylijäämänpalautusta
(5,2 M€) ja osuusmaksun korkoa (0,8 M€) yhteensä 17,6 miljoonaa euroa. Keskimääräinen palautus on 244 euroa/jäsen, mikä on Suomen 20 osuuskaupan joukossa toiseksi paras lukema.

   –  Mainittujen etujen lisäksi omistajat hyötyivät edullisesta ruokakorista, tuote-eduista ja                                                                                             
      maksuttomista pankkipalveluista vähintään toisen samanmoisen summan. PKO on 1990-luvun  
      lopusta lähtien ollut Suomen parhaiten palkitsevien osuuskauppojen joukossa eli joko
      paras  tai toiseksi paras, Kivelä sanoo.

Suomen viidenneksi innostavin työpaikka

PKO on maakunnan suurin palvelualan työnantaja, ja koko henkilökunta on tulospalkkauksen piirissä. Vuoden 2015 aikana PKO työllisti keskimäärin 1 146 henkilöä (1 142 vuonna 2014). Palkkoja ja palkkioita PKO maksoi maakuntaan viime vuonna yhteensä 29 miljoonaa euroa.
Työhyvinvointi ja hyvä esimiestyö ovat olleet PKO:n henkilöstötyön painopisteitä jo usean vuoden ajan. Tehty työ näkyy hyvinä tuloksina työyhteisötutkimuksessa. PKO:n henkilöstön työtyytyväisyys ylittää tilastollisesti merkitsevästi suomalaisyritysten henkilöstöjen tavanomaisen tason (PKO 75,5 Suomen yleisnormi 65,4).  PKO on viimeisimmän henkilöstötutkimuksensa tulosten perusteella valittu Suomen 5. innostavimmaksi työpaikaksi. Corporate Spiritin tutkimuksen vastasi yli 70 000 suomalaista noin 200 yrityksestä. PKO on maakunnan ainoa yritys viiden parhaan joukossa.

PKO on 11 kunnan ja kaupungin alueella myös välillisesti merkittävä työllistäjä. PKO:n investoinnit olivat viime vuonna 7,3 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan työllisyysvaikutuksena noin 117 henkilötyövuotta.

 • Vuoden 2015 suurimmat investointimme olivat S-market Karsikon avaus, S-parturi-kampaamon avaaminen Sokoksessa sekä Sale Kiihtelysvaaran ja Sale Kontiolahden avaukset, Kivelä sanoo.
   


Nuorten työllistämisestä ei tingitä

Osuuskauppa on myös merkittävä nuorten työllistäjä.

 • Osuustoiminnallisena yrityksenä linjamme on, että taloudellisesti haastavinakaan aikoina emme tingi nuorten työllistämisestä. Viime kesänä tarjosimme 650 nuorelle kesätöitä, ja tulevalle kesälle nostimme määrän 700 nuoreen, Kivelä linjaa.
   

Harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja voi hakea 13.3. asti, ja ohjeet löytyvät netistä osoitteessa www.pko.fi/kesatyot. Kesätöitä haetaan tänä vuonna täysin sähköisesti.

Kulukuuri puree – tulos edellisvuotta parempi
PKO:n toiminnan tulos oli 14,6 miljoonaa euroa (v. 2014 tulos oli 13,8 M€). Tulosparannus tehtiin tiukalla kulukuurilla, onnistuneella hävikinhallinnalla, halpuuttamisen myötä kasvaneilla volyymeilla sekä käyttötavarakaupan ja matkailu- ja ravitsemiskaupan myönteisellä kehityksellä. Myös SOK:n kulukuuri näkyy PKO:n tuloksessa. Kun SOK:n toimintaa on tehostettu, heiltä ostettujen palvelujen hinta on laskenut. Lisäksi PK Terveyden toiminta toi kustannussäästöjä. Esimerkiksi sairausajanpalkkojen osuus maksetuista palkoista on laskenut 2 prosenttiin kun alan keskiarvo on yli 4,5 prosenttia.

 • Jos olisimme alan keskiarvossa, kulumme olisivat vuositasolla noin 0,5 miljoonaa euroa nykyistä suuremmat. Työtyytyväisyysluvuista näkee, että ennakoivat työterveysmallimme ovat sairastavuuden laskemisen ohella osaltaan lisänneet työtyytyväisyyttä, Kivelä sanoo. 

Kaikki PKO:n päätoimialat eli päivittäis- ja käyttötavarakauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppa olivat kannattavia vuonna 2015.

83 miljoonaa euroa maakuntaan

PKO:n perustehtävä on tuottaa omistajilleen kilpailukykyisiä palveluja ja etuja sekä edistää maakunnan elinvoimaisuutta. Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti kaikki PKO:n palveluihin käytetyt eurot palautuvat toimialueelle. Osuuskunnan koko toiminnan tulos ohjataan muun muassa investointeihin, palveluja käyttävien omistajien palkitsemiseen sekä henkilöstöstä huolehtimiseen. Pohjois-Karjalaan jäävät verot (3,0 M€) euroa sekä palkat ja palkkiot (29,0 M€). PKO:n investoinnit olivat (7,3 M €), ostot omasta maakunnasta (25,4 M €), asiakasomistajien saamat edut (17,6 M €) sekä yhteiskuntavastuun kautta mm. lukuisille urheilu-, kulttuuri ja järjestöalan toimijoille annettu tuki
(0,7 M €). Kun nämä kaikki lasketaan yhteen, vuonna 2015 PKO:n toiminnan hyödyt omaan maakuntaan olivat 83 miljoonaa euroa.  

Palveluiden kehittäminen jatkuu

 • Päivittäistavarakaupassa tavoitteenamme on kustannustehokkaalla toiminnalla tarjota omistajillemme paikkakunnittain ja myymäläkokoluokittain aina alueen edullisin ruokakori. Lisäksi kannamme vastuuta ruokahuollosta ja palveluista eri puolilla maakuntaa, emmekä keskity toimimaan vain kaikkein tiheimmin asutuilla seuduilla, Kivelä sanoo.

Kivelän mukaan osuuskunnalle on luonteenomaista, että yritykselle ei tavoitella maksimaalista tuottoa vaan maksimaalista hyötyä omistajille.
 

 • Myönteistä on se, että hyvän tuloksen ansiosta pystymme halpuuttamaan elintarvikkeiden hintoja lisää tänä vuonna sekä kehittämään toimipaikkaverkostoamme, Kivelä sanoo.

 

PKO:n myynnin arvioidaan verkoston kehityksen ja jäsenmäärän kasvun myötä kehittyvän myönteisesti vuodesta 2015. Myös toiminnan tuloksen arvioidaan nousevan vuodesta 2015.


Lisätietoja toimitusjohtaja Juha Kivelä, p. 010 762 2026, juha.kivela@sok.fi
 


PKO:n tilinpäätöstiedot ja vuosi 2015 lukuina:

 • Verollinen myynti pieneni 2,3 M€ eli 0,6 %:a ollen 375,3 M€ (edv. 377,6 M€)
 • Toiminnan tulos 14,6 M€, mikä on 4,7,% liikevaihdosta (edv.: 13,8 M€, 4,4%/lv.)
 • Investoinnit 7,3 M€, mikä on 2,4 % liikevaihdosta (inv.2014 olivat 8,2 M€, 2,6 %/lv)
 • Omistajille palautuksia yhteensä 17,6 M. Bonus eli jäsenalennus 11,4 M€
  S-Pankin korteilla maksetuista ostoksista maksettu maksutapaetu 0,2 M€. Vuoden 2014 tuloksen perusteella maksettiin voitonjakona asiakasomistajille ylijäämänpalautusta 2,0 prosenttia bonusostoista PKO:n toimipaikoista eli 5,2 milj. euroa. Osuuspääomalle maksettiin 12 prosentin korko eli yhteensä 806 tuhatta euroa.
 • Taseen loppusumma oli 203,5 milj. euroa (edv. 201,4 milj. euroa).
 • Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 8,6 (edv. 7,9)
 • Omavaraisuusaste 78,9 prosenttia (edv. 76,6)
 • Henkilöstöä 1 146 (edv. 1 142 henkilöä), kasvua 4 hlö. Henkilötyövuosiksi muutettuna 752 henkilötyövuotta (edv.746), + 6 htv.
 • Henkilöstön työtyytyväisyys 75,5 (edv. 74,7) – suomalaisyritysten normi 65,4.
 • Uusia omistajia 5 376, PKO:sta erosi tai siirtyi muihin osuuskauppoihin
  1 315 asiakasomistajaa, joten jäsenten nettolisäys oli 4 061.
 • AO-talouksia 80,5 prosenttia toimialueen talouksista.
 • PKO maksoi palkkoja ja palkkioita 29,0 milj. € ja tuloveroja 3,0 milj. €
 • Ostot maakunnasta 25,4 milj. €

 

Vuoden 2015 uudet toimipaikat ja merkittävimmät muutokset:

 • Sokoksen S-parturikampaamon avaus 5/2015
 • S-market Karsikon avaus 9/2015
 • Las Palmasin avaus 9/2015
 • Sale Kiihtelysvaara: kaluste-, miljöö- ja energiajärjestelmäuudistus 10/2015
 • ABC Market Kontiolahdella konseptimuutos Sale Kontiolahdeksi 10/2015

 

Vuoden 2016 näkymät

Yleisen talouden kehityksen vaisusta näkymästä huolimatta ovat PKO:n liiketoimintojen näkymät vuodelle 2016 varovaisen positiiviset. Liikevaihdon odotetaan kehittyvän hieman vuodesta 2015. Verkoston ylläpitämistä ja kehittämistä tullaan jatkamaan vuonna 2016.

Vähittäiskaupan kehittämisen keskipisteenä 2016 tulee olemaan hintakilpailukyvyn varmistaminen ja päivittäistavarakaupan verkoston edelleen kehittäminen. Vähittäiskaupan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuoden 2016 aikana ja kokonaisuutena vähittäiskaupan tuloksen arvioidaan olevan vuotta 2015 paremmalla tasolla.

Matkailu- ja ravitsemiskaupassa (MaRa) vuoden 2016 odotetaan olevan vuotta 2015 heikompi. Vuosi 2015 oli Pohjois-Karjalassa vilkas tapahtumavuosi, joten MaRa-kaupan myynti pienentynee vuodesta 2015. Tuloksen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

Palveluliiketoiminnoissa kehittämistä jatketaan niin kuluttaja-asiakkaille tarjottavissa terveyspalveluissa kuin työterveydessä. Parturi-kampaamoissa sekä hautaus- ja kukkakaupassa toimintoja kehitetään, joten odotukset palveluliiketoimintojen myynnin kehitykselle ovat vahvat.

PKO:n myynnin arvioidaan verkoston kehityksen ja jäsenmäärän kasvun myötä kasvavan hieman vuodesta 2015. Myös toiminnan tuloksen arvioidaan nousevan vuodesta 2015. PKO-konsernin rahoitusasema ja maksuvalmius säilyvät hyvinä myös vuonna 2016.

Lisätietoja toimitusjohtaja Juha Kivelä, p. 010 76 22026, juha.kivela@sok.fi