Asiamies, eli ehdokaslistan tekijä

PKO:n edustajiston vaaleissa käytetään suhteellista vaalitapaa. 

Suhteellisessa vaalitavassa ehdokkaat on nimetty useammalle ehdokaslistalle, kukin ehdokas yhdelle listalle. Läpipääsyyn vaikuttaa ehdokkaan henkilökohtaisesti saamien äänien lisäksi ehdokaslistan kaikkien ehdokkaiden saama äänimäärä.

Ehdokkaat ilmoittautuvat omalla alueellaan asuvan ehdokaslistan laatijalle eli asiamiehelle. Asiamies kutsuu ehdolla olevan henkilön mukaan hallinnoimalleen listalle.

Vähintään kolme samalla jäsenalueella asuvaa äänioikeutettua PKO:n jäsentä (asiamies, asiamiehen varamies ja ehdokaslistan allekirjoittaja) voivat esittää vaalia varten sähköisen ehdokaslistan, jossa tulee olla vähintään kaksi samalla jäsenalueella asuvaa ehdokasta. Enimmillään yhdellä ehdokaslistalla voi olla 50 ehdokasta.

 

Kuka voi ryhtyä asiamieheksi?

Voit ryhtyä asiamieheksi edustajiston vaaleissa, kun:

  • asut PKO:n toimialueella
  • sinut on hyväksytty PKO:n jäseneksi ennen vaalivuoden alkua
  • olet täyttänyt 15 vuotta vaaleja edeltävän vuoden loppuun mennessä

Jos haluat ryhtyä asiamieheksi ja muodostaa oman ehdokaslistan, tarvitset myös

  • varamiehen sekä
  • ehdokaslistan allekirjoittajan.

Nämä kolme ehdokaslistan laatijaa eivät voi itse asettua ehdolle. Yksi PKO:n jäsen voi toimia ehdokasasettelussa vain yhdessä roolissa. Jos jäsen on jollakin ehdokaslistalla asiamiesroolissa, hän ei voi asettua ehdolle yhdellekään listalle. Ehdolle asettunut jäsen ei voi toimia asiamiesroolissa yhdelläkään ehdokaslistalla.

Varamies voi hallinnoida ehdokaslistaa, kuten varsinainen asiamieskin. Allekirjoittajalla ei ole listan muokkausoikeutta, vaan hänen tehtävänään on – nimensä mukaisesti – allekirjoittaa valmis ehdokaslista. Sekä varamiehen että ehdokaslistan allekirjoittajan tulee täyttää samat kriteerit kuin varsinaisen asiamiehen.

Voiko asiamies muodostaa ehdokaslistan mille tahansa jäsenalueelle?

PKO:n vaalijärjestyksen mukaan asiamiehet voivat laatia listan ainoastaan omalle jäsenalueelleen, ja kaikkien listan laatijoiden (asiamies, asiamiehen varamies ja allekirjoittaja) on asuttava samalla jäsenalueella.

Katso jäsenalueet edustajiston vaalien sivuston etusivulta täältä.

 

Ehdokaslistan muodostaminen

Ehdokasasettelu on päättynyt 2.2.2024.

Asiamiehen tehtävänä on laatia PKO:n edustajiston vaaleihin ehdokaslista. Se kootaan PKO:n edustajiston vaalien sähköiseen ehdokasasettelujärjestelmään. Ehdokkaat voivat ilmoittautua asiamiehelle tai varamiehelle, jotka kutsuvat ehdokkaat omalle ehdokaslistalleen. Kun asiamies on lisännyt ehdokkaan tiedot järjestelmään, ehdokas saa ilmoituksen kutsusta sähköpostiinsa, jossa on linkki ehdokasasettelujärjestelmään.

Sähköisen listan voit luoda 8.1.–2.2.2024. Sähköisen vaalipalvelun tuottaa PKO:lle Edita Prima Oy. Sähköinen vaalipalvelu on avoinna 2.2.2024 klo 23:59 asti. Asiamiehet, asiamiesten varamiehet, ehdokaslistan allekirjoittajat ja ehdokkaat kirjautuvat vaalipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Asiamies perustaa vaalipalveluun ehdokaslistan ja lisää listalle vara-asiamiehen, allekirjoittajan ja ehdokkaat. Asiamies voi myös poistaa henkilöitä listalta, kunnes lista allekirjoitetaan. Myös asiamiehen varamiehellä on oikeus lisätä ja poistaa henkilöitä listalta.

Asiamiehellä on oltava tiedossaan ehdokaslistalle lisättävien henkilöiden 0643-alkuiset PKO:n jäsennumerot ja sähköpostiosoitteet. Ehdokaslistalle lisättyjen henkilöiden tulee hyväksyä rooli sähköpostiin saapuvan linkin kautta.

 

Ehdokaslistojen allekirjoittaminen ja hyväksyminen

Asiamiehen, asiamiehen varamiehen ja allekirjoittajan tulee vahvistaa ja allekirjoittaa ehdokaslista sähköisessä vaalipalvelussa 2.2.2024 klo 23.59 mennessä.

Ehdokaslista on mahdollista allekirjoittaa vasta sitten, kun

  • kaikki listalle kutsutut ehdokkaat ovat hyväksyneet ehdokkuutensa verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella (jokaisen ehdokkaan tiedoissa näkyy ”täppä” kohdassa Hyväksyntä)
  • JA ehdokaslistalle on lisätty asiamiehen varamies ja allekirjoittaja, jotka ovat hyväksyneet roolinsa verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

Allekirjoittamisen jälkeen ehdokaslista siirtyy PKO:n keskusvaalilautakunnan hyväksyttäväksi. Jos ehdokaslista on puutteellinen ja/tai virheellinen, asiamiehellä on 7 päivää aikaa korjata keskusvaalilautakunnan havaitsemat virheet ja/tai puutteet.

 

Ehdokasnumerointi ja vaalikone

Arvomme ja ilmoitamme ehdokasnumerot ehdokkaille viikolla 7. Samalla viikolla lähetämme kaikille ehdokkaille myös kutsun vastaamaan vaalikonekysymyksiin. Vaalikoneessa vastataan PKO:n toimintaa koskeviin väittämiin asteikolla eri mieltä–samaa mieltä, ja ehdokkaat voivat myös kommentoida vastauksiaan. Vaalikoneen ehdokasprofiiliin jokainen voi myös kirjoittaa vapaamuotoisen esittelyn itsestään. Äänestäjille vaalikone avautuu selattavaksi maaliskuun alussa.

 

Usein kysyttyä:

Mistä ehdokas saa valokuvaamossa tarvittavan valokuvatunnuksen?

Ehdokkaat saavat valokuvatunnuksen sähköpostiinsa, kun he hyväksyvät vaalipalvelusta saapuvan kutsun ehdokaslistalle liittymisestä. Eli toimintajärjestys on seuraava:

  1. Ehdokaslistan asiamies syöttää ehdokkaan jäsennumeron ja sähköpostiosoitteen sähköiseen vaalipalveluun.
  2. Ehdokas saa vaalipalvelusta sähköpostiinsa kutsun, jossa on linkki vaalipalveluun. Ehdokas kirjautuu palveluun verkkopankkitunnuksilla, täyttää puuttuvat tiedot ja vahvistaa ehdokkuutensa.
  3. Vahvistamisen jälkeen ehdokas saa sähköpostiinsa valokuvaamossa tarvittavan henkilökohtaisen valokuvatunnuksen.

Jos ehdokas on hyväksynyt ehdokkuutensa, mutta ei ole saanut valokuvatunnusta tai on kadottanut sen, ehdokas voi tiedustella omaa valokuvatunnustaan lähettämällä viestin osoitteeseen vaalit.pko@sok.fi. Ehdokkaalla on aikaa käydä valokuvattavana 7.2.2024 asti.

 

Miten toimin, jos joku listani ehdokkaista ei ole saanut kutsuviestiä sähköpostiinsa eikä siten päässyt hyväksymään ehdokkuutta?

Tarkista, että olet syöttänyt ehdokkaan sähköpostiosoitteen vaalipalveluun oikein. Jos sähköpostiosoite on virheellinen, poista ehdokas listalta ja lisää hänet uudelleen oikealla sähköpostiosoitteella. Ehdokkaalle lähtee tällöin saman tien kutsuviesti, jonka kautta hän pääsee hyväksymään ehdokkuutensa.

Jos sähköpostiosoite on vaalipalvelussa oikein, mutta ehdokas ei ole saanut kutsuviestiä, voit ohjata hänet kirjautumaan vaalipalveluun tällä osoitteella: https://pko.editaprima.fi/ehdokasasettelu/.

Jos et ole saanut ehdokkaalta hyväksymistä siihen mennessä, kun ehdokaslista on allekirjoitettava, poista ehdokas listalta.

 

Lisätietoa vaaleista

PKO:n edustajiston vaalien rekisteri: https://pko.fi/tietosuoja/edustajistonvaalirekisteri/

Voit kysyä lisää PKO:n toimipaikoista sekä PKO:n asiakasomistajapalvelusta p. 010 76 22002, sähköposti vaalit.pko@sok.fi

Puhelun hinta: pvm/mpm