Asiamies, eli ehdokaslistan tekijä

PKO:n edustajiston vaaleissa käytetään suhteellista vaalitapaa. 

Suhteellisessa vaalitavassa ehdokkaat on nimetty useammalle ehdokaslistalle, kukin ehdokas yhdelle listalle. Läpipääsyyn vaikuttaa ehdokkaan henkilökohtaisesti saamien äänien lisäksi ehdokaslistan kaikkien ehdokkaiden saama äänimäärä.

Ehdokkaat ilmoittautuvat omalla alueellaan asuvan ehdokaslistan laatijalle eli asiamiehelle. Asiamies kutsuu ehdolla olevan henkilön mukaan hallinnoimalleen listalle.

 

Kuka voi ryhtyä asiamieheksi?

Voit ryhtyä asiamieheksi osuuskauppavaaleissa, kun:

  • asut vaaliosuuskaupan toimialueella
  • sinut on hyväksytty vaaliosuuskaupan jäseneksi ennen vaalivuoden alkua
  • olet täyttänyt 15 vuotta vaaleja edeltävän vuoden loppuun mennessä

Jos haluat ryhtyä asiamieheksi ja muodostaa oman ehdokaslistan, tarvitset myös

  • varamiehen sekä
  • ehdokaslistan allekirjoittajan.

Nämä kolme ehdokaslistan laatijaa eivät voi itse asettua ehdolle.

 

Varamies voi hallinnoida ehdokaslistaa, kuten varsinainen asiamieskin. Allekirjoittajalla ei ole listan muokkausoikeutta, vaan hänen tehtävänään on – nimensä mukaisesti – allekirjoittaa valmis ehdokaslista. Sekä varamiehen että ehdokaslistan allekirjoittajan tulee täyttää samat kriteerit kuin varsinaisen asiamiehen.

 

Voiko asiamies muodostaa ehdokaslistan mille tahansa jäsenalueelle?

Asiamies voi muodostaa ehdokaslistan ainoastaan oman osuuskauppansa alueella. Osuuskaupan jäsen, joka asuu muualla Suomessa eli osuuskaupan toimialueen ulkopuolella, voi kuitenkin olla allekirjoittajana minkä tahansa vaaliosuuskaupan ehdokaslistassa.

 

Ehdokaslistan muodostaminen

Asiamiehen tehtävänä on laatia osuuskauppavaaleihin ehdokaslista. Se kootaan osuuskauppavaalien sähköiseen ehdokasasettelujärjestelmään. Ehdokkaat voivat ilmoittautua asiamiehelle tai varamiehelle, jotka kutsuvat ehdokkaat omalle ehdokaslistalleen. Ehdokas saa ilmoituksen kutsusta sähköpostiinsa, jossa on linkki ehdokasasettelujärjestelmään.

Ennen ehdokasasetteluajan päättymistä asiamies kerää jokaiselta listalla olevalta henkilöltä vielä vahvistuksen omalle ehdokkuudelleen. Tämän jälkeen ehdokaslistan laatijat vahvistavat allekirjoituksillaan lopullisen ehdokaslistan. Vahvistettu lista siirtyy PKO:n vaalilautakunnalle tarkastettavaksi.