Tyytyväiset ristiintyöskentelijät


Työelämä on murroksessa. Yhden ja saman työn tekeminen tästä iäisyyteen ei välttämättä ole houkutteleva ajatus – eikä usein edes mahdollista. Me PKO:ssa olemme muutoksessa mukana ja kannustamme henkilöstöämme tekemään halutessaan töitä useissa eri toimipaikoissa ja eri toimialoilla.

Työtyytyväisyystutkimuksessa halusimme selvittää, miten henkilökunta kokee työtuntien riittävyyden. Suurin osa oli sitä mieltä, että heillä on työtunteja riittävästi. Kuitenkin 250 hengen joukko olisi valmis työskentelemään nykyistä enemmän.

Määrä oli ehkä odotettua pienempi, mutta kuitenkin niin suuri, että asialle on syytä tehdä jotakin. Ristiintyöskentely on nähdäksemme se keino, jolla asiaan voidaan nopeimmin vaikuttaa. Se on win-win-toimintatapa: työntekijälle se tarjoaa paitsi mahdollisuuden lisätä tuntejaan, myös mahdollisuuden tehdä aiempaa vaihtelevampaa työtä ja löytää näin uudenlaista merkityksellisyyttä työntekoon.

Samalla työskentely useammassa toimipaikassa antaa mahdollisuuden vakaampaan toimeentuloon tasaamalla kausivaihteluiden vaikutusta.

Työnantajalle ristiintyöskentely tarkoittaa joustavuutta. Se helpottaa työn ohjausta sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Toimipaikkojen välillä liikkuvat työntekijät tuovat mukanaan uusia ideoita ja energiaa.